Så blir Sverige 2028 – om SD har makten

13.11.2015 15:08

 Invandringen  Välfärden  EU Brottsligheten

Jimmie Åkesson sommartalar i Sölvesborgs hamn 2015.  Jimmie Åkesson sommartalar i Sölvesborgs hamn 2015.
Foto: ANDREAS HILLERGREN

Året är 2028.

Sverigedemokraterna har fått egen majoritet och styrt landet sedan valet 2018.

Så ser Sverige ut om partiet får genomföra sin vision, enligt sakkunniga som Aftonbladet pratat med.

 

 Följ Aftonbladet Plus på Facebook

Sverigedemokraterna gick från 5,7 procent till 12,8 på bara fyra år. Nu visar mätningar på att de kan komma att få ännu mer inflytande och fler röster än någonsin i valet 2018. Mätningar och experter pratar om siffror på upp till 30 procent. Men vad skulle hända om de fick över hälften av rösterna och därmed egen majoritet?

En statsvetare, en nationalekonom, en journalist samt SD:s egen Paula Bieler försöker förutspå en framtid i Sverige 2028. Ett Sverige där SD är i regeringsställning och har haft makten de senaste tio åren.

 

Så blir det med invandringen

I sitt partiprogram skriver SD "Vi vänder oss kraftfullt emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning som följd.”

 

 Li Jansson, nationalekonom:Li Jansson. Nationalekonom. Jobbar som arbetsmarknadsekonom på Almega.  Li Jansson. Nationalekonom. Jobbar som arbetsmarknadsekonom på Almega.Foto: SCANPIX

– Att isolera Sverige och stoppa invandringen skulle medföra att företagens tillväxt också bromsades upp, menar Li Jansson, nationalekonom. Rekryteringen på arbetsmarknaden i dag sker till 95 procent bland utlandsfödda som precis kommer in på arbetsmarknaden. Kan man då inte rekrytera rätt personer så kommer företagens kompetensförsörjning att gå i kras. Utlandsfödda är visserligen överrepresenterade i utanförskap men de är samtidigt helt avgörande för företagen. Att man stänger gränserna innebär också att man säger nej till de invandrare som har en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Flyktinginvandringen är viktig för kompetensförsörjningen, men skulle absolut kunna användas bättre. Antalet personer som är födda i Sverige och är i arbetsför ålder minskar hela tiden på grund av pensionsavgångar. De problemen skulle sannolikt växa om man ströp invandringen ytterligare, säger hon.

Problemet är att när man stryper företagens tillgång på arbetskraft så blir det också lägre skatteintäkter den vägen. De förlorar helt enkelt pengar på sin strategi. Samtidigt som de sparar en del i statsbudgeten så får det en samhällsekonomisk effekt och sannolikt får vi mindre pengar att röra oss med. Trots att vi får betala lite mindre för flyktingboenden så är det en väldigt liten del av den totala budgeten. Det är ingen guldgruva som plötsligt finns tillgänglig. Man måste fortfarande göra reformer och oavsett vad man sparar in på, så får inte kortutbildade och de utlandsfödda som redan finns här jobb och då kommer inte integrationen att förbättras. SD har gjort en quick fix och tror att bara vi stoppar invandringen kommer allt att lösa sig vad gäller Sveriges ekonomi, men det är lite mer komplicerat än så.

 

 Alexander Bengtsson, vice VD Expo:Alexander Bengtsson är journalist, debattör och vice VD för stiftelsen Expo.  Alexander Bengtsson är journalist, debattör och vice VD för stiftelsen Expo.Foto: EXPO

– Jag tror att den utomeuropeiska invandringen kommer att ha stoppats helt år 2028 om SD får bestämma, i synnerhet från Mellanöstern och Afrika. Om man skulle snacka med Sverigedemokraternas kärnväljare och även partiföreträdare så är det här den absolut viktigaste förändringen. Man vill inte ha hit ”afrikaner och araber”, för att använda deras uttryck. Jag tror att man kommer att lägga resurser på ”återvandringsombudsmän" ute i kommunerna, som kommer att jobba för att människor med annan etnisk bakgrund ska flytta från Sverige.

 

 Jonas Hinnfors, statsvetare:Jonas Hinnfors. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.Jonas Hinnfors. Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.Foto: GÖTEBORGS UNIVERSITET

– I Ungern till exempel, som är väldigt restriktiva till invandring, så har de en oerhört invandringskritisk befolkning. Att ha få utlandsfödda behöver inte betyda att man inte pratar om att man ska skydda gränserna och vara kritisk till migration och migranter. Om vi ser på svensk immigration så har den gått upp de senaste tio åren, men andelen som tycker att man vill ha färre invandrare har minskat under den tiden. Så de hänger inte ihop på något självklart sätt. Är SD så starka 2028 så kommer man säkert fortsatt prata om sådant som är centralt i partiets nationella socialkonservativa ideologi, till exempel svenskhet och hot mot nationen. Man kommer förmodligen att säga ”nu har vi stoppat invandringen, nu måste vi stoppa andra hot mot vår nation”. Det kan ju handla om sådant som har med globalisering att göra som att införa handelshinder, kritik mot att utländska företag konkurrerar ut svenska.

 

 Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna:Paula Bieler.  Paula Bieler.Foto: Claudio Bresciani/TT

– Invandringen är reglerad och kontrollerad, men knappast helt stoppad. Så länge Sverige inte är närmsta säkra område till en akut kris är dock flyktingmottagandet minimerat till reglerat och organiserat mottagande via UNCHR:s vidarebosättningssystem eller motsvarande. Anhöriginvandring åtföljs av skärpta försörjningskrav, arbetskraftsinvandringen ska täcka kompetensluckor på den svenska arbetsmarknaden snarare än att konkurrera genom låga löner. Våra gränser är kontrollerade och för inresa till Sverige fordras godkända resehandlingar och på förhand fastställd uppehållsrätt, antingen genom uppehållstillstånd, medborgarskap eller medborgarskap i sådant land att uppehållsrätt finns.

Så blir välfärden

Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens även inom välfärdssektorn. Ett brett utbud av utförare stimulerar med stor sannolikhet till ökad kreativitet och effektivitet samt förbättrar möjligheterna för att den enskilde medborgaren skall finna en välfärdstjänst vars utformning och inriktning passar just hans eller hennes individuella behov enligt partiprogrammet.

  Li Jansson, nationalekonom:

 

– Det blir svårt att bevara en välfärd som den vi har i dag när befolkningstillväxten minskar. Endera så har man en uppåtgående spiral eller så har man en nedåtgående spiral. En positiv spiral med tillväxt och befolkningstillväxt hänger ju ihop och det får effekten att företagen växer, människor vill flytta hit och bo här. Det var grunden för hela välfärdssamhället när Sverige växte sig starkt under 1900-talet och vi låg i den absoluta toppen. Så ja, kakan blir mindre när färre måste dela på den, men även om det bor färre personer här så skulle det bli en negativ spiral vilket leder till försämringar när man ständigt behöver dra in och spara. Det är viktigt att få igång tillväxten för en positiv effekt och den får man inte till stånd med stängda gränser, en slutenhet och utträde ur EU.

SD har lagt på en summa där de själva har gjort ett antagande om hur en invandrad person skulle nyttja välfärden jämfört med en infödd person. Det finns ingen grund för den beräkningen, utan man stirrar sig blind på vissa saker, som att utlandsfödda får mer socialbidrag exempelvis och då tror man att de också är överrepresenterade i alla andra välfärdssystem på samma sätt. Det är jättesvårt att säga hur stor deras representation är och då är det svårt för SD att göra en budgetberäkning, man har helt enkelt hittat på och det kan man inte göra. I praktiken är deras budget ett luftslott. Det finns satsningar man inte kan finansiera och de kan inte utlova saker, för de vet inte om de har täcking för det. År 2028 har SD antingen använt upp pengarna eller inte gjort satsningarna man tänkt.

 

  Alexander Bengtsson, vice VD Expo:

– Ser man till SD:s arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik så är de ju riskkapitalisternas bästa vän. Det är inte så att de har stått på barrikaderna när skattepengar går till privata företag. Tittar man på länder med liknande nationalistiska partier som får inflytande, vad gör de? Jo, de säljer ut alla gemensamma tillgångar till underpris.Tror man på de socialdemokratiska landvinningarna och är stolt över välfärden så är inte SD rätt häst att satsa på, säger Alexander Bengtsson.

 

 Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna:

– Välfärdssektorn erbjuder såväl privata vårdalternativ som offentligt ägda. I fokus står kvalitet, inte ägarförhållanden. Även om befolkningen lever allt längre är den också friskare allt längre, och på det stora hela är det inte åldern utan balansen i samhället som avgör trycket på välfärden. Däremot måste givetvis resurser alltid skjutas till i paritet med befolkningsunderlaget, så i rena siffror har mer pengar skjutits till. Dessutom har resurser tillkommit för kvalitetshöjande åtgärder, resurser som idag går åt till asylinvandringen såväl direkt genom mottagandeåtgärder som indirekt genom ökad belastning på välfärdssystemet.

Sverigedemokraterna vill lämna EU men är öppna för samarbete över de europeiska landsgränserna.  Sverigedemokraterna vill lämna EU men är öppna för samarbete över de europeiska landsgränserna.Foto: AP FOTO

Så ser EU-medlemskapet ut

I programmet skriver man "Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka."

 

 Li Jansson, nationalekonom:

– EU har ju väldigt positiva effekter för svensk arbetsmarknad och svenska företags möjligheter att handla och bedriva affärer i Europa. Det har varit en oerhört stark och positiv effekt för svenska företag. Skulle man gå ur EU skulle dessa möjligheter försvinna eller åtminstone kraftigt reduceras och det skulle kraftigt försämra företagsklimatet.

 

 Jonas Hinnfors, statsvetare:

– Om det skulle börja gnissla ekonomiskt, vid en Swexit, vad händer då? Ekonomer pekar på att Sverige är en liten spelare i en stor värld. Om någon form av ekonomisk kris följer som leder till företagsflykt ställs frågor på sin spets om god sysselsättning, statskassan urholkas.I så fall blir det centralt för SD fortsatta position att kunna leverera på de områdena. Snabbt kan opinionen vändas mot en, det som tidigare uppfattades som en slags lösning kan bli en belastning. Många säger att SD är ett fascistiskt parti, men än så länge finns det mycket litet inom statsvetenskaplig forskning som använder den typen av beteckningar. I dagsläget finns inget konkret hos SD om förbud eller demokratiinskränkningar.

 

  Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna:

– Sverige har lämnat EU, och frågan är om unionen alls finns kvar i sin nuvarande form. Sverige kvarstår dock i handelssamarbete och tecknar fortsättningsvis olika former av bi- och multilaterala avtal såväl med europeiska som andra länder samt deltar i olika samarbeten där så anses lämpligt och värdefullt – såsom avseende bekämpande av internationell kriminalitet, hantering av globala kriser etc.. Anledningen till utträdet var åsikten att Sverige bör vara självbestämmande och inte ingå i några överstatliga samarbeten. Svenska politiker ska i alla lägen vara ytterst ansvariga för den politik som bedrivs i Sverige.

Så ser straffskalan för brott ut

Krafttag mot brottslighet och dessutom registrering av fångars ursprung är verklighet i Sverige 2028. Sverigedemokraterna har tidigare lagt motioner som visar i vilken riktning man vill gå. I partiprogrammet skriver man "Det brottsbekämpande arbetet har de senaste decennierna varit eftersatt och inte särskilt framgångsrikt. De senaste tio åren har antalet fall av misshandel ökat med över 40 procent."

 

  Alexander Bengtsson, vice VD Expo:

– Hårdare tag från poliser och överfulla fängelser kan vi väl räkna med att de kommer att ha genomfört. Kent Ekeroths omtalade motion om att man ska börja registrera fångars ursprung är sådant som jag ser att de kommer få igenom innan de ens nått 50 procent. Skulle de få 50 procent präglas exakt hela samhällsdebatten kring sådana saker och då har förmodligen ett annat parti varit deras allierade och sett till att de får igenom sin politik.

 

 Jonas Hinnfors, statsvetare:

– För att Sverigedemokraterna ska ha fått gehör för sina idéer så måste den svenska mentaliteten ha förändrats i grunden till år 2028. Tendensen att de politiska åsikterna i Sverige rör sig alltmer i bred liberal riktning och att alla partier samlas någonstans i mitten skulle i så fall ha slagit över snabbare i genuint konservativ riktning än vad som kanske är troligt. 2028 är väldigt kort tid för att en sådan genomgripande förändring ska ha hunnit genomföras. Jag tror att de flesta hade kunnat svälja en del konservativa förändringar, till exempel om SD hade tagit bort den indivdualiserade föräldraförsäkringen. Den frågan finns ju även hos andra partier. Det skulle säkert kunna accepteras i någon mening, hårdare straff och sämre villkor i fängelserna. Mindre skatt till pensionärer är inte impopulärt. Det finns flera förslag som inte sticker ut, och ser man till varför människor röstar på dem så är det för att de fångar upp dem som tycker att vi inte ska ha så många invandrare. Det lyfts upp på många människors dagordning eftersom det diskuteras överallt. Och då börjar man tänka "Hur tycker jag i den frågan? Jo, jag tycker som SD" och så börjar man rösta på dem.

 

 Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna:

– Straffen har definitivt skärpts och ett tydligt brottsofferperspektiv har återinförts i kriminalpolitiken. För tillfället är troligen fler personer fängslade, eftersom det tar tid att få fullt genomslag för vår politik och därmed sänka nivån på kriminalitet. På sikt lär dock siffran stabiliseras på en lägre nivå, och framför allt lär brottsligheten minska delvis till följd av färre kriminella, delvis till följd av att brottslingar inte slipper undan straff eller släpps fria trots hög återfallsrisk.

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/article21325715.ab