Svartarbete är oordnade invandringens grund

22.04.2016 23:22

Tillgången till sjukvård påverkar inte antalet papperslösa i ett land, slog Statskontoret nyligen fast. Men det finns något som både attraherar människor utan uppehållstillstånd och gör det möjligt för dem att leva i landet: en livaktig informell ekonomi med god tillgång på svarta arbetstillfällen. "Papperslösa är utestängda från den reguljära arbetsmarknaden och är därför hänvisade till den svarta arbetsmarknaden för att försörja sig. På grund av dessa omständigheter torde nätverk och tillgång till svart arbete vara särskilt viktigt för papperslösas val av land", skriver Statskontoret.

När nu ordnad invandring är regeringens ledmotiv, och det samtidigt kan förutsättas att ett stort antal personer kommer att få avslag på sina asylansökningar framöver, borde frågan om svartarbete vara politiskt högprioriterad. Det är den inte.

Regeringen gav förra året Skatteverket i uppdrag att utreda hur så kallad personalliggare skulle kunna införas i verksamheter där svartarbete är ett välkänt problem. Men uppdraget var kopplat till social dumpning, brister i arbetsmiljö och liknande, och inte till personer som befinner sig i landet olagligen.

Skattverkets slutsats var att ett utvidgat krav på personalliggare skulle kunna uppfylla syftet, som är att motverka svartarbete. Vid sidan om restaurang-, frisör- och tvätteriverksamheter borde enligt myndigheten också bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård omfattas. Alla är verksamheter där svartarbete är vanligt förekommande. För bilservice, till exempel, bedömer Skatteverket den dolda arbetsinkomsten uppgå till 25 procent av den arbetsinkomst som redovisas vitt.

Att den informella sektorn kommer att växa är ingen vågad prognos. Alla förutsättningar finns: lågutbildad arbetskraft, överskott på arbetskraft och okomplicerade arbetsuppgifter. Finns därtill skrupelfria arbetsgivare, som låter människor utan uppehållstillstånd arbeta till låga löner under hot om anmälan till myndigheterna har ett tillstånd närmare människohandel inträtt.

Regeringens besked hittills har varit att uppåt 80 000 personer med avslag ska utvisas. Men en regering som värnar ordnad invandring kan inte bara ägna sig åt signalpolitik, utan också ta itu med det papperslösa samhällets materiella förutsättningar.

 

Ämne: Svartarbete är oordnade invandringens grund

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar