Skriv under petitionen för alternativmedicinen!

30.09.2016 23:41

Regeringen och Läkemedelsverket tar stypgrepp på Alternativmedicinen – nu går vi upp till kamp.
 

Det är David mot Goliat. Regeringen och Läkemedelsverket är i farten. Vårt mål är 100 000 underskrifter för att rädda alternativa läkemedel, som hotas på bred front.

 

I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.  

Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktiv för att säkerställa att antroposofiska homeopatiska läkemedel elimineras i Sverige. Läkemedelsverket har dessutom kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av Homeopatiska Läkemedel (homeopatika), Naturläkemedel och de Växtbaserade läkemedlen samt Antroposofiska Läkemedel.

 

Direktlänk till petitionen: Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

 

Hoppas du stödjer detta med din underskrift och även aktivt kan få människor som du vet är för hälsofrihet, naturmedicin och alternativmedicin, att skriva under. Hoppas du vill sprida detta!

 

BAKGRUNDSINFORMATION

Här är ett öppet brev ställd till de styrande som bryter mot lagstiftningen angående antroposofin, och är samtidigt en undervisande video om läget i Sverige: https://www.thenhf.se/oppet-brev-regeringen-bryter-mot-lagstiftningen-angaende-antroposofiska-lakemedel/

 

Schweiz fick ihop 100 000 namn och vann sin kamp då de fick till stånd en folkomröstning. Läs mer:

https://www.thenhf.se/fem-alternativa-terapier-ska-fa-samma-status-som-skolmedicinen-i-schweiz/

 

NHF Swedens remissyttrande angående Läkemedelsverkets förslag att höja avgifterna för ansökningar för registrering av läkemedel

https://www.thenhf.se/vart-remiss-yttrande-angaende-att-lakemedelsverket-vill-chockhoja-avgifterna-for-alternativa-lakemedel/

 

Homeopatibranschen gick samman och skrev en gemensam artikel: https://www.thenhf.se/lakemedelsverket-tar-strypgrepp-pa-homeopatin/

Ämne: Skriv under petiotionen för alternativmedicinen!

alternativmedicin

thomas åström | 02.10.2016

Stå på!

Ny kommentar