RUMÄNIEN OCH BULGARIEN HADE CHANSEN - MEN DÖRREN ÄR INTE HELT STÄNGD

03.03.2017 22:11

TURKIET MÅSTE VARA FÖRSIKTIGT!

Mycket snart öppnas nya möjligheter för rysk naturgas till södra EU. CIA:s femtekolonn fick stopp på möjligheterna att nå södra EU genom

både Rumänien och Bulgarien, men läget håller på att förändras.

 

Turkiet är av mycket stor strategisk betydelse. Ryssland bygger kärnkraft i landet och Sydgasledningen är på väg. Landet ser ut att bli transitland 

för den ryska naturgasen. Den lukrativa ryska turismen håller på att  återvända. Ett utökat försvarssamarbete är på väg. Turkiet kan känna

sig trygg inför framtiden - men inte helsäker. Snart finns alternativa  lösningar för "kompletterande dragningar" av sydgasledningen.

 

Den andra Nordgasledningen är på väg. Europa och Ryssland binds samman - tack vare den ryska naturgasen. Framför allt är Tyskland

en mycket viktig marknad för den ryska gasen. 

 

ALTERNATIV SYDGASLEDNINGEN/SYDGASLEDNINGARNA?

Svarta havet: Rumänien - Ungern - Slovenien - Italien ...

Svarta havet: Rumänien - Serbien - Ungern - Slovenien - Italien ...

Svarta havet: Bulgarien - Serbien - Ungern - Slovenien - Italien ...

Svarta havet: Bulgarien - Grekland - kort havsledning - Italien ...

 

RYSSLANDS TILLGÅNGAR AV NATURGAS OCH EUROPAS BEHOV AV

RYSK NATURGAS SKAPAR FRED. EUROPA ÄR PÅ VÄG ATT VAKNA.

* De sionistiska krigshetsarna i USA och Israel har redan kollapsat. Trump besegrade dessa massmördande krafter. Dödskopplingen

CIA/Mossad håller på att brytas sönder. 

* USA har insett att vi lever i en "multipolär värld". Usa har redan förlorat sitt världsherravälde. Imperiets fall inleddes det andra

halvåret 2016. Drömmarna om en "unipolär värld" - där USA ensamt styr världen - har havererat. Det blir inget nytt storkrig. 

 

DET "EURASIATISKA ÅRHUNDRADET" ÄR PÅ VÄG.

En ny värld håller på att födas - en värld i fred. Journalisterna på Aftonhatet är helt förvirrade. De lever i en svunnen tid.

 

VI VÄNTAR PÅ TVÅ SVÄRDSHUGG:

* Sanningen om "nine-eleven". Wikileaks har vapnet - men sannolikt har även Putin vapnet. Alla läskunniga topp-politiker

i världen vet att detta avskyvärda brott var ett verk av CIA/Mossad. Minst ett hundra personer i världen fruktar för sina liv. De håller

andan. Bevisen är "dyng-täta".

* Sanningen om "Pizza-gate" är faktiskt ännu mera fasansfullt. Flera grupper av undersökande journalister gräver sig fram som 

blodhundar. Kanske fler än ett hundra "pedofil-höjdare" fruktar för sina liv. Massor av barn har försvunnit efter att ha utnyttjats

sexuellt. Det blir svårare med bevisföringen.

 

VÅR VÄRLD SER MYCKET LOVANDE UT - MEN ...

Finanskraschen i väst går inte att stoppa. "The Fiscal Cliff" är USA:s öde. Trump kom in för sent. Han får hålla i trådarna för USA:s återuppbyggnad,

precis som Putin gjorde i Ryssland. Imperier kommer och går - så är det. Drygt 25 år efter Sovjetunionens kollaps är det nu USA:s tur. Kasta ut TV-n

om ni vill slippa se eländet i väst. Blicka framåt i stället.

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

 

Ämne: RUMÄNIEN OCH BULGARIEN HADE CHANSEN - MEN DÖRREN ÄR INTE HELT STÄNGD

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar