Skatterna måste höjas på nytt till följd av invandringen

30.04.2016 15:50

Publicerad 1 mars 2016 kl 17.18

 

 

SKATT. Sverige kommer inte att ha råd med kostnaderna för invandringen och på längre sikt inte heller en åldrande befolkning. Nu behöver antingen skatterna höjas eller utgifterna bromsas, fastslår Konjunkturinstitutet i en dyster prognos.

 


Expertmyndigheten Konjunkturinstitutet gör på uppdrag av regeringen varje år en bedömning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Bedömningen baseras på framskrivningar av offentliga inkomster och utgifter som sträcker sig i huvudsak till 2040.

Nuvarande skattesatser kommer inte att räcka för att finansiera ett bidrags- och välfärdsåtagande på dagens nivå de kommande 25 åren, enligt myndigheten.

 

Att upprätthålla nuvarande personaltäthet i välfärdstjänsterna med oförändrat skattetryck skulle innebära att nuvarande underskott i de offentliga finanserna successivt stiger och når 3 procent av BNP år 2040. I ett sådant scenario skulle den statsskulden fördubblas som andel av BNP till 2040.

 

Vid bibehållna välfärds- och bidragsnivåer skulle skattekvoten – skatter och avgifter som andel av BNP – behöva öka med ca 3 procentenheter till 2040.

 

"En del av skattehöjningen skulle gå till att täcka det strukturella underskott som råder idag i de offentliga finanserna", skriver Konjunkturinstitutet i sin rapport

 

https://www.friatider.se/skatterna-m-ste-h-jas-p-nytt-till-f-ljd-av-invandringen
.

 

Ämne: Skatterna måste höjas på nytt till följd av invandringen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar