Statlig expert köptes av medicinjätte

26.08.2016 21:51
Socialstyrelsens konsult skulle snabba på Prozacs godkännande. Professor Anders Forsman fick betalt av läkemedelsbolaget Lilly när det antidepressiva läkemedlet Prozac skulle godkännas i Sverige.

Samtidigt var han anlitad som expert av Socialstyrelsen för att göra en oberoende utvärdering av medicinen. Anders Forsman medger för DN att han tagit emot pengar men säger att de gick till ett forskningsprojekt.

Det är förre vd:n på läkemedelsbolaget Lilly i Sverige, John Virapen, som hävdar att han och hans företag i mitten av 80-talet betalade Anders Forsman för att han skulle underlätta godkännandet av deras blivande storsäljare fluoxetin - mer känt som Prozac eller Fontex i Sverige. Anders Forsman är i dag professor i rättspsykiatri och ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd.

I en bok som publiceras i Tyskland i början av nästa år och i Sverige strax efter, anklagar John Virapen läkemedelsindustrin för att använda oetiska metoder och exemplifierar med sina egna erfarenheter. Ett exempel är historien om när Prozac skulle godkännas i Sverige.

I början av 80-talet ville Lilly snabbt få fram en ny storsäljare sedan de tvingats dra tillbaka ett smärtläkemedel från marknaden på grund av dödliga biverkningar.

Då var det Socialstyrelsens läkemedelsavdelning som godkände läkemedel i Sverige. Det var en byråkratisk och långsam process som kunde ta ända upp till sju år, men bolaget hade inte tid att vänta så länge. John Virapen fick besked om att det var väldigt viktigt att fluoxetin godkändes i Sverige.

- Tänk på din karriär, gör vad du måste göra, sa Europachefen till mig, säger han.

Socialstyrelsen anlitade Anders Forsman som utomstående expert i psykiatri för att göra en utredning av Lillys forskning kring fluoxetin. Experten skulle vara okänd för företaget för att utredningen inte skulle kunna påverkas. Men John Virapen och hans kolleger på Lilly lyckades lista ut vem experten var och Anders Forsman kontaktades.

- Jag frågade honom, efter några middagar, vad som skulle krävas för att han skulle få produkten godkänd snabbt. Han sa "Pengar är ju alltid bra", och då hade jag honom på kroken, säger John Virapen.

Hur mycket pengar ville han ha?

- 100.000 kronor, det var mycket pengar på den tiden. Han skulle få 50.000 i förskott och resten när det var klart. Plus en långtidsstudie av fluoxetin betald av Lilly.

Varför var det så viktigt för Lilly att få fluoxetin godkänt i Sverige?

- Sverige är prestigemässigt viktigt för amerikanska bolag. Fick vi det godkänt här skulle det gå snabbt i resten av världen.

Hur betalades pengarna?

- Den första checken på 50.000 kronor vet jag skickades från Lillys bank i Schweiz och den skulle lösas in i Danmark.

Anders Forsman förnekar inte att han tagit emot pengar från Lilly.

- Men jag har inte tagit emot några pengar personligen, däremot fick vi ekonomiskt stöd av Lilly till ett forskningsprojekt kring fluoxetin, säger han.

Men studien genomfördes aldrig av skäl som Anders Forsman inte längre minns. Att Lillys stöd till hans forskning i Sverige betalades ut i Köpenhamn till honom personligen var inget som Anders Forsman upplevde som konstigt. Det var vanligt då, enligt honom.

Men det håller inte Patrick Jönsson, vd för Lilly i Sverige, med om:

- Våra interna regler tillät absolut inte utbetalning av forskningsstöd till en svensk forskare via Köpenhamn. Om företaget känt till det skulle det ha resulterat i disciplinära åtgärder.

John Virapens berättelse stöds av flera officiella dokument och källor som DN har letat fram. Exempelvis skriver Thorsten Cars, ordförande för Institutet mot mutor, om händelsen i ett brev till justitiedepartementet från 1993: "I samband med uppdraget överenskom konsulten och företrädare för ombudet att konsulten skulle erhålla 50.000 kronor i ersättning från företaget för att avge ett positivt utlåtande om läkemedlet. Konsulten mottog därefter beloppet."

Dessutom kan John Virapen visa ett brev som han har fått från Anders Forsman som är skrivet i december 1985, samtidigt som den vetenskapliga utredningen av fluoxetin pågick för fullt.

I brevet skriver Anders Forsman bland annat att "jag arbetar med fluoxetin i enlighet med överenskommelserna" och "jag hoppas att jag skall kunna utgöra en sorts smörjolja för processerna. Du förstår vad jag menar." Efter två och ett halvt års utredande togs fluoxetin upp för bedömning av Socialstyrelsens läkemedelsnämnd 1987. Inför bedömningen skulle läkemedelsföretaget förhandla fram ett pris med Apoteksbolaget.

- Jag fick till ett väldigt bra pris som sedan användes av Lilly i prisförhandlingar runt om i hela världen, eftersom Sveriges prismodell har hög status, säger John Virapen.

Men läkemedlet godkändes inte. Flera ledamöter i Läkemedelsnämnden menade att den dos företaget ansökte om kunde vara för hög och krävde att företaget tog fram en lägre dos. Men att minska dosen skulle samtidigt sänka priset och påverka intäkterna i hela världen varför Lilly vägrade och Läkemedelsnämnden avstyrkte till slut godkännandet.

Först 1995 godkändes fluoxetin i Sverige som Fontex och då med en kompletterande lösning till den ursprungliga dosen som gjorde det möjligt att ge en lägre dos.

Forsman i Socialstyrelsens rättsliga råd

Anders Forsman, född 1944, är adjungerad professor i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och sitter dessutom i Socialstyrelsens rättsliga råd.

Som en av Sveriges främsta rättspsykiatriska experter har han på senare år gjort rättspsykiatriska bedömningar av ett flertal mycket medialt uppmärksammade brottslingar som exempelvis Mijailo Mijailovic, som mördade Anna Lindh, den 10-årige Bobbys mamma och barnflickan i Knutby.

DN

https://www.dn.se/nyheter/sverige/statlig-expert-koptes-av-medicinjatte/

 

Ämne: Statlig expert köptes av medicinjätte

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar