Så - hur stoppar vi sprayandet?

06.09.2014 20:53

Den 3.e september 2014 – Dane Wigington
www.geoengineeringwatch.org  

 

Översatt av Pia Hellertz, 6 september 2014
 

Alla som vet något om det fasansfulla brottet "stratosfärisk aerosol geoengineering" (SAG) eller "solstrålningsmanagement" (“solar radiation managemet, SRM) vill ha ett svar på frågan: hur ska vi stoppa det? Även om det inte finns några enkla svar, är den mest sannolika lösningen att lyckas även den 
enklaste. Vi måste alla fortsätta att fokusera på att hitta ett effektivt och trovärdigt sätt att öka allmänhetens medvetenhet, tills vi når en kritisk massa. Vi närmar oss den för varje dag som går. Denna kamp låter så generell, men är i själva verket den säkraste vägen framåt. Om vi alla engagerar oss tillsammans i kampen för att avslöja det globala aerosolbesprutningsprogrammet skulle vi mycket snart nå den kritiska punkten.

                                


Det samordnade samförståndet i myndigheternas mörkande 
Regeringar ljuger om allt. När det gäller frågan om geoengineering har dörrarna till alla regeringsföreträdare och alla myndigheter låsts och hålls stängda. De som står bakom sprutverksamheten har gjort stora förberedelser för att skydda dessa program och hålla dem gömda för vanlig insyn under decenni-er. De har inte lämnat något ogjort, ingen dörr olåst. Myndigheter som “Water Quality” (vattenreningsverk, min anm.) och “Air Quality” 
(SMHI, min undran) har organiserats på ett sådant sätt att berget av giftigt nedfall från väder- och klimatförändringsprogrammen kan döljas.
 

I Kalifornien som exempel slutade State Water Quality testa för aluminium år 2002. CARB (California Air Resources Board) tittar inte heller efter sådana föroreningar. Jag deltog personligen i ett CARB-möte i Sacramento, Kalifornien, som arrangerades av en kongress- representant. Det fanns fem CARB-tjänstemän på hög nivå närvarande. Jag fick veta att deras uppdrag ”endast var att testa förbränningspartiklar". Resten av luftproverna försvinner 
tydligen ut genom fönstret. Visst måste det vara svårt att hitta det du instruerats att inte leta efter?

Den testning som görs av regionala luftkvalitetsbyråer kommer aldrig att visa resultaten av aerosolbesprutningen eftersom Geoengineeringspartiklarna 
är alldeles för små för att kunna plockas upp av alla, men kan däremot ses med den mest sofistikerade, dyra och specialiserade testutrustningen. 
Politiker, federala myndigheter och regeringsföreträdare är också en återvändsgränd, men som sannolikt distribuerar de offentliga propagandabladen 
från NASA som säger "Chemtrails är en bluff". "Chemtrails"? Har jag ens nämna detta begrepp till dessa människor? Nej, jag lämnade bara in uppgifter på SAG (Stratospheric Aerosol Geoengineering) och SRM (Solar Radiation Management). Har NASA:s desinformationsblad nämnt något om att 
geoengineering skulle vara en bluff? Inte en chans. Deras desinformationblad nämner inte ens begreppet "geoengineering" (ett begrepp som används 
inom vetenskapen för att vinna trovärdighet).
 

De har sålt oss ner i en giftflod  
För i stort sett alla "köpta" regeringstjänstemän, är NASA:s "chemtrailsbluff" lätt att hantera. Detta inkluderar även den miljöintresserade kongresskvinn-an Barbara Boxer. Jag har varit på hennes kontor också, till absolut ingen nytta. En total återvändsgränd. 

Jag har talat inför hela CARBstyrelsen, förmedlat till dem och deras forskare hårda vetenskapliga fakta och videoklipp. Ingen reaktion. Jag har gjort 
samma sak inför California Energy Commission (som medgav att delstaten Kalifornien förlorat 20 % eller mer av sin nederbörd på grund av "partiklar av 
okänt ursprung"). Ingen reaktion alls från dem heller. Sådana "återvändsgränder" kan förväntas ha ett antal skäl. 

Statliga forskare har inte några first amendment rights (första tillägget i den amerikanska konstitutionen som stadgar yttrande, religions- och mötesfrihet. Min anm.). Ingen verkar ha modet att riskera sina arbeten, trots det faktum att den pågående geoengineeringen i atmosfären riskerar allt liv på jorden. 

Olika organ svarar inför statstjänstemän vars existens är beroende av smygfinansiering från Federal Reserve till ett belopp på tiotals miljarder. När det gäller Kalifornien verkar cirka 30 miljarder per år eller mer från FED vara det enda som håller staten gående. Karaktärslösa statliga tjänstemän kommer inte att riskera sina positioner genom att tillåta att statliga myndigheter sätter upp en röd flagga för den fruktansvärda föroreningen från sprutningen. Om de larmade skulle fiatpengar från den federala regeringen, som håller staten flytande, säkert stoppas.
 

Vi måste avslöja sprutningen 
Den poäng jag vill föra fram är att det är upp till oss alla, var och en av oss, att avslöja sprutningen. För alla som bedriver objektiv forskning i ämnet 
geoengineering och dess redan kända konsekvenser, är det oundvikligt att dra slutsatsen att våra liv bokstavligen hänger på att vi lyckas stoppa dessa 

program. Den atmosfäriska sprutningen förgiftar varje andetag vi tar, fragmenterar ozonet, decimerar jordens hydrologiska cykel som orsakar torka och störtfloder, sterilisering av mark och vatten med giftiga metaller och kemikalier, blockerar naturligt solljus och orsakar massiv svampspridning och 
kontaminering. Det finns mer, men poängen bör vara tydlig. 

                              

Hur gör vi det? Genom att göra till vårt uppdrag (var och en av oss) att presentera trovärdig 
 
information och övertygande fakta till människor, grupper och organisationer, som skulle
 
engagera sig, om de bara hade kunskaper. En sådan förteckning över målgrupper är nästan
 
oändlig. Grupper som engagerar sig för Alzheimers, autism, ADD, miljön, bondgårdarna, 
 
ekologiska livsmedel, ranchägare, skogsbruk, journalister, etc. Vi måste vara noggranna. 
 
Information kan ges på flera olika sätt. Från den egna hemdatorn kan lämpliga personer och 
 
grupper lokaliseras. Trovärdig e-post kan skickas och några faktaartiklar i ämnet bifogas
 
(kontrollera geoengineeringwatch.org hemsida för "aktivistförslag"). 
 
 
 
Medvetenheten når den kritiska massan
 
Om en kritisk massa medvetna människor kan uppnås, skulle människor inom det militära, 
 
som för närvarande inte är medvetna om vad de deltar i, troligen börja vägra att delta. De 
 
skulle bli medvetna om riskerna för sig och sin familj från denna dödliga sprutning. De skulle
 
förstå att genom att delta i dessa program, dödar de bokstavligen sig själva och sina familjer
 
sakta och säkert tillsammans med resten av oss. Allt eftersom armén av medvetna växer 
 
kommer grunden för vansinnet rasa. 
 
 
Varje dag som besprutningen fortsätter, slås spikarna in i våra kollektiva kistor. Detta är inte
 
alarmism eller överdrift, det är faktum. Det är återigen ett ständigt växande berg av data som 
 
backar upp denna slutsats för alla som bryr sig om att göra ärlig utredning. Man kan söka
 
"negativa effekter av geoengineering" på någon sökmotor. Många artiklar i ämnet finns också
 
på "geoengineeringwatch.org" eller andra Geoengineering webbplatser.


                                        
 

Folk kommer att lyssna
 
Om du knyter an till människor på ett sätt som de kan relatera till, kommer de att lyssna. Jag 
 
har nyligen sammanträffat med chefen för Northern California Cattleman’s Association. 
 
Vad var han mest intresserad av att veta? Hur geoengineeringprogrammet kan skada honom 
 
och hans kolleger ranchägarna, minska nederbörden, skapa dvärgväxt på inhemska gräs och 
 
fodergrödor på grund av de giftiga föroreningarna samt fragmenteringen av ozonskiktet (som 
 
också skadar fodergrödor). Dessa aspekter av den globala sprutningen är mycket tydliga
 
orsakar som ger negativa konsekvenser för honom, så han ville veta mer. Om du lär dig
 
tillräckligt om denna fråga för att informera människor om hur de personligen blir drabbade, 
 
med tanke på vad du specifikt vet om deras intressen, kommer de att lyssna.
 
Att stoppa besprutningen är en uppgift för oss alla. Vi ska inte springa runt slumpmässigt
 
och påfluget på människor om denna ödesdigra fråga. Det kan det göra mycket mer skada än 
 
nytta. Ge dem pålitliga data som hjälper dem att undersöka, med källor för mer information! 
 
Be dem att hjälpa till att berätta vidare efter det att de har undersökt själva. Om en person
 
berättar för två andra den första dagen, och dessa två berättar var och en för två på den 
 
andra dagen, och så vidare, så skulle i slutet av trettio dagar, över 5 miljoner känna till 
 
besprutningarna. 
 
Sitt inte bara i soffan! Hjälp dem av oss som arbetar med denna fråga att kämpa vidare! Vårt 
 
samlade öde ligger i vågskålen. Det är upp till oss alla och det är nu eller aldrig. – ”It is now 
 
or never!”
 
 
Dane Wigington 
 
 
 
 
 
Hämtat från https://www.geoengineeringwatch.org/how-do-we-stop-the-spraying/?
 
inf_contact_key=21c296c4d903bf32b5b40600255ae1e1bb670f6715c2f2917bc1eb5f76dc8c3f
 
.