SKRÄMMANDE UTVECKLING

13.05.2016 20:34
Av Thoralf Alfsson - Måndag 9 maj 20:55

Statistiska centralbyrån, SCB ger inte riktigt hela sanningen om befolkningsutvecklingen i vårt land.

 

 


Först måste vi gå tillbaka till 2002-2003 då definitionen för utländsk bakgrund ändrades. Ända fram till 2002 hade ”inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder” räknats som personer med utländsk bakgrund. Men 2002 ändrades detta till att dessa personer räknades som personer med svensk bakgrund.


Genom ett trollslag så minskades antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige från ca 1 912 000 personer till ca 1 358 000 personer. En minskning med över en halv miljon människor. Jag tror det var ett rent politiskt beslut av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson. Mona Sahlin var integrationsminister från år 2000. Jag är övertygad om att hon har ansvaret för den ändrade definitionen.

 

Var och en kan säkert också räkna ut att många inrikes födda idag har utrikesbakgrund! Om du lever i ett utanförskapsområde eller inom din egen kultur blir du knappast någon svensk även om du är ”inrikes född”.


Idag, 2015 har vi ca 2 187 000 personer med utländsk bakgrund om vi använder den nya definitionen. En ökning med drygt 820 000 personer. Använder vi oss av den gamla definitionen så har vi ca 2 912 000 personer med utländsk bakgrund. En ökning med exakt en miljon människor med utländsk bakgrund sedan 2002. Den totala befolkningen i landet har samtidigt ökat från ca 8 941 000 personer till 9 851 000 personer. En ökning med drygt 900 000 personer.


Det innebär att hela befolkningsökningen i Sverige sedan 2002 beror på människor med utländsk bakgrund om den gamla definitionen används. I mina ögon är det en skrämmande utveckling.

 

Kom även ihåg att idag kan ”inrikes födda med två inrikes födda föräldrar” mycket väl vara personer med utländsk bakgrund. Personer som knappast i praktiken kan räknas som svenskar om de lever segregerat i ett utanförskapsområde och med väldigt lite koppling till det svenska samhället och svensk kultur och vår religion.


Därför menar jag att Statistiska centralbyråns statistik i praktiken är ganska missvisande i vårt mångkulturella samhälle. Trots Mona Sahlins och socialdemokraternas dribblande med definitionerna för snart 15 år sedan.


Idag tog jag fram siffrorna för Kalmar läns kommuner. Det är en sorglig läsning att se hur våra kommuner utsätts för ett befolkningsutbyte.


I lilla Högsby kommun med mindre än 6 000 invånare har ca 1 100 svenskar försvunnit under de senaste 15 åren. Samtidigt har det tillkommit ca 670 personer med utländsk bakgrund. Svenskarna har sannolikt till stor del flyttat på grund av att det saknas arbetstillfällen. De ”nya svenskarna” lever sannolikt till stor del på bidrag då jobben fortfarande saknas. Det är med andra ord allt färre som skall försörja allt fler i lilla Högsby.


Denna utveckling applåderar våra politiska motståndare bland de rödgröna och Alliansen. När någon Sverigedemokrat lyfter frågan lokalt kallas vi för rasister, fascister och främlingsfientliga av våra politiska motståndare. Jag anser att de beter sig som svenskfientliga dårar!


Här kommer sammanställningen på befolkningsutvecklingen för Kalmar läns samtliga kommuner.


https://thoralf.bloggplatsen.se/2016/05/09/11311275-skrammande-utveckling/

Ämne: SKRÄMMANDE UTVECKLING

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar

Ämne: SKRÄMMANDE UTVECKLING

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar