Sanningskommission och ”riksrätt”

21.02.2018 12:14

Kanske en blivande medborgarrörelse?

justitia25970161920

https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/

Olle Ljungbecks kamp för att stoppa ödeläggelsen av Sverige har inspirerat oss att bilda ett forum kring en enda fråga – att ställa ansvariga politiker och statsråd m.m. inför rätta (f.d. riksrätt) för att ha brutit mot eller åsidosatt vår grundlag och motarbetat vårt demokratiska system.

Tidigare blev Olle så gott som alltid publicerad av vår skattefinansierade och av amerikanska banker ägda media, men när han kritiserade massinvandringen så blev det stopp! Varför? Jo, för att den är ett led i pågående genomdrivande av bankirernas globaliseringsagenda, vars syfte är deras kontroll över världsfinansen. Dessa våra egentliga makthavare kallas oligarker och vill för nämnda ändamål ta kontrollen över tidigare demokratiskt styrda områden:

– Genom raserandet av nationer har oligarkerna redan lyckats eliminera fram för allt svenska folkets rätt att i frihet styra över sig själva, d.v.s. den reella demokratin. Folkens olika lagar är naturligtvis besvärande för de rika familjernas törst efter fria finansflöden i sina storföretag, d.v.s. oinskränkt kontroll över sina tillgångar, undanslippande av höga skatter och att slippa återställa vår natur efter sin förödande framfart.

kasino-620x547

–  Genom konflikter mellan olika folkgrupper får politikerna dessa familjers media lyft fram i vacker dager rätt att utöka sin kontroll över individen.

– Genom massiv invandring av okvalificerad arbetskraft kan den av svenska folket uppbyggda arbetsrätten elimineras. Kan arbetsgivarna välja och vraka bland fattiga arbetstagare finns snart ingen kvar som vågar kräva någon arbetsrätt. Bara att svälja och slita såsom slavar i alla tider har gjort.

mitt_pc3a5_golvet_stod_en_c3b6ppen_kista_och_sutto_tvc3a5_fc3b6rskrc3a4ckliga_troll

– Genom total kontroll över inte bara media utan även bokförlag och landets läromedel har dessa familjer i hög grad lyckats styra vem svenska folket röstar på. Ett annat ord för fenomenet är hjärntvätt. Se även Goebbels arbetsmetoder, Hitlers propagandaminister. ”Vår” media arbetar ungefär likadant.

85d8c-012bjacob2brothschild

– Genom att rikta all uppmärksamhet på andra skurkar tror man sig själv kunna gå fri. De kommer lyckas så länge vi köper deras bedrägeri och är medlöpare som lever för att skydda våra egna tillgångar. Genomskåda de verkliga skurkarna!

skyldig

– Genom totalitära media som enda informatör har svenska folket röstat för medlemskap i ett EU som snart utvecklades till en diktatur. Våra lagar stiftas till ca 80 % i Brüssel och bara den statsminister som slickar beskrivna familjer på djupet har en chans att komma till sin post. Ärliga, kompetenta ledare har ingen chans eftersom de smutskastas av samma media, precis som Goebbels (och vilken diktator som helst) förhindrade icke önskvärda röster.

to-learn-who

Hur länge vill du se på medan dina fri- och rättigheter tas ifrån dig? Vi har i alla fall fått nog och vill inte stillatigande se på när vår demokrati avvecklas. Därför skapar vi detta forum, som vi härmed inbjuder ALLA till!

new-years-day-2910474__340

Om vi samlar människorna bakom de väldigt många goda initiativen för att belysa och ibland även göra något åt katastrofen vi bevittnar kring en enda fråga kanske vi får möjlighet att enas i kampen för ett fredligt samhälle som inte tillåts ägas av ett fåtal giriga utsugare!

Det är värt ett försök – håll till godo och anslut dig genom att anmäla ditt intresse i kommentarsfältet nedan. Då behöver du skapa ett WordPress konto, viket är gratis så länge du inte klickar på Uppgradera, eller visa ditt intresse på vår FB-sida MagMa-Direktdemokrati – eller SPRID i ditt forum och återkom!

1553491_941194779223962_7871589254603461889_o

Nedan bjuder Olle Ljungbeck på några paragrafer vi kan använda för att åtala förrädarna som bjudits in av enfamiljsägda svenska media.

Ur artikeln Grovt åsidosatt tjänsteplikt av Olle Ljungbeck:

”Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”.

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc.

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408).

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).”

 

Olle

Olle Ljungbeck, 84, demonstrerar ensam i Gävle

I sann Olle-anda vill vi tillverka plakat med nämnda budskap och ställa oss på gator och torg för att möta folket! Vi kommer dokumentera vad som händer på dessa platser. Så länge du/ni inte vill tala i mikrofon eller ställa upp ett bord kan ni utan tillstånd stå och gå med plakat på gator och torg för att nå ut till folket med våra budskap!

Tips på plakattexter här!

illiumpyraofcontrol

Avskaffandet av kontanter är ett led i globalisternas plan för total kontroll över våra pengar. Delta i Uppropet för kontanternas skydd!

Ämne: Sanningskommission och ”riksrätt”

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar