Så manipulerar DN Debatt svenskarna i asylfrågan

02.01.2015 18:39

Göran Hägglund asyldebatt DN debatt 18 dec 2014Hedi Bel HabibDN har under lång tid anklagats av organisationer och enskilda debattörer att i strid med god publicistisk sed inte tillåta genmälen på påhopp eller spridning av rykten eller felaktiga påståenden inom olika samhällsområden. Över huvud taget är det mycket vanligt att DN Debatt kritiseras för att vägra rätt till repliker. Därmed har DN-debatt omvandlats från att vara ett forum för kritisk samhällsdebatt till en maktplattform för åsiktsmanipulation och samhällsdestruktiva ställningstaganden.

Text: Hedi Bel Habib (hedi.belhabib@gmail.com) fil doktor och forskare | Foto: Jonas Lindkvist, DN(pixelerat för att skydda upphovsrätten)

Syftet med denna artikel är att visa:

  1. Hur DN- debatt medvetet bidrar till en åsiktsmanipulation av det svenska folket kring ersättningsnivåer till asylsökande och etableringsersättning till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd.
  2. Hur en etablerad partiledare använder sin politiska och sociala ställning för att manipulera den allmänna opinionen genom fördomar och antydningar istället för faktaunderlag angående ersättningsnivåer.
  3. Hur politiken kan vinna på att flytta fokus från en invandringsdebatt som SD för på felaktiga premisser till en debatt om demografi, humankapital och tillväxtförutsättningar i en globaliserad värld.

1. Hägglunds förslag om minskade asylkostnader anger inga siffror om dagens ersättningsnivåer

På DN-Debatt (18/12) föreslår Kristdemokraternas partiordförande sänkt asylbidrag och minskad etableringsersättning och tillfälliga uppehållstillstånd som ett led i att minska kostnaderna för flyktingmottagande. Hägglunds reformförslag är dock inte baserat på faktaunderlag om vilka ersättningsnivåer som idag gäller och vilka nivåer han anser vara rimliga. Hans artikel baseras endast på antydningar att dessa ersättningar idag skulle ligga på orimligt höga nivåer, vilket hämmar den enskildes vilja till att söka arbete.

Invandringsfrågor ska kunna debatteras på samma sätt som alla andra samhällsfrågor. När en politiker offentligt aviserar en minskning av ersättningar till asylsökande och flyktingar måste dock nuvarande ersättningsnivåer redovisas och hur alternativa nivåer ska se ut för att inte allmänheten tar ställning i dessa frågor i tron på att ersättningarna idag ligger på orimligt höga nivåer. Detta är särskilt viktigt i en fråga där allmänheten under lång tid har manipulerats till att tro på fabulösa summor.

DN har vägrat att publicera en artikel som ger en faktabild av dagens ersättningsnivåer för flyktingar och asylsökande och har låtit Hägglunds faktalösa framställning på DN debatt stå oemotsagd. När SIFO senare (SvD 25/12) frågade allmänheten vad de tyckte om Hägglunds förslag lämnades inte heller några fakta om dagens ersättningsnivåer utan intervjupersonerna svarade utifrån Hägglunds antydningar om orimliga kostnader på DN-debatt. Därmed har DN-debatt bidragit till att skapa en negativ opinionsspiral baserad på fabulerade och inte faktiska ersättningar.

1.1 Så mycket får en asylsökande idag

Asylsökande får idag en ersättning som är 50 % lägre än existensminimum. En ensamstående vuxen asylsökande får en ersättning på 71 kronor per dag. En summa som ska täcka mat, kläder, sjukvård, medicin, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. Delar personen hushåll med någon annan, oavsett hur förhållandet ser ut, minskar ersättningen med 10 kronor. För asylsökanden som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden där mat tillhandahålls är ersättningen så låg som 24 kronor per dag. Barn upp till tre år får 37 kronor, barn mellan fyra och tio år får 43 kronor och äldre barn skall klara sig på 50 kronor per dag. Vidare halveras ersättningen från och med det tredje barnet.

Läs mer>>>

 

Ämne: Så manipulerar DN Debatt svenskarna i asylfrågan

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar