Sionismen, den dolda, smarta styrande kraften….

11.05.2017 21:13

Paul Craig Roberts, vågar säga det som behöver sägas!

 
 

Hur falsk information styrs från Washington, Israel, och Troll: 
(förtal och falska nyheter från köpt Media: CIA och NATO),
vilket leder till förstörelse av hela det Amerikanska samhället.

Paul Craig Roberts, den 7 maj 2017
11475 Big Canoe
Big Canoe Ga 30143
USA

Amerikansk källa:   https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/06/information-controlled-washington-israel-trolls-leading-destruction/ (rekommenderas till alla läsare av detta förkortade, översatta inlägg i Filosofens blogg. Förståelsen av geopolitiken kan förbättras avsevärt av den som övar sig med att bolla sina frågor fram och tillbaks över de svensk-engelska språk-klyftan samt respekterar båda språkens förut fattade meningar respektive preconceived ideas.)

Paul Craig Roberts
Bästa läsare, Jag uppskattar verkligen det stöd som ni visar mig i era e-mails. Jag får sällan ett elakt mail från er, och i så fall vanligtvis utanför ämnet, såsom att en läsare är arg på Israel och lämpar över sin ilska på mig en beskyllning att vara feg och 'Israel-vän' därför att jag inte nog tydligt exponerar brotten som Judarna begår.

Dessa påhopp på mig roar mig eftersom ADL (Anti-Defamation League) listar mig som anti-Semit därför att jag ibland ger en helt berättigad kritik av Israels maktövergrepp på Palestinier, och landets stora politiska inflytande på USA:s utrikespolitik, uttryckt av många Judar själva.

Jag reste själv till Oxford för att studera under professor Michael Polanyi, en jude som måste lämna sin vetenskapliga position i Tyskland för att fly från Nazisterna. Milton Friedman, mottagare av (Riksbankens/Rothschilds Ekonomi-pris till Nobels Minne), var en Jude. Han skrev i inledningen till min bok om Ekonomi i Sovjet dessa ord: 'Hur kan det komma sig att endast Dr Roberts har förstått allting rätt?'

Jag har haft Israeler som övernattande gäster i mitt hus.

Och aktivistgruppen ADL sätter etiketten anti-Semit på mig. Titeln har tydligen ingen mening längre för dem.

Jag gör Israel och Israel-Lobbyn skyldiga, på samma sätt som jag utpekade Reagan-administrationen ansvarig, liksom: the George H.W. Bush administration, the Clinton regime, the George W. Bush regime, the Obama regime, and the Trump regime. (Jag skiljer på begreppen administration och regim, beroende på om presidenten har ett verkligt inflytande över regeringen. Om presidenten verkligen styr, så har han en administration för det.)

Men enligt ADL:s logik är jag utpekad både som anti-Reagan och anti-Amerikan. Men läsare ser mig som en sann patriot. Uppenbarligen är det något som inte stämmer med ADL:s klassificering.

According to the ADL's logic, I am both anti-Reagan and anti-American. But readers see me as a true patriot, and Reagan-haters see me as a Reagan-apologist. Clearly, something is wrong with the ADL's logic.

Uppenbarligen så har Israel-Lobbyn förstört meningen av ordet: anti-Semit. I sin strävan att kontrollera och styra förklaringen bakom Israel/Palestina-konflikten, så har lobbygruppen lyckats göra anti-Semit till ett hedersbegrepp.

Att ha full kontroll över förklaringarna är avgörande viktigt för Zionist-Israel. Om Amerikaner kan bli övertygade om att Palestinierna är terrorister som är ute efter att mörda alla Judar, så är maktövergreppen på Palestinierna inte längre det ärende som det tidigare varit. Israel-Lobbyn arbetar även hårt på att sortera de röster som är acceptabla, och vilka som inte är det. Till exempel så är ingen tillåten att forska om Förintelsen (Holocaust). Vissa Europeiska länder har lagar som hindrar en djupare analys av Förintelsen: Forskare har skickats i fängelse för att de ifrågasatt den officiella förklaringen, som Européer är tvingande att tro på, enligt landets lag!

Israel-Lobbyn har till och med den akademiska rätten att ändra fattade beslut: Så tex Norman Finkelstein, Jude och kritiker till staten Israel, förnekades rätten till en akademisk befattning i ett Katolskt Universitet, endast på grund av invändningarna från Israel-Lobbyn. Jag ser det som extraordinärt att inte ens ett Katolskt Universitet vågar stå upp emot makten av Israel-Lobbyn. Utnämningskommittén och Fakulteten tillstyrkte utnämningen, medan Israel-Lobbyn ingrep tillsammans med Universitetets Rektor och kunde därmed blockera anställningen.

Om en författare eller journalist i dag råkar nämna om några liknande faktiska händelser, så kan skribenten bli brännmärkt som anti-Semit. Tidigare så var en anti-Semit en person som hatade Judar. I dag så är innebörden en annan: Anti-Semit är den som framför även en mild form av kritik mot Israels policy mot Palestinier samt att Israel ockuperar och stjäl deras land. Ja så långt har det gått att inget är kvar av det forna Palestina utom ett liten smalt Gaza-ghetto som styrs totalt av ett maktfullkomligt Israel. Alla transportrörelser av förnödenheter och människor styrs av Israel. Gaza är de facto ett nytt Warszawa ghetto!

Detta är dagens sanning. Varje medveten person vet detta, men om du säger eller skriver det, så blir du kallad en 'Jude-hatare.'

Många Judar har uppfostrats att tro att all kritik av Israel, hur väl belagd kritiken än är, även är anti-Semitisk. Även (fredspristagaren) och Presidenten Jimmy Carter, smädas av Israel-Lobbyn som en anti-Semit! Carter varnade Israel för att misshandla Palestinier och fick omedelbart etiketten: Jude-hatare. Judarna i styrelsen till Carter Center sa alla upp sig.

Hur kan vi någonsin förklara hur en främmande makt och dess inflytande på världen, beror enbart på stödet från Washington? Hur kan en beroende stat så styra Washingtons policy för Mellanöstern? (Att dominera Mellanöstern liknar Gustaf II Adolfs credo Mare Balticum Dominii, att dominera Östersjön med vår planerade starka flotta av fartyg kring Regalskeppet Wasa).

Washington DC och dess President i Vita Huset har resulterat i miljontals muslimers död och förstörelse av hela länder i Mellanöstern. Om nu USA är en Supermakt i världen så kan Israel benämnas som en Hypermakt!

Israel är beroende av många miljarder dollar från oss Amerikanska skattebetalare som vi betalar varje år till Israel. Pengar (växer med ränta på ränta och) kommer tillbaks som politiska kampanjbidrag för att stödja Israels vänner och för att besegra dess kritiker och fiender. Medlen kommer tillbaks som stöd till följsamma medier, akademiker och Universitet som stödjer Israels sak. det ger stöd till utvalda delar av nöjesindustrin, och hur MSM (main street media) rapporterar från olika viktiga rättsfall. Och så vidare. Annorlunda uttryckt, Amerikanska skattebetalares pengar ger en utländsk regering större inflytande än de egna medborgarna har i sitt hemland!

Det förekommer en avsevärd fiendskap mot Sionist-Regerinen från Europeiska befolkningar och Muslimer. Men denna fiendskap överförs inte till alla Judar. Människor har en förmåga att särskilja mellan ansvariga makthavare och de maktlösa.

Alla Judar är inte Israeler och alla Israeler är inte Sionister. Vissa Israeler klagar över att Sionisternas Regrering klämmer fram en sund moralitet ut ur det Israeliska folket. Och de tvingas betala ett högt pris för att få säga så. En Israel som organiserar en protest mot Sionisternas bosättnings-policy mot Palestinierna heter Jeff Halper: Han är koordinator of the Israeli Committee Against Home Demolitions, ock kallas följaktligen: "self-hating Jew" by the Zionist government.

Tänk mer generellt på detta: Muslimska länder har varit under utländsk ockupation under mycket lång tid. De vet att de inte har kontroll över sina egna regeringar. En del är medvetna om att vissa Europeiska länder och Amerikanerna inte heller har full kontroll över sin regeringar. På samma sätt som Muslimer i Palestina inte gör Harper ansvarig för Israels mordiska policies mot Palestinerna, vilken vits är det då att hålla olyckliga Européer och Amerikaner ansvariga för sina ondskefulla politiska åtgärder från sina regeringar?

Om du tänker på saken, så kan du inse varför det är suspekt att anklaga 'muslimsk terrorism' för att endast vara riktat mot oskyldiga, som inte har något inflytande över regeringens politik, och inte mot regeringens ansvariga tjänstemän.

Om nu Muslimska Terrrorister har varit så smarta och sofistikerade att de kunde klara sig från anklagelser för tvillingtornens fall i New York, eller lastbilsmassakerna i Nice (eller Stockholm för den delen), så är de kanske tillräckligt sofistikerade att förstå vilka deras verkliga fiender är. De vet mycket väl att det inte är franska flanörer (eller svenska arbets-pendlare) som är fienden.

