Skandiabanken lurade pensionärer – får böter

27.07.2014 15:47

Skandiabanken har låtit så kallade anknutna ombud utge sig för att bedriva oberoende investeringsrådgivning mot pensionärer och andra kunder, när man i hemlighet har tagit ut provision för att sälja de produkter som är mest förmånliga för banken – och inte för kunderna. Nu tvingas Skandiabanken betala 10 miljoner kronor i straffavgift och får en anmärkning av Finansinspektionen.

 

Skandiabanken har bedrivit investeringsrådgivning genom externa företag, så kallade anknutna ombud. Banken har i samband med rådgivningen tagit emot provisioner från tredje part som fondbolag och produktbolag – trots att detta inte har varit tillåtet eftersom banken inte har lämnat information om ersättningen till kunderna på det sätt som krävs.

 

Banken har haft ett ersättningssystem som inneburit att flera av de anknutna ombuden fått högre ersättning när de förmedlat vissa produkter. Det har lett till incitament för ombuden att rekommendera finansiella produkter som gett högre ersättningar i stället för de som är bäst för kunden.

 

"Skandiabanken har inte identifierat och hanterat den intressekonflikt som därmed uppstått mellan de anknutna ombuden och kunderna", skriver Finansinspektionen i ett skriftligt uttalande.

 

Myndigheten låter därför Skandiabanken smaka på en anmärkning och en straffavgift på tio miljoner kronor.

 
Källa:
https://www.friatider.se/skandiabanken-lurade-pension-rer-f-r-b-ter