Socialdemokraterna ett hycklande parti som gömmer obekväma sanningar för medborgarna

30.09.2016 23:20

Av tommy norum

https://mobil.t-norum.bloggplatsen.se/2016/09/29/11369641-socialdemokraterna-ett-hycklande-parti-som-gommer-obekvama-sanningar-for-medborgarna/

  


 

De Svenska kommunisternas dröm efter ett socialistiskt samhälle gjorde dem till en hoper naiva drömmare som vägrade ta till sig det som hände i de länderna runt omkring oss som blivit befriade av Sovjetunionen från nazisterna. En strutsmentalitet bland partiet där alla avslöjanden om vilken härskarteknik som användes för att hålla folket i schack basunerades ut som lögner igångsatta av högerkrafter där USA ansågs som den största boven..

 

Socialdemokraterna tror sig ha full kontroll över Sverigedemokraternas bakgrund som man i tid och otid försöker skrämma medborgarna med.  Men frågan är varför de inte är lika intresserade av Vänsterpartiet eller kommunisternas som namnet var förut. Det är bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som överhuvudtaget vill ha någonting med Vänsterpartiet att göra i svensk politik. De borgliga partierna skyr partiet som pesten bland annat för deras bakgrundshistoria. Socialdemokraterna vill heller inte ha ett samarbete med Vänsterpartiet men är så illa tvungna om man skall något att säga till om i Svensk politik. Därav den totala tystnaden över Vänsterpartiets bakgrund 

 

Stefan Löfven vägrar att ha politiska samtal med Sverigedemokraterna på grund av deras värdegrund och sin bakgrund men ser inga problem att samarbetet med Vänsterpartiet som för inte så länge sedan hade som mål att i en revolution ta över Sverige och där Socialdemokraterna med alla medel försökte stoppa deras framfart både med lagliga och olagliga metoder.  Varför har Stefan Löfven glömt detta ?

 

Varför inte påminna Stefan Löfven om att deras samarbetspartner i regeringen, Vänsterpartiet ursprunget från Kommunisterna ansågs på 40-70 talet som en säkerhetsrisk för landet med sina täta kontakter med sovjetunionens kommunistparti.

 

När de så kallade Sovjetbefriarna i andra världskriget jagade ut Nazisterna från öststatsländerna inklusive det forna Östtyskland, när Amerikanerna och de övriga axelmakterna befriat länderna från nazisterna införde de demokrati och ordnade till ekonomisk hjälp med den så kallade Marshallplanen för att bygga upp länderna igen, så tog sovjetunionen en annan väg.  Men i stället för att bli befriade från en ockupationsmakt ersattes det med en annan. Stalin bestämde att Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, och Bulgarien skulle ha kommunistiska regeringar. Något som det Svenska kommunistiska partiet i Sverige inte hade något emot utan vädrade morgonluft och väntade på att även Sverige till slut skulle införlivas i det  sovjetiska samhällsbyggandet i en socialistisk anda och med kommunister som enda parti.   Varför har Stefan Löfven glömt detta  ?.

 

Det var då de svenska kommunisterna började anordna kommunistceller på arbetsplatserna i hopp att den väntade revolution som var inskriven i partiprogrammet till slut skulle komma där man med hjälp av Sovjet skulle ta över Sverige på liknande sätt som med Öststatsländerna.

Socialdemokraterna hade under slutet av 1940-talet byggt upp en egen underrättelsetjänst med hjälp av sina arbetsplatsombud, som i kampen mot Sveriges kommunistiska parti SKP som försöker ta över fackföreningsrörelsen rapporterade vilka fackföreningsmedlemmar som antogs vara kommunister..  20 000 Socialdemokratiska arbetsplatsombud rapporterade vilka arbetare som hyste kommunistiska åsikter. Varför har har Stefan Löfven glömt detta?

 

 På den tiden ansågs SKP vara en säkerhetsrisk för Sverige både bland militärer och politiker i med erfarenhet av på vilket sätt Sovjets tog för sig när man med vapenmakt, intriger, censur och en underrättelseorganisation som med tusentals medarbetare spionerade på det egna folket för att avslöja oppositionella och där demokratin blev satt på undantag. . Varför har Stefan Löfven glömt detta?

 

De Svenska Kommunisternas idealsamhälle var på den tiden en enpartistat där alla företag skulle socialiseras och där landet alla officiella instanser skulle handhas av politiker med en kommunistisk partibok som enda merit.  Kommunistcellerna som bildades på arbetsplatserna var också en förberedelse för att ta över Landorganisationen och ha en organisation för övertagandet av företagen vid en socialisering. Varför har Stefan Löfven glömt detta?. 

 

De Svenska kommunisterna såg Sovjetunionen som sitt idealsamhälle och åkte med jämna mellanrum på studieresor i kommunistländerna för att insupa den ideologi som de såg som en framtid för Sveriges befolkning.  Man vägrade se det andra såg. Ett systemet som byggde på angiveri, politiska lagar som förbjöd all opposition, hur man till slut fick stänga gränserna runt länderna med murar och gränsvakter för att förhindra att länderna till slut skulle gapa tomma av befolkning . Varför har Stefan Löfven glömt detta?

 

Man blundade också för hur den ryska revolutionen kom till där flera tiotals miljoner av den egna befolkningen mördades av kommunisterna, där man socialiserade alla industrier och där bönderna fick lämna sina gårdar som de i generationer brukat och ägt. Alla opponenter mördades eller blev satta i fängelse. Varför har Stefan Löfven  glömt detta ? 

 

Inget som nu bekymrar Socialdemokraterna när man låter ett parti med den bakgrunden vara med och bestämma politiken i Sverige.  Hycklare är det rätta namnet för den sortens prioriteringar.

Ämne: Socialdemokraterna ett hycklande parti som gömmer obekväma sanningar för medborgarna

Politik

Bertil Palm | 04.07.2017

Man har bara en sista förhoppnig det är att Sverigedemokraterna gör storslam 2018 i septemper.
Tänk att få se Stefans Löfvens ansiksutryck när han är tvungen att lämna över makten.
Bara det ögonblicket är värt hur mycket som hälst

Ny kommentar