Svensk sjukvård nu sämst i Europa

21.05.2017 23:04

https://hotpot.se/politik/svensk-sjukvard-nu-samst-i-europa/

Vårdplatser och vårdpersonal minskar alltmer i Sverige. Redan 2014 så hade Sverige minst antal sjukhussängar per capita i EU:
Antalet vårdplatser per 100 000 invånare i EUEfter detta har antalet vårdplatser löpande minskat och vårdköerna ökat.

Om inte ens det mest grundläggande som definierar en välfärdsstat fungerar vart är vi då på väg?

Regeringen förnekar de problem vi alla ser

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) – som tagit över från den nu långtidssjukskrivne folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström – bemötte den 24 januari 2017 ovanstående fakta och kritiken mot försämringarna i vården med; ”Ja, sjukvård i världsklass faktiskt. Allt annat är faktaresisitens. Eller alternative facts som en del säger.”.Annika Strandhäll ser inga problem med svensk sjukvårdVarför är Sveriges politiker/ministrar så okunniga, respektlösa och nonchalanta mot medborgarna?

2017-01-20 twittrade Annika Strandhäll; ”10 miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna! Heja Sverige”. Detta alltså samtidigt som alla utanför S+MP-regeringen vet att välfärden i Sverige blir sämre och sämre för varje dag. Och pensionerna minskar (eller kanske t o m försvinner på sikt).

Den 11/5 skrev Expressen (Ann-Charlotte Marteus) att kön till Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg tiodubblats sedan 2014. Det kan ta två år mellan första besök och diagnos och ytterligare nio månader innan behandlingen kommer igång. Det är brist på psykologer över hela landet.

Rapporterna om krisen i sjukvården och en landsomfattande vårdkollaps haglar över oss i media. De svenska medborgarna hamnar alltmer i skymundan till förmån för andra länder och dess medborgare.

Vad gör S+MP-regeringen för att komma tillrätta med den kraftiga nedrustningen av vården i Sverige? Absolut ingenting. Hur vill S+MP-regeringen försöka få en fungerande sjukvård i Sverige igen? Ingen vet. Sveriges till synes handlingsförlamade regering låtsas som det regnar och verkar inte ens förstå de problem som finns (vilket inte minst framgår av Annika Strandhälls och Stefan Löfvens uttalanden).

Vi vet alla vad krisen i vården beror på (precis som kriserna i alla övriga delar av svensk välfärd), men det är ändå bara SD som vågar peka ut orsaken till varför det går så brant utför med välfärden i landet, dvs pga den okontrollerade invandringen (som Centern fortfarande förespråkar tillsammans med MP och V). Den politiska korrektheten får förödande konsekvenser på såväl kort som lång sikt.


Sveriges omfattande brist på läkare och sjuksköterskor

Antalet läkare är i sig inte det minsta relevant som mått på kvaliteten på sjukvården så länge tillgängligheten till dessa läkare är i det närmaste obefintlig.

Expressen kan vi läsa bl a att läkare saknas på fler än hälften av vårdcentralerna i Sverige, under rubriken ”Jag flyttar inte hem till vårdkrisens Sverige”:
För en vecka sedan berättade P1-programmet Kaliber om situationen inom primärvården. Så mycket som en femtedel av landets alla allmänspecialister hade svarat på en enkät om arbetsmiljön.

• Över hälften arbetar på vårdcentraler där det saknas läkare.

• Över hälften av de svarande arbetar deltid för att orka med. Jag hajar till och tittar på siffrorna igen; jo det stämmer. 470 av 900 orkar inte jobba heltid.

Ämne: Svensk sjukvård nu sämst i Europa

Sjukvården är sjuk

Mattias | 27.04.2018

Efter bilolyckor så har jag nackskada. Vård? Nej, det finns ingen vård att få för whiplashskadade. Har levt med det i tjugo år och inget har hänt. Kunskapen är noll och bemötandet är illa så man blir ledsen. Men jobba ska jag trots att jag knappt klarar den enklaste hushållssysslan. Inget är som väntans tider heller. Att få bokat en tid hos en vårdcentral tar alldeles för lång tid idag. Allt drar ut på tiden så man hinner väl gå i pension innan man fått (rätt!) hjälp. Var är alla specialistläkare på whiplashskador? Sjukvården är inte frisk, finns det någon medicin mot det?

Svensk sjukvård 2018 värdelös

Lars Gunnar Hans Dotter Nicklasson | 30.01.2018

Ja sjukvården 2018 är under all kritik och inte tala om det svenska sjukförsäkringssystemet. Den är fruktansvärt dålig, ja värdelöst dåligt och var man lite sjuk blev man jättesjuk och har man otur väntar psykvården som inte heller tycks fungera då man kan läsa allt som man inte trodde var möjligt här: https://socialpolitik.com/2014/01/11/myndigheter-stamplar-ut-folk-till-misar-och-hopploshet/ Ja Sverige börjar mer likna ett U- land än ett I- land.

Sjukvården idag.

Hans Borg. | 22.09.2017

Jag är inte alls förvånad, speciellt efter att ha levt tillräckligt många år i Sverige och upplevt vården. De som arbetar inom vården gör nog sitt, men efter all invandring och utökningen av folk, vilka vill ha snabb vård och direkt, gör att väntetiderna ökar till det onormala och därmed skapar kaos i samhället och naturligtvis en stor oro.

Orsak och verkan

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet | 23.05.2017

Migrationen orsakades av Natos och Saudiarabiens satans mördande, vilket SD verkar vara för...

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/05/23/kritik-sverigedemokraterna-underkastar-sig-nato-vilket-kommer-skapa-fortsatt-asylkaos-for-sverige/

Ny kommentar