Så ska Sverige begränsa rätten till bidrag för asylsökande - nya lagen börjar gälla till sommaren

08.04.2016 22:07

Rätten till dagersättning och asylboende ska upphöra redan vid ett lagakraftvunnet utvisnings-beslut - och inte när utlänningen lämnar Sverige. Det föreslår regeringen i den proposition som nu har lämnats till riksdagen och som är tänkt att träda i kraft redan till sommaren.

 

Regeringen föreslår att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ska upphöra för vuxna utlänningar redan när ett avvisnings- eller utvisningsbeslut vinner laga kraft.

Förslaget gäller inte barnfamiljer och är en del av den överenskommelse som regeringen och de borgerliga partierna träffade i oktober 2015. 

 

Tidpunkten flyttas
Enligt dagens regler upphör rätten till bistånd normalt först när den utländska personen lämnar landet - även om det före denna tidpunkt finns ett beslut om avvisning eller utvisning som har vunnit laga kraft. 

Det nya förslaget innebär att både dagersättningen och rätten till asylboende ska upphöra redan i samband med att beslutet vinner laga kraft istället för att man inväntar att utlänningen lämnar landet.

För utlänningar som har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd senast när den tidsfristen löper ut.

Om inhibition beslutas eller en ny prövning beviljas upphör rätten till bistånd först efter en vecka från det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. 

 

Extra ändringbudget
Regeringen skriver att Sverige är ett av de länder som tagit emot flest asylsökande ”per capita” under det senaste året och konstaterar att ”utmaningarna för det svenska asylsystemet därför är mycket stora”.

Regeringen framhåller också att det handlar om ”nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända”.

Lagen lämnas i en extra ändringsbudget för att inte försena ikraftträdandet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.Dela

 

Ämne: Så ska Sverige begränsa rätten till bidrag för asylsökande - nya lagen börjar gälla till sommaren

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar