Så vill EU fördela flyktingarna

05.09.2015 19:10

EU-kommissionen arbetar nu med ett förslag om hur 160 000 flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna. Men motståndet är starkt.

 

Det är osäkert om EU-kommissionens förslag kommer att accepteras av medlemsländerna. Det första officiella möte där det ska diskuteras äger rum nästa måndag, 14 september, då inrikes- och migrationsministrarna träffas i Bryssel.

Motståndet mot en kvotfördelning är starkt, i synnerhet i de östra EU-länderna. De fyra premiärministrarna i den så kallade Visegrad-gruppen – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – bekräftade vid ett möte i fredags att de inte ställer upp på ett sådant beslut, som de betecknade som oacceptabelt.

 

Redan när en fördelning av 40 000 flyktingar diskuterades under försommaren betecknades det som ren galenskap av Ungerns premiärminister Viktor Orban.

Det förslag som nu diskuteras gäller ytterligare 120 000 flyktingar, alltså sammanlagt 160 000.

Av dem finns 66 400 nu i Grekland, 54 000 i Ungern och 39 600 i Italien.

 

Så här ser förslaget ut, i den version som fanns tillgänglig i fredags eftermiddag:

Tyskland: 35 782

Frankrike: 27 567

Spanien: 17 507

Polen: 10 860

Holland: 8 362

Rumänien: 6 957

Portugal: 6 941

Sverige: 5 585

Belgien: 5 569

Tjeckien: 5 422

Österrike: 4 948

Finland: 3 234

Slovakien: 3 201

Kroatien: 3 054

Estland: 3 021

Bulgarien: 2 335

Lettland: 2 107

Litauen: 2 058

Slovenien: 2 025

Luxemburg: 1 502

Malta: 1 192

Cypern: 702

 

I fördelningen ingår inte de tre EU-länder där flyktingarna finns i dag.

Dessutom saknas Danmark, Irland och Storbritannien. De fick vid sina förhandlingar om EU-medlemskap undantag från EU:s migrationsregler.

 

Fördelningen mellan länderna har i förslaget avgjorts av fyra faktorer som tilldelas olika vikt. Det är befolkningsmängden (40 procent), BNP (40 procent), de senaste fem årens asylansökningar(10 procent) samt arbetslösheten (10 procent).

 

Källa: euportalen.se

 

- See more at: https://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2823444-sa-vill-eu-fordela-flyktingarna#sthash.XLx4O1nx.dpuf

Ämne: Så vill EU fördela flyktingarna

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar