SKL: Asylkrasch väntar Sveriges kommuner

11.05.2017 23:49

Lena Micko är ordförande för SKL.

 

Publicerad 10 maj 2017 kl 22.38 
Av Mattias Albinsson

https://www.friatider.se/skl-nu-kommer-asylkraschen-for-sveriges-kommuner

 

Ekonomisk kris drabbar Sveriges kommuner när de får ta över ansvaret för att försörja de hundratusentals invandrare från tredje världen som regeringen släppt in i Sverige senaste åren. Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en rapport som släpptes under onsdagen.

 

Hundratals nya skolor, gruppbostäder och idrotts­anläggningar behöver byggas samt kollektivtrafik och annan kommunal service rustas upp då invandringen och allt fler äldre människor gör att befolkningen ökar kraftigt.

Samtidigt fasar staten successivt ut de mångmiljard­bidrag som idag betalas ut till kommunerna för att de ska försörja invandrarna. Totalt kommer 40 miljarder kronor saknas i kommunernas budgetar fram till 2020, om inget drastiskt görs, konstaterar SKL.

– Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

"Kostnaderna har ökat unikt mycket under de senaste två åren, främst 2016, beroende på flykting­situationen", skriver SKL i rapporten men konstaterar att det inte märkts så mycket i kommunernas budgetar tidigare på grund av statens "flyktingmiljarder".

– Intäkterna har tillfälligt ökat kraftigt, men det har också kostnaderna. Framöver måste vi ta till en rad olika lösningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna klara välfärdsuppdragen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Trots krisen är arbetslösheten bland inrikes födda mycket låg, fyra procent, och enligt SKL kan den knappast sjunka lägre utan att ekonomin överhettas. Ändå går ekonomin inte ihop. Förklaringen kan dels sökas i den stora arbets­lösheten bland invandrarna, men även i att det främst är i den tärande offentlig­finansierade sektorn som jobben skapas, inte den privata välstånds­skapande sektorn.

"Under året är svensk ekonomi fortsatt stark med växande sysselsättning och skatteunderlag. Den största bristen på arbetskraft finns just i offentlig sektor - inte i näringslivet, som annars är det normala", skriver SKL i sitt pressmeddelande.

För att klara asylkrisen väntar nu såväl skattehöjningar som besparingar ute i kommunerna. "De demografiska behoven trycker däremot på och sannolikt väntar såväl skattehöjningar som tuffa prioriteringar", konstaterar SKL krasst. Den kommunala skatte­chocken kan eventuellt komma att mildras något om staten skjuter till pengar.

Som grädde på moset väntas dessutom den svenska konjunkturen vända nedåt nästa år för att därefter förvärras. När arbetslös­heten stiger igen blir skatte­underlaget ännu sämre och den ekonomiska situationen försämras.

Rapporten bygger på enkätsvar från 233 av Sveriges 290 kommuner.

Så mycket behöver kommunerna bygga de kommande fyra åren:

Investering Antal
Förskolor 600
Grund- och gymnasieskolor 350
Gruppbostäder och äldreboenden 350
Idrottsanläggningar 150

 

Ämne: SKL: Asylkrasch väntar Sveriges kommuner

Vi skulle kunna ta hand om alla flyktingar kortsiktigt...

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 12.05.2017

...men inte inom EUs frihandel. När skatter höjs flyr företag och löner sjunker inuti ett frihandelsområde.

Vill man föra socialistisk politik med massinvandring måste alla vara beredda på att vi går ur EU och delar på jobben, samt delar på lönerna, annars går det inte. Och vilken arbetare vill dela på jobb och löner med invandrarna? Sannolikt fåtalet, förutom kanske en del människor i V och MP som faktiskt menar "alla människors lika värde" när de säger det. idealisterna. Kanske 2%.

...men det blir i så fall ändå en kortsiktig och naiv godhet som leder till ondska i form av ex. mer splittring och hat i samhället. 98% är inte idealister.

Den långsiktigt goda lösningen som jag tror 99,5% av människorna kan vara med på ligger naturligtvis lokalt i de länder som människor flytt ifrån, p.g.a. västs psykopatiska korruption av dessa länder, västs sponsrade terrorism och den lokala religionens/kulturens egen överbefolkning.

Den långsiktiga lösningen ligger INTE i massinvandring av folk som saknar verkliga asylskäl, särskilt INTE om de inte kan eller vill assimileras in i svensk kultur.

Om verkliga flyktingar, ex. ateister, kristna, journalister, författare, politiker, vetenskapsmän etc. som jagas eller har fatwor på sina huvuden av olika anledningar behöver temporära uppehålls tillstånd så är jag för det. Resten måste tyvärr skickas hem, särskilt om vi ska vara med i EU där det finns en konkurrens mellan länderna.

Förlorar vi EU-racet väntar naturligtvis Greklands öde. Att vara med i EU innebär betydligt tuffare tag för både företag och människor. Det måste man vara medveten om, oavsett om man är för EU eller ej.

Jag förespråkar en ganska snabb häktning och deportation av människor ut ur EU, då de saknar asylskäl, av säkerhetsskäl. På lång sikt kommer det ge mer kraft till verklig godhet som är långsiktig och sker genom intelligent bistånd som leder till fred och lokal balans.

Långsiktig godhet är att satsa varje krona som vi hjälper med så effektivt som möjligt på ett sätt som verkligen löser problemet för framtidens generationer, i Sverige och i världen.

Ny kommentar