Svenskarna – världens näst mest indoktrinerade folk

09.08.2014 20:58

Vad som slagit mig när jag resor utomlands är de stora skillnaderna mellan Sverige och andra länder i klimatfrågan. Varför är det så ensidigt i Sverige och varför tycker alla så lika? Varför ska just Sverige späka sig och gå före? Det finns många frågor förutom klimatfrågan där svenska åsikter sticker ut (t.ex. genustokerierna, invandringen) men då jag bevakar klimatfrågorna i Sverige och utomlands ska jag försöka hålla mig till dem.

Om du undrar varför vi bara är det näst mest indoktrinerade folket så beror det på att jag anser att Nordkorea är värre. Kommunistiska stater använder av tradition terror för att genomdriva sin propaganda och avvikande åsikter rensas helt enkelt ut genom fångläger eller avrättningar.

Vilhelm Mobergs ord är läsvärda och gäller definitivt klimatfrågan och Sverige: I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

Tillbaka till Sverige och varför det ser ut som det gör här. Vi har ett antal samverkande faktorer som driver indoktrineringen.

Politiska klassen önskar öka sin makt och här passar klimatfrågan bra. Men detta gäller även utomlands – vad är det som skiljer? Jo, i Sverige saknas en tydlig fungerade opposition och alla partier tycker ungefär lika. I stort sett alla skillnader trianguleras bort. Inget parti tycker annorlunda i klimatfrågan utan hänvisar till det politiskt korrekta. Ett par riksdagsmän har avvikande åsikter men inget parti. Sen har Miljöpartiet och Centerpartiet klimatfrågan som profilfrågor. Som exempel på att partierna tycker lika kan man ställa sig frågan – vilket parti vill ha en mindre stat med lägre skatter och därigenom ge individen mer frihet?

De stora partierna i Sverige är mycket toppstyrda. För att komma med ska du helst gå den långa vägen via ungdomsförbunden. Några utbildningsmeriter behövs inte. Utbildningsnivån är skrämmande låg. Det verkar som om de flesta politiker tror att vindkraften kan komma att ersätta kärnkraften. Granskar man det hela så ser man att det inte går då vindkraften inte är en baskraft.

Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera (socialisera) individen,och öka politikernas makt via högre skatter. Talet att Sverige ska ”gå före” så andra länder följer efter är hybris och avsett som retorik för den inhemska befolkningen. Andra länder kommer inte följa oss speciellt som våra ”klimatåtgärder” är meningslösa.

I utlandet så finns det ofta en fungerade opposition som vågar säga emot den officiella politiskt korrekta linjen samt akademiska meriter väger högre för att bli politiker.

Media och journalister i Sverige fungerar som maktens megafoner och har upphört att vara granskande. En gång i tiden kallades media för den tredje statsmakten. Sveriges Television och Sveriges Radio granskar alltid politiken från ett rödgrönt perspektiv. För att hålla något demokratiskt sken uppe har man tillsatt en Granskningsnämnd som består av ett antal politiska PK-människor. I klimatfrågan gäller att klimathotsskeptiska åsikter inte alls får komma fram. Några enstaka insändare tillåts i viss landsortpress men i de stora tidningarna är klimathotsskeptiker portade. Ser man till journalistkåren så är den starkt vinklad åt det gröna eller röda hållet. Som ”klimatexpert” inbjuds nästan alltid klimathotaren agronomen Johan Rockström.

Jämfört med utlandet så är det stor skillnad. Där finns alltid några tidningar som i klimatfrågan tar upp klimathotsskeptikernas åsikter. I Sverige gäller nästan total likformighet. I Sverige använder tidningarna s.k. kampanjjournalistik. Sanningen betyder inget utan journalisternas uppgift är att indoktrinera folk. Jämför detta med kvalitetstidningen Die Zeit i Tyskland.

Myndigheterna används av politiska klassen för att få ut sin propaganda på skattebetalarnas bekostnad. Vi kan ta Naturvårdsverket som i klimatfrågan driver massa kampanjer för att indoktrinera folket.