Så mår partierna på den inställda valdagen

22.03.2015 14:19

- Väljarna är inte imponerade, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

Bara en knapp tredjedel av väljarna tycker att regeringen gör ett bra jobb. Men inte heller Alliansen rosar marknaden, visar DN/Ipsos marsmätning.

Om inte regeringen och alliansen under dagarna före jul förhandlat fram decemberöverenskommelsen hade svenska folket gått till vallokalerna i dag. Men efter uppgörelsen om att minoritetsregeringar ska kunna få igenom sin ekonomiska politik i riksdagen valde Stefan Löfven att inte utlysa det aviserade extravalet.

Inget i marsmätningen tyder på att ett nyval hade gett ett radikalt annorlunda resultat än det ordinarie valet i september. Skillnaden mellan blocken är nästan identiskt med valresultatet.

– Det är klart att en valrörelse hade påverkat och att det kan inträffa oväntade händelser. Men om partierna inte hade presenterat någon radikalt annorlunda politik utan gått till val en gång till med samma politik, så tror jag att vi fått ett snarlikt valresultat, säger David Ahlin.

Sedan två år tillbaka mäter Ipsos för DN:s räkning förtroendet för regering respektive opposition. Förtroendet för regeringen ökar något jämfört med oktober, 31 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb. Det är betydligt lägre siffror än regeringen Reinfeldt hade.

– Väljarna är inte imponerade. Att regeringen klarar sig hjälpligt beror delvis på att oppositionen är svag och fokuserar på interna frågor som politikutveckling och att skola in eller välja nya partiledningar. Men jämfört med tidigare mandatperioder så är det ett lågt betyg på regeringens arbete, säger David Ahlin.

Han tror att det finns två huvudförklaringar till det svaga stödet för regeringen.

– Det här är en regering med ett väldigt svagt parlamentariskt stöd till att börja med. Dessutom tror jag att resultatet är ett uttryck för att man uppfattar att regeringen haft en bristande duglighet, att man haft en skakig start med mycket fokus på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet egentligen har olika linjer i en rad frågor.

Inte heller Alliansen gör någon succé i opinionen. Trots regeringens svaga förtroendesiffror är det endast 36 procent av väljarna som tror att Alliansen skulle göra ett bättre jobb än S+MP-regeringen. Under den förra mandatperioden låg den dåvarande oppositionen på en högre nivå.

– Jag tror att det handlar om att det är fortfarande väldigt oklart vilken väg Moderaterna ska välja, exempelvis när det gäller migration. Inom flera politikområden har det varit vaga, men också motstridiga besked från de olika allianspartierna, säger David Ahlin.

Både när det gäller regering och opposition är det mycket stora andelar, 39 respektive 30 procent, som varken tycker att de gör ett bra eller dåligt jobb.

– Det är väldigt många som har en avvaktande inställning. Det finns många obesvarade frågor just nu. Regeringen har ännu inte fått i genom någon budget och det är oklart vilken väg Alliansen kommer att välja framöver, säger David Ahlin.

Förtroendemätningen visar att Sverigedemokraternas väljare är mer negativa till regeringen än vad alliansväljarna är. Fyra av tio SD-väljare tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb.

– SD-väljarna har en betydligt mer positiv uppfattning om oppositionen. Det är en tydlig skillnad och säger något om Sverigedemokraternas väljare just nu, säger David Ahlin.

Jens Kärrman

jens.karrman@dn.se

Analys. Ewa Stenberg: Vilsen allians räddningen för regeringen

 

Det går inte särskilt bra för regeringen. Men det skulle troligen gå ännu sämre om inte oppositionen var så svag. Större delen av den är introvert och trevande.

Den som betraktar Sverige utifrån måste rimligen ta sig för pannan och utbrista ”vilken röra!”. En regering som styr med oppositionens budget, fyra ganska vilsna oppositionspartier som försöker treva sig fram mellan att göra glesa osystematiska anfall och att krypa i lä. Och ett parti med rötter i nazismen som bara växer. Läs mer

 

Ämne: Så mår partierna på den inställda valdagen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar