Stefan Löfvén och Åsa Romson ljög om bostäderna i partiledardebatten

24.05.2015 19:01
2015-05-11 13:28
"Det är trams." - Stefan Löfvén (s) till Annie Lööf (c) i bostadsdebatten under gårdagens partiledardebatt 
Public Service/SVT valde att inte alls ge utrymme för någon försvars- och säkerhetspolitisk debatt i gårdagens partiledardebatt. Däremot debatterades bostadsbristen, där Stefan Löfvén och Åsa Romson oemotsagda framförde ett antal lögner till svenska folket, och det otäcka ordet bostadsblabba, bostadsblubba, bostadsbubbla även användes.
"Ni tog bort [socalistiska subventioner] och då sjönk nybyggnationerna" - Stefan Löfvén (s)
Påbörjade och färdigställda lägenheter
under åtta år socialsim och åtta år allians.
Bland annat hävdade Stefan Löfvén att nybyggnationerna av lägenheter i flerbostadshus minskade när alliansregeringen tog bort subventionerna. Detta är en direkt påvisbar lögn. Under alliansens åtta år påbörjades det och byggdes mer bostäder än under socialisternas föregående åtta år, trots att socialisterna åtnjöt IT-bubblans boomekonomi och trots att alliansen fick dras med den värsta globala recessionen i mannaminne och en global finanskris.
 
Verkligheten är att det både påbörjats och färdigställts fler lägenheter i flerbostadshus under alliansens åtta år 2007 - 2014 än (s)ocialisternas föregående åtta år 1999 - 2006. Under socialisterna påbörjades det 121 193 lägenheter och färdigställdes 91 663. Under alliansen var siffran 137 607 påbörjade och 132 269 färdigställda.
"Det är en EXTREM bostadsbrist" - Åsa Romson (mp)
Öh, nej, Åsa, det är ingen extrem bostadsbrist. I själva verket har de allra flesta i Sverige en bostad. Det kan möjligen vara en extrem brist på förstahandskontrakt på Strandvägen på Östermalm och i Gamla Stan, men även en bostadsrätt är faktiskt en bostad. Överskott på bortskämt folk är inte brist på bostäder. Exempelvis har bostadspriserna rusat även i avfolkningslän, rent av stigit mest i avfolkningslän, så någon bostadsbrist kan inte förklara den utvecklingen.
 
Därefter hävdade både Stefan Löfvén och Åsa Romson att svenska ungdomar inte kan få en egen bostad.
"Vi måste ta ansvar för att ungdomarna kommer ut. De blir hemma till de är trettio år." - Stefan Löfvén (s)
Direkt lögn. 
 
Svenska ungdomar flyttar hemifrån bland de första i hela EU, och bostadsbristen bland ungdomar minskar, och flyttar dessutom allt tidigare. I åldersgruppen 25 - 34 år bor endast 4.3% kvar hos sina föräldrar.
Snittålder när svenska ungdomar
flyttar hemifrån. Det här är inte
bostadsbrist, Åsa Romson.
 
Visst kan Stefan Löfvén säkert hitta Tore, 26, i Jönåker, som fortfarande bor kvar hos sina föräldrar, men det är en anekdot och inte representativt.
 
Snittåldern när ungdomar i Sverige flyttar hemifrån är 19.6 år enligt Eurostat. Vad som är beklämmande är att svenska politiker tydligen tror på lögnen om bostadsbrist bland ungdomar.
 
Är alltid politikers beslutsunderlag så dåligt? Är de så lättpåverkade av den som skriker högst?
"300000 unga vuxna står utan egen bostad [...]   Det är det som det byggs av allra minst på en fri marknad. Det är ju de små hyreslägenheterna." - Åsa Romson (mp)
Storlek på nya lägenheter
Nja, det som byggs allra mest av är små lägenheter. 
 
År 2014 var 53% av alla nybyggda lägenheter i flerbostadshus ettor eller tvåor, och andelen smålägenheter är snabbt ökande de senaste åren. Åsa Romson har alltså objektivt fel här. Verkligheten kan istället vara att vi förbygger oss på smålägenheter.
 
Jan Björklund (fp) och Jimmie Åkesson (sd) gick holmgång över invandringen. Åkesson påtalade att hela bostadpolitikdiskussionen helt ignorerar de 500 000 invandrare som tidigare förmodats komma till Sverige fram till 2020 och att boenden till dessa saknas även om regeringen subventionerar 15 000 lägenheter om året. Jan Björklund svarade i sedvanlig ordning att allt är invandrarnas fel (alltid, enligt Åkesson) och började prata om storleken på ungdomskullarna. Dock är ungdomskullarna kraftigt minskande just nu, då babyboomens 90-talister nu slutar vara ungdomar.
Åldersfördelning och antal
ungdomar åldern 19 - 25 år.
Toppen har passerats.
 
Faktum är att antalet ungdomar i åldern 19 - 25 år, och därmed behovet av bostäder (och högskoleplatser) till dessa, kommer minska med nästan 200 000 personer fram till år 2021. Inte öka som Jan Björklund verkade vilja påstå.

Oavsett är det intressant att man käbblar om 15 000 lägenheter och samtidigt ska ta emot 500 000 invandrare. Dock är det ju som Björklund påpekar inte invandrarnas fel. De gör bara det som är bäst för dem själva. Felet ligger i en dysfunktionell svensk bostadspolitik och de uppenbart dysfunktionella åtta partiledare (ok, sex, ett språkrör och en vikarie) som stod i studion. Men dysfunktionen handlar bland annat om att man inte kan se fakta, som att det inte råder bostadsbrist och att ungdomar inte har svårt att ordna ett eget boende.
 
Sedan var det en intressant normalbegåvad debatt om ROT-avdragen, där Annie Lööf citerade Magdalena Andersson, varpå Stefan Löfvén vände sig bort och sade "det är trams" med klassisk socialdemokratisk härskarteknik. Som taget ur Göran Perssons buffel-repetoar.
"Som Magdalena Andersson själv sa: Det betyder att målaren i Haparanda får flytta till Stockholm och börja bygga bostäder. Skäms inte Stefan Löfvén när hans finansminister uttrycker sig på det sättet?" - Annie Lööf (c)
Ja, inte löser det bostadsbristen i Stockholm om målaren i Haparanda måste flytta dit för att få jobb. Mer effektiv användning av befintliga bostäder, vilket det finns ett överskott av i landet, är att målaren i Haparanda bor kvar i just Haparanda.
 
Jonas Sjöstedt, Åsa Romson varnade liksom Kristdemokraternas stand-in för bostadsbubblan, men inga andra vågade ta detta otäcka ord i sin mun.
"[V]i håller på att få en bostadsbubbla. Spricker den då riskerar vi en situation där människor får gå från hus och hem och vara skuldsatta för sina liv. [...] Det här håller inte. Vi har sett det hända i andra länder." - Jonas Sjöstedt (v)
Även Åsa Romson vill se ränteavdragen ryka.
"[Ränteavdragen] blåser på en eventuell bostadsbubbla." - Åsa Romson
Men se det går inte, för då oroade sig Stefan Löfvén för konsumtionen. Man kan inte ta bort ränteavdragen, för då konsumerar inte svenska folket ändliga resurser. Åsa Romson blinkade inte, men tyckte att man var överens om att diskutera frågan.
"[Åsa Romson och Stefan Löfvén] är överens om att vi behöver ta en diskussion [om bostadsbubblan]" - Åsa Romson
"Ni var överens om att ni ska ha en diskussion, och där stannar det" - Jan Björklund
Eller som mantrat för sittande regering är: Vi ska titta på saken. För om man stirrar på något försvinner det. Det fungerade medpartiledardebatten på SVT Play (bostadsdebatten är ca mellan tiderna 20 och 35 minuter). Stirrade man på den tillräckligt längre försvann den (tillsammans med en bit av min kortsiktiga mentala hälsa) när fingrarna automatiskt sökte sig till CMD-W och fönstret försvann.

Vad vi har är en bostadsbubbla, vilket bekräftas av politikernas totala brist på sjukdomsinsikt, när de upprepar direkta lögner om bostadsbrist och att ungdomar inte kan få bostäder. Man alibiserar bostadsbubblan istället för att identifiera den, vilket i själva verket bevisar dess existens genom att upprepa direkta felaktigheter för att motivera skyhöga prisnivåer.
 
 

 

Ämne: Stefan Löfvén och Åsa Romson ljög om bostäderna i partiledardebatten

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar