Svenskarna – världens näst mest indoktrinerade folk

09.08.2014 21:01

Vad som slagit mig när jag resor utomlands är de stora skillnaderna mellan Sverige och andra länder i klimatfrågan. Varför är det så ensidigt i Sverige och varför tycker alla så lika? Varför ska just Sverige späka sig och gå före? Det finns många frågor förutom klimatfrågan där svenska åsikter sticker ut (t.ex. genustokerierna, invandringen) men då jag bevakar klimatfrågorna i Sverige och utomlands ska jag försöka hålla mig till dem.

Om du undrar varför vi bara är det näst mest indoktrinerade folket så beror det på att jag anser att Nordkorea är värre. Kommunistiska stater använder av tradition terror för att genomdriva sin propaganda och avvikande åsikter rensas helt enkelt ut genom fångläger eller avrättningar.

Vilhelm Mobergs ord är läsvärda och gäller definitivt klimatfrågan och Sverige: I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

Tillbaka till Sverige och varför det ser ut som det gör här. Vi har ett antal samverkande faktorer som driver indoktrineringen.

Politiska klassen önskar öka sin makt och här passar klimatfrågan bra. Men detta gäller även utomlands – vad är det som skiljer? Jo, i Sverige saknas en tydlig fungerade opposition och alla partier tycker ungefär lika. I stort sett alla skillnader trianguleras bort. Inget parti tycker annorlunda i klimatfrågan utan hänvisar till det politiskt korrekta. Ett par riksdagsmän har avvikande åsikter men inget parti. Sen har Miljöpartiet och Centerpartiet klimatfrågan som profilfrågor. Som exempel på att partierna tycker lika kan man ställa sig frågan – vilket parti vill ha en mindre stat med lägre skatter och därigenom ge individen mer frihet?

De stora partierna i Sverige är mycket toppstyrda. För att komma med ska du helst gå den långa vägen via ungdomsförbunden. Några utbildningsmeriter behövs inte. Utbildningsnivån är skrämmande låg. Det verkar som om de flesta politiker tror att vindkraften kan komma att ersätta kärnkraften. Granskar man det hela så ser man att det inte går då vindkraften inte är en baskraft.

Målet för klimatpolitiken i Sverige är att kontrollera (socialisera) individen,och öka politikernas makt via högre skatter. Talet att Sverige ska ”gå före” så andra länder följer efter är hybris och avsett som retorik för den inhemska befolkningen. Andra länder kommer inte följa oss speciellt som våra ”klimatåtgärder” är meningslösa.

I utlandet så finns det ofta en fungerade opposition som vågar säga emot den officiella politiskt korrekta linjen samt akademiska meriter väger högre för att bli politiker.

Media och journalister i Sverige fungerar som maktens megafoner och har upphört att vara granskande. En gång i tiden kallades media för den tredje statsmakten. Sveriges Television och Sveriges Radio granskar alltid politiken från ett rödgrönt perspektiv. För att hålla något demokratiskt sken uppe har man tillsatt en Granskningsnämnd som består av ett antal politiska PK-människor. I klimatfrågan gäller att klimathotsskeptiska åsikter inte alls får komma fram. Några enstaka insändare tillåts i viss landsortpress men i de stora tidningarna är klimathotsskeptiker portade. Ser man till journalistkåren så är den starkt vinklad åt det gröna eller röda hållet. Som ”klimatexpert” inbjuds nästan alltid klimathotaren agronomen Johan Rockström.

Jämfört med utlandet så är det stor skillnad. Där finns alltid några tidningar som i klimatfrågan tar upp klimathotsskeptikernas åsikter. I Sverige gäller nästan total likformighet. I Sverige använder tidningarna s.k. kampanjjournalistik. Sanningen betyder inget utan journalisternas uppgift är att indoktrinera folk. Jämför detta med kvalitetstidningen Die Zeit i Tyskland.

Myndigheterna används av politiska klassen för att få ut sin propaganda på skattebetalarnas bekostnad. Vi kan ta Naturvårdsverket som i klimatfrågan driver massa kampanjer för att indoktrinera folket.

Foto Peter Stilbs

Jag har tidigare skrivit om Naturvårdsverkets slöseri med skattemedel och deras lögnakatiga kampanj. En hel rad myndigheter samarbetar med Länsstyrelserna och NGO:er och politkerna vräker ut pengar till dessa i ”klimatanpassningens” namn. Betrakta denna”Klimatanpassningsportal” där SMHI, Energimyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Boverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen….. samverkar. Naturligtvis finns man med på Almedalen och har där bjudit in Anders Wijkman och Stockholm Environment Institute. Suck!

Vidare har Naturvårdsverket ett seminarium om omställning av ekonomin pga av ”klimatförändringar” i höst. Inbjudna talare är …….Anders Wijkman och Stockholm Environment Institute!  Naturvårdsverket gör också reklam för att vi ska äta mindre kött [länk].

Naturvårdsverket försöker skrämma oss ordentligt så de drar till med att temperaturen på vintern ska bli 2-9 grader varmare i slutet av seklet jämfört med 1961-1990. Som stöd finns modeller från SMHI. Ingenstans redovisar Naturvårdsverket eller någon annan myndighet att globala temperaturen stått stilla i 17 år.

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

H.L. Mencken

Tusentals byråkrater arbetar med detta och politikerna öser pengar över de olika myndigheterna i klimatets namn. Detta samtidigt som våra gamla inte får en ordentlig frukost. Exempel på hur pengarna slösas bort på ”klimatanpassning” och klimatbluffen kan du se här. För 2014: Lantmäteriet 40 Mkr, SGI 12 Mkr, Länsstyrelsen Uppsala län 33 Mkr, SMHI 13 Mkr….

Åsiktskorridoren är i Sverige extremt smal och avvikande åsikter tolereras inte. Man lyssnar inte ens eller vill debattera med de som ligger utanför det tunna PK-spektrat.

Mobbing används för att tysta motståndarna. I klimatfrågan styr politikerna anslagen till universitet och högskolor och kan på så sätt politisera forskningen så den producerar ”rätt” resultat. Annan mobbing är när politisk våld används eller folk blir av med jobben för sina åsikters skull. Klimathotsskeptiker i Sverige har ännu inte drabbats av politiskt våld utan det är mest Sverigedemokrater. Men fallet Lennart Bengtsson visar hur klimathotare mobbar och svensk media helt förtiger detta.

NGO:er (fristående organisationer) såsom WWF och Greenpeace har på senare tid kopplats ihop med politiska klassen. Kungen är t.ex. ordförande WWF:s svenska förtroenderåd. WWF bidrar med det fjantiga ”Earth Hour” som naturligtvis många svenska politiker hoppar på. Man kan säga att politiker göder NGO:er som i sin tur göder sina egna. WWF ska få 180 Mkr av politikerna (SIDA) 2014-2016 för att ”stärka civilsamhället på Borneå, Madagaskar…” WWF har ”fört dialoger med myndigheter för att diskutera möjligheter och hinder för att utveckla mer hållbara dieter i Sverige” [länk] Politikerna vill kontrollera vad du äter och de gröna hatar kött – dra sen dina egna slutsatser. 

Skolor/förskolor är viktiga för indoktrinering. Barn är lättpåverkade. Här kan du se vilka som deltog i Earth Hour. Göran Fröjd har skrivit utmärkt om hur svenska förskolebarn ska omvandlas till aktivister i statens tjänst. De svenska lärarna har av tradition varit lojala mot statens åsikter. Drevet mot friskolor beror mycket av att vänstern vill ha åsiktskontroll.

Universitet/högskolor är också viktiga för att indoktrinera de unga. Professorerna som tillsätts ska helst vara politiskt korrekta. Detta verkar väga tyngre än akademiska meriter.

Näringslivet har i stort accepterat politikernas linje i klimatfrågan. Som belöning får man subventioner av ”miljöbilar”, vindkraftverk m.m.. Etanolfiaskot verkar ha gått näringslivet spårlöst förbi. Kortsiktigt är politiska bidrag en affärsmöjlighet för bolag. Långsiktigt sätts marknadskrafterna ur spel och landet blir fattigare. Vi får se hur glada industrin blir när elpriset rusar i höjden efter valet när ett par kärnkraftsverk troligen läggs ner. Som Lenin sa: Det sista kapitalisten säljer är det rep han ska hängas med.

Framtidshoppet är att fler svenskar följer utländsk media och att vi reser mer. Än så länge verkar det omöjligt att hindra svenskar att komma åt information utanför gränserna. Men om politiska adeln fick chansen skulle de ta den. Glöm inte Birgitta Dahl Maj-Britt Theorin (s) och hennes förslag om förbud mot parabolantenner. Det talas också om att reglera Internet pga av näthat. Dessutom kan vi om några månader få en regering bestående av bl.a. f.d. kommunister. I själen är de flesta i Vänsterpartiet säkert kommunister men håller tyst om det.

Själv tror jag att klimatbluffen kommer att sakta självdö när allt fler länder hoppar av. Sen kommer de ekonomiska realiteterna tvinga Sverige att överge klimatbluffen. Men dit har vi minst 10-20 år. Vi kan inte överleva som välfärdsnation genom att odla närproducerade morötter åt varandra.

Avslutar med ytterligare ett Menckencitat som absolut gäller klimathotsskeptiker: ”In a world full of deceit, telling the truth becomes a revolutionary act”.

 


 av .
https://www.klimatupplysningen.se/2014/07/02/svenskarna-varldens-nast-mest-indoktrinerade/