Svenska Freds: Värdlandsavtalet ökar osäkerheten

27.05.2016 15:44

 

Riksdagen röstade i dag ja till ett närmande till Nato. Foto: Creative Commons

Pressmeddelande från Svenska Freds, 25 maj 2016

Värdlandsavtalet ökar osäkerheten

 
 

I dag röstade riksdagen för att godkänna värdlandsavtalet med Nato. Det är ett bakslag för möjligheterna att verka för fred och avspänning och riskerar att vår militära alliansfrihet ifrågasätts och i praktiken urvattnas. Svenska Freds har drivit kampanj mot avtalet det senaste året och föreningens nedrustningsansvariga, Linda Åkerström, satt med i den fristående Natoutredning som presenterades i början av 2016.

Avtalet innebär att det blir enklare för Sverige att genomföra övningar, stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det innebär också att det blir lättare för Sverige att stå som värdland för militära aktiviteter, till exempel internationella övningar.

– Fler militära övningar och utökad Natonärvaro i Sverige riskerar att öka på spänningarna i vårt närområde och därmed osäkerheten. Vi är övertygade om att varje närmande till Nato, en allians som bygger på själva idén om militär avskräckning och kärnvapenhot, snarare försvårar än underlättar möjligheterna till hållbar fred. Vår militära alliansfrihet riskerar att bli urvattnad, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Redan i de spontana remissvar som lämnades in i höstas krävde Svenska Freds och flera andra organisationer att beslutet skulle skjutas upp till dess att en demokratisk process värdig så betydande förändringar i svensk säkerhetspolitik kunde genomföras.

– Processen kring avtalet har inte varit tillräckligt demokratiskt förankrad. Det är tråkigt att regeringen själv inte har öppnat upp för tillräcklig debatt eller lyssnat på den kritik som framförts både internt inom de båda regeringspartierna och från folkrörelserna, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Vad avtalet kommer att innebära i praktiken avgörs av vad kommande regeringar bjuder in till. Samarbeten inom ramen för värdlandsavtalet kommer att regleras i särskilda tilläggsavtal som av allt att döma kommer att vara hemligstämplade. Finland har 57 hemliga tilläggsavtal.

– En förutsättning för en demokratiskt förankrad säkerhetspolitik är att det kan föras en öppen debatt kring gränserna för den svenska militära alliansfriheten. Att tilläggsavtalen i största möjliga mån görs offentliga är en viktig del av den debatten, säger Anna Ek.

 

Kontakt:

Anna EK, ordförande för Svenska Freds: 070-954 05 13,anna.ek@svenskafreds.se

Eva Kellström Froste, pressekreterare: 070-763 48 57,eva.kellstrom.froste@svenskafreds.se

 

https://www.svenskafreds.se/vardlandsavtalet-okar-osakerheten

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebookoch Twitter

 

Ämne: Svenska Freds: Värdlandsavtalet ökar osäkerheten

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar