‘Socialdemokraternas mörka historia’

27.11.2015 18:00

Verklighetens Socialdemokratiska Historia från början. Börjar med rasbiologiska institutet som Branting stödde och begränsningar vilka som skulle få barn…..

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.


…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig påvad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

 

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.<A HREF="https://norah4you.wordpress.com/2013/09/26/socialdemokraternas-morka-historia/Socialdemokraternas mörka historia

Fortsätt sedan med att se vad Socialdemokraterna gjorde för att säkra ”jämlikhet” på bekostnad av kunskap och utbildning…. :

 

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?


Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

 

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

 

Då bör vi heller inte glömma att Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret:

Sedan kommer jag aldrig att rösta på Sverigedemokraterna, MEN rätt skall vara rätt. SD är inte rasistiskt parti varken enligt svensk eller internationell definition:https://norah4you.wordpress.com/…/definition-fascism…/

OCH

De åsikter som SD kritiseras för idag stod Socialdemokratiska Regeringen Ingvar Carlsson för när Britt Mogård var statsråd samt Luciaöverenskommelsen kom till. Se Den riktige Sverigedemokraten: Ingvar Carlsson, cornucopia.cornubot.se

Så verkligheten Stefan Löfvén är allt annat än den du tror.

 

Källa: https://norah4you.wordpress.com/tag/socialdemokraternas-morka-historia/

Ämne: ‘Socialdemokraternas mörka historia’

Socialdemokraternas mörka historia

Karl Löfstedt | 18.09.2016

Vilket trams. Kan du bara beskriva enskilda händelser lösryckta och tagna ur sitt sammanhang visar du bara din okunnighet. Glöm heller inte att inrättandet av det rasbiologiska institutet gjordes efter en bred partipolitisk överenskommelse i riksdagen men att avskaffandet av detsamma gjordes av socialdemokraterna. Det viktigaste av allt är däremot att idag står alla partier, förutom SD, mycket långt ifrån dessa tankar.

Sv:Socialdemokraternas mörka historia

roffe | 12.10.2016

Det är bättre att tiga och låta folk tro att du är en idiot, än att öppna käften och bekräfta det. Tänk på det nästa gång.

Sv:Socialdemokraternas mörka historia

Christan | 26.07.2017

Galmatias att Tage Erlander i egen hög person ledde lnkvarterings o inspärrning av Nazist kritiska människor o Judar som en väntan att åka tåg till koncentrations läger i okuperade Norge o Finland. Så sosse Tage ledde detta arbete i Sverige med bravur enligt Hitler o underställda Göring osv. Är det inte sant!!https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://politikfakta.se/2013/04/tage-erlander-var-hogsta-chef-for-14-svenska-koncentrationslager/&ved=0ahUKEwjZ8bWc5qbVAhXHbZoKHZQkBbcQFggvMAE&usg=AFQjCNGbmjZ802H_--sPJpo14h6LLzwQRg .

Ny kommentar