SOLDATER REAGERAR DÄRHEMMA

05.04.2014 19:01
På text-TV meddelas att soldater på en amerikansk bas dödat fyra kamrater och sårat 16. Här sägs 
 
att det handlar om en reaktion till följd av så kallad posttraumatiskt stressyndrom. Sådana uppträder 
 
inte bara under strid utan också efter hemkomsten därifrån. Även expertis i svensk trupp känner 
 
numera till fenomenet och söker förebygga uppträdandet men länge var det dolt under diverse 
 
nedsättande rubriker som till exempel feghet under strid (första världskriget) eller vansinnesattack.
 
Då ämnet inte ingick i den vanliga beteendevetenskapliga utbildningen under 1900-talet sökte jag 
 
till en tvärvetenskaplig tvåterminsutbildning för läkare, psykologer och tandläkare vid Göteborgs 
 
universitet på 1980-talet. För tillträde krävdes fem års erfarenhet efter legitimering. Jag har som 
 
militärpsykolog haft stor nytta av kursen.
 
 
Det påstods tidigare att elitförband var immuna mot PTSD. Mot detta vill jag invända att jag i slutet 
 
av 1900-talet tillsammans med några skandinaviska ledande militärpsykologer blev inbjuden att 
 
studera mål och utbildning av den hemliga danska grodmanskåren. Där berättade man med stolthet 
 
att vansinnesskjutningar därhemma var okända. Grodmanskåren var lärd att möta provokationer 
 
med att gå sin väg. De behärskade nämligen dödliga stridstekniker.
 
 
Några år senare drog sig flera hemkomna soldater tillbaka som gömda i Danmark. Det sades inte rent 
 
ut men antyddes att bland dem i de dolda tältlägren fanns åtskilliga av de berömda elitsoldaterna. 
 
Det handlar om starka krafter att dra sig undan på detta sätt.
 
 
På grund av lärdomar från bl a Afghanistan har det svenska stödet till hemvändande soldater 
 
förbättrats men farlig stress är ändå en realitet. Det kan resultera i våldsamma reaktioner. 
 
Professionell kunskap från befäl och beteendevetare har visat sig nödvändig vid sidan av god 
 
traditionell sjukvård.
 
 
Karl Yngve Åkerström
 
Pensionerad militärpsykolog, Sköndal. Tel 08 - 50090680