Så skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare – i denna analys.

08.03.2015 22:47

Italiens parlament rekommenderar regeringen att erkänna en palestinsk stat. 300 röster för  och 45 emot. Storbritannien, Frankrike, Irland, Portugal och Spanien har röstat igenom icke bindande resolutioner med uppmaningar att erkänna Palestina. Samma beslut är på väg i Danmark. Den svenska regeringen erkände en palestinsk stat för en tid sedan. Även Belgien meddelar att ett erkännande är på gång. Nu äntligen börjar västvärlden inse att den israeliska ockupationen av palestinsk mark måste få ett slut. Detta är en unik historisk händelse.

 

Tysklands framtid ligger i öst. En ny allians Berlin-Moscow-Beijing växer fram. 

Tysklands export mätt i procent av landets BNP har ökat från cirka 25 % till cirka 50% de senaste 25 åren. Under de senaste tio åren har halva landets tillväxt berott på den ökade exporten. Tyskland är mer och mer beroende av marknaden i öster. Idag går endast 40 % av exporten till EU – och denna siffra sjunker. Den ekonomiska utvecklingen i södra Europa – i första hand i Grekland, Italien, Spanien och Portugal oroar Tyskland. Den tyska exportindustrins framtidsmöjligheter finns i Asien.

 

Tysklands hårda hållning mot Grekland beror på insikten att södra Europa betyder allt mindre för Tyskland. Varsågod lämna Euron eller kapitulera - det är budskapet till Grekland. Men Grekland får en kort frist - för att kunna lämna eurosamarbetet. Tysklands framtid ligger i ”Eurasia” – d v s österut. USA:s krigsplaner i Ukraina frontalkolliderar med Tysklands framtidsplaner. Merkel snabbfixade en politisk allians med Frankrike och åkte till Moskva i ilfart för att få stopp på CIA:s krigsplanering. Storbritannien och USA ställdes helt enkelt åt sidan vid den senaste fredsuppgörelsen i Ukraina. Detta var om något ett ”tecken i tiden”.

 

Turkiet har ledsnat fullständigt på att hållas på halster utanför EU. Turkiet välkomnar helt plötsligt Gazproms Sydgasledning. Snacka om en stor geopolitisk händelse. Gasledningarna når Turkiet redan i sommar/höst och därefter till Grekland. Grekerna välkomnar naturligtvis också den ryska gasen. Den amerikanska planeringen att förhindra att Europa och Ryssland binds samman inom energiområdet har misslyckats.

 

Överallt där USA/NATO farit fram skapas kaos och inbördeskrig. Libyen kokar över och Medelhavet fylls med flyktingar. Hela Europa svämmar över av syriska flyktingar. Snart väller miljoner ukrainare in i Västeuropa. Politiker börjar äntligen vakna upp.

Europa måste bryta med USA:s krigspolitik. Detta måste ske fort om ett europeiskt helvete ska kunna undvikas. Antiamerikanska stämningar exploderar nu i hela Europa. Tro mig – Frankrike svänger mycket snabbt mitt framför våra ögon. CIA:s förlamande grepp över Västeuropa är snart över.

Den Nya Utvecklings Banken NDB (”New Developing Bank”) är i funktion redan i slutet av 2015. 

Den av USA kontrollerade s k ”Världsbanken” IMF, vars uppgift har varit att roffa av de fattiga i hela världen och ge åt de rika – är också på väg att gå under. I USA har en promille av befolkningen lagt beslag på huvuddelen av landets rikedomar. Stöldgodset, som steg för steg har anrikats hos ett antal stormrika rövare, måste förvaltas väl. Detta är IMF:s huvuduppgift. Världsbanken IMF är girighetens ekonomiska svärd, men den ekonomiska terrorn närmar sig ett slut.

 

NDB förändrar världen. Många utvecklingsländer ser ett ljus i tunneln. Äntligen kommer fattiga länder som skuldsatts upp över öronen av IMF att kunna gå till en annan bank. Detta är en dramatisk historisk händelse. Grekland bidar sin tid. Land efter land i världen som ruinerats av IMF kommer äntligen att kunna befria sig från IMF:s strypgrepp. Amerikanska statsskuldsväxlar kommer på en kort historisk tid att bli värdelösa. En global finansiell härdsmälta är nära förestående. Nästan ingen förstår hur fort det går. Det finansiella stupet är nära förestående.

 

God morgon öst – godnatt USA. 

Av världens tio största containerhamnar ligger sju i Kina, en i Sydkorea och en i Singapore. Endast en ligger utanför Asien. Kinas gigantiska industriella explosion bara fortsätter i våg efter våg. Indien är på väg i samma riktning. De helt sanslösa ryska tillgångarna på de fossila bränslena kol och naturgas är av strategisk betydelse för världens två mest tättbefolkade länder – Kina och Indien. ”Eurasia” är snabbt på väg att bli världens ekonomiska centrum. Tysklands och Frankrikes snabba utrikespolitiska omsvängning har sina logiska förklaringar.

 

Den globala finansiella härdsmältan är nära förestående.

Grekland drar medvetet ut på tiden. Tyskland VET vad som är på gång. Den Nya Utvecklings Banken förhandlar redan med Grekland – i smyg. Grekland kommer inom något år att förkunna att landet ställer in betalningarna. Det var bankdirektörer och stenrika redare liksom tusentals korrupta politiker och affärsmän som ruinerade landet. De gick i spetsen för Greklands fall. Amerikanska storbanker försökte dölja sanningen i samband med landets inträde i EU. Grekerna har inget annat val än att säga upp förbindelserna med IMF. Det finns ingen annan väg.

 

Exemplet Grekland tänder en eld både i Spanien och Italien. Eurosamarbetet skakar snart i sina grundvalar. Exemplet Grekland påverkar även andra delar av världen. Mexiko kommer snart att följa Argentinas exempel och ställa in betalningarna. Detta skeende blir början till slutet för dollarn och IMF.

 

Ett förödande inbördeskrig i USA är på väg.

Mexikos statskonkurs drabbar USA:s banker. Lavinen har startat. USA:s storbanker förklarar ”Bank Holiday” och stänger. Hamstring och plundring kommer att tömma varubutikerna över hela landet. Många storstäder kommer att sättas i brand. Scener som vi aldrig tidigare bevittnat i västvärlden kommer att chockera oss. Den sista militära supermakten på jorden kollapsar. Det blir ett kaos utan like – men en värld i fred väntar bakom dörren.

 

När de amerikanska sedelpressarna fortsatte att trycka pengar – trots att amerikanska statsskuldväxlar började tappa trovärdighet – var kraschen oundviklig. Hela flygplanslaster med dollar flögs till Irak och till Afghanistan. Korruptionen exploderade. Varje diktator som gick USA:s ärenden blev stenrik. Värst av alla var Egyptens härskare Mubarak som blev ägare till närmare 500 miljarder dollar. Han blev en av världens rikaste personer. Utgången av det finansiella vansinnet var given på förhand.

 

Hur kunde det gå så illa?

Det är det amerikanska ”militärindustriella komplexet”, som tog makten i USA när George Bush valdes till president, som störtar USA ner i avgrunden. Denna kommande händelse blir den absolut viktigaste geopolitiska händelsen under detta århundrade. En värld i fred kommer långsamt att födas. Tyskland, Ryssland, Indien och Kina blir ekonomiska stormakter i ”Eurasia”- morgondagens viktigaste ekonomiska marknad. Israel tvingas överge alla ockuperade territorier i Palestina och östra Jerusalem blir Palestinas huvudstad. Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer att uppfyllas.

 

En ljusare värld väntar.

I en värld med fred kommer äntligen demokratin att få en chans. Ingen diktator sitter trygg i en fredlig värld. När inga yttre fiender existerar går inte budskapet ”dom och vi” hem längre. De storskaliga militära konflikterna går mot ett slut. De tusenåriga krigens epok går äntligen i graven. Ett fredsrike på jorden är oundvikligt.

 

Knappast någon inser vad som sker. Vi lyckas blunda för verkligheten – trots att den är så uppenbar. Jag fattar det inte. Pusselbitarna ligger ju på bordet och pusslet är så enkelt att lägga.

 

USA:s splittring är redan ett faktum.

* Den före detta NATO-chefen i Europa Wesley Clark erkänner öppet i en intervju för CNN att ISIS är ett verk av USA:s nära allierade i Mellanöstern. Detta påstående är mycket sensationellt men Clarks uttalande är naturligtvis bara en halvsanning. Den nakna sanningen är att CIA är splittrat. Den mäktiga falang inom CIA som styrde landet under George Bush:s presidentperiod – under Dick Cheneys ledning – jobbar vidare helt ostört. Denna grupp höll i trådarna för ISIS skapande tillsammans med USA:s ”nära allierade”. Det är den nakna sanningen – ”and nothing but the truth”. Det finns igen kraft som törs utmana denna grupp. Ingen styr längre CIA. Splittringen är ett faktum. Det Republikanska partiet är också splittrat. Ett politiskt kaos i USA är redan en verklighet.

 

* Det har gått så långt att chefer för den grupp inom Secret Service som skyddar president Obama – byts ut gång på gång. Beväpnade personer släpps in i samma hiss som Obama – naturligtvis som en varning till presidenten. Ingen president i hela USA:s historia har fått vara med om något liknande. Det politiska kaoset har nått Vita Huset.

 

* Kaoset i USA har till och med nått ut i rymden. Efter katastrofen med rymdfärjorna har Ryssland ensamt ansvarat för resorna till den Internationella Rymdstationen ISS. NASA:s senaste försök att leverera förnödenheter till ISS slutade också i en katastrof. Olycka efter olycka efter olycka drabbar den amerikanska rymdindustrin. Nu tvingas NASA ”se över hela verksamheten”. Det politiska kaoset har även drabbat NASA svårt.

 

* Hela folket är djupt splittrat. Vad som hände i New York den elfte september 2001 skakar USA i sina grundvalar. Filmerna som lagts ut på You Tube om den jättelika skyskrapan WTC7:s fall har splittrat landet. Miljoner ungdomar i USA har sett dessa filmer. WTC7 stod över ett hundra meter från Tvillingtornen och träffades aldrig av något flygplan. Sprängämnet nanotermit har påträffats i stoftet efter skyskrapan. Detta sensationella fynd har bekräftats av flera oberoende laboratorier. Det betyder att skyskrapan apterades med sprängmedel minst en månad före den elfte september. Samma sprängämne har även avslöjats i flera stoftprover från Tvillingtornen.

 

Terrorattacken i New York var absolut nödvändig för att kunna starta krigen mot Afghanistan och Irak. Ingen nation i världen hade kunnat stödja USA:s anfallskrig om inte ”fienden” först hade angripit USA. Precis alla överenskommelser som reglerar krigföring förbjuder sådana krig. Sanningen om händelserna i New York 2001 har blivit USA:s kvarnsten runt halsen. Det låter helt otroligt men det är ett faktum att miljoner unga amerikaner är fullständigt övertygade om att CIA låg bakom terrorattacken i New York 2001. USA är totalt politiskt paralyserat. Det amerikanska romarrikets fall är nära.

 

* Ett totalt övervakningsvansinne har tagit över i USA – ”the empire of chaos”. Wiki-Leaks avslöjar att CIA avlyssnar hela EU:s politiska ledning. Konferensrum i Bryssel har under flera år avlyssnats av den amerikanska underrättelsetjänsten. Europa är chockat. Övervakningen av Tyskland har samma prioritet som övervakningen av Ryssland och Kina. Övervakningen är på väg att flytta från land upp till himlen. SIM-korten utrustas med krypterade spionprogram som i praktiken gör nästan varje människa telefonavlyssnad. Vilken sjuk värld som det amerikanska militärkomplexet försöker skapa. Ett helvete på jorden är målet. USA:s kommande fall är en befrielse för hela världen.

 

Det blir kolsvart före gryningen – men en ny och ljusare värld väntar.

Brage Norin höjdare


Brage Norin – Skogså Tankesmedja