Så som jag tidigare observerat, de neokonservativa politiska höjdarna är väl kända inom regimerna runt Georges W. Bush och Barack Obama. Deras ansvar från åren av Amerikansk invasion, bombningar och förstörelse av muslimer och deras egendom är väl kända. Ingen av de neokonservativa har något personskydd. Och ändå har det aldrig varit någon attack emot dem!

Begrunda att de påstådda muslimska terroristerna har lämnat alla Senatorer, kongressdelegater och köpta journalister (presstitutes) som i två årtionden försvarat mordiska krigsinsatser mot muslimer. Inse även att USA och Europa nu fylls av muslimska flyktingar från Washingtons krig.

I en riktig demokrati med ansvarstagande media och politisk opposition, skulle sådana här frågor undersökas noggrannt som en del av den allmänna debatten, inte avfärdade som 'en konspirations-teori.' Jag skrev i en tidigare inlaga om att CIA uppfann användningen av begreppet konspiations-teori, just för att hindra en verklig och djupgående granskning av mordet på Presidenten John F. Kennedy. se mer: https://www.paulcraigroberts.org/2016/08/31/are-you-a-mind-controlled-cia-stooge-paul-craig-roberts/

Alla i de Västerländska samhällena och därmed inkluderas även de Aseatiska provinserna av det Amerikanska Imperiet har synnerligen svårt att få tag på rak och riktig information. Det enda syftet med information från Washington DC (som inte lyder under Republikens Konstitution) och från Tidningar och TV-media, är att få den vilseledda befolkningen att acceptera de officiella förklaringarna som tjänar den regerande rika överklassen. De som tex tillhandahåller verkliga nyheter, så som RT, Russia Today, attackeras ofta som Fake News (falska nyheter).

Med andra ord som George Orwell givit oss i sin bok "1984" så är sanningen vår fiende:
'I en tid av universellt lurendrejeri så blir sägandet av sanning en revolutionär akt!'
Orwell: "In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act."

Ryssland och Kina tycks ha accepterat att maktstrukturen av Washingtons onda retorik, är en slags skyddsrock för det onda som är den verkligt operativa kraften bakom Amerikansk politik.

Kommer Ryssland och Kina att acceptera denna falska maktpyramid, eller kommer de att förkasta den? Det är en verkligt allvarlig sak att Washington nu har lyckats övertyga både de Ryska och Kinesiska Regeringarna att ett föregripande nukleärt anfall planeras mot dem.

Will Russia and China accept the hegemony of this evil or will they not? It is a very serious matter that Washington has convinced the Russian and Chinese governments that Washington is preparing a preemptive nuclear strike against them. This is extremely serious, not something for narcissists and trolls to play with.

For all who ask what to do, the answer is to speak out strongly against Washington for risking all life by convincing Russia and China that Washington is preparing to nuke them. To understand how dire the situation is, ask yourself why you hear no protests against such provocation of Russia and China from the West's print and TV media, from the US Senate, from the House of Representatives, from European political leaders, from hardly anyone.

The absence of protest tells the Russians and Chinese that the American Empire is OK with the preemptive attack. Where is Merkel's voice? Where is May's? Where is any leader's voice?

The absence of protest voices tells Russia and China that the die is cast.
En kort sammanfattning av Dr. Paul Craig Roberts, hans professionella bakgrund och internationella meriter får du här:

President Reagan appointed Dr. Roberts Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and he was confirmed in office by the U.S. Senate. From 1975 to 1978, Dr. Roberts served on the congressional staff where he drafted the Kemp-Roth bill and played a leading role in developing bipartisan support for a supply-side economic policy. After leaving the Treasury, he served as a consultant to the U.S. Department of Defense and the U.S. Department of Commerce.

Dr. Roberts was awarded the Treasury Department's Meritorious Service Award for "his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy."

In 1987 the French government recognized him as "the artisan of a renewal in economic science and policy after half a century of state interventionism" and inducted him into the Legion of Honor.

Översättning och  (kommentarer) Ove Svidén

 

P.S.  Bästa läsare, se mer på svenska här nedan om SIONISMENEn kritisk granskning av hur drömmen om Israel blev verklighet men samtidigt på bekostnad av miljoner oskyldiga sedan början av 1900-talet, i Fria Sidor:
https://friasidor.is/category/fri-forskning/religion/sionismen/

Sverigevänner – de enda sanna fredsvännerna

 

Ämne: Sionismen, den dolda, smarta styrande kraften….

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar