Rothschildmaffian vill förinta Syrien

22.03.2014 16:15

Den numera Internet berömda Syrian Girl ger åtta övertygande skäl till varför Rothschildmaffian vill förinta Syrien:

1. Den syriska centralbanken står inte under Rothschildkontroll, d.v.s inre under Bank for International Settlements, BIS i Basel, varifrån alla de odemokratiska Basel I, II och III reglerna kommer. Kolla upp hur EU implementerar dessa regler utan att EU kommissionen eller EU parlamentet fick påverka beslutsfattningen i Basel. Bara det är en rättsskandal. 

Den Syriska centralbanken är inte heller privatägd som den amerikanska, belgiska eller italienska centralbanken (där finns delvis privatägande). Som det ser ut förser den syriska centralbanken Syrien med pengar så att staten inte behöver skuldsätta sig hos privata banker. Det första Rothschildkrafterna tvingade Libyen till efter mordet på Gaddaffi var att ställa den libyska centralbanken under BIS kontroll.

2. Syrien har därför inte heller skuldsatt sig hos IMF. Det första som muslimbrodern Mursi gjorde vara att skuldsätta Egypten hos IMF trots att muslimer har förbud mot räntor.

3. Syrien har bannlyst GMO mat. Som direkt infördes i Irak mot befolkningens vilja, när USA fick makten där efter det olagliga kriget 2003. Monsantos diktatur i Irak krossade många bönder och vållade stort lidande.

4. Befolkningen i Syrien är medveten om konspirationen bakom the new world order (NWO) I Sverige sover de flesta på den punkten.

5. Syrien har egen gas och kontroll över pipelines. Israel och andra Rothschildmarionetter vill konkurrera ut Ryssland med egna pipelines genom Syrien via Turkiet till Europa.

6. Syrien opponerar sig mot Zionismen och apartheidstaten Israel.

7. Syrien är den sista sekulära staten i Mellanöstern. I Syrien har olika religioner kunnat leva tillsammans sedan hundratals år.

8. Syrien har en stark nationell identitet. NWO krafterna har tidigare splittrat upp mänskligheten i olika språk och “raser” för att kunna förtrycka den så hårt som möjligt. Men nu när de kosmiska konditionerna gynnar de ljusa krafterna på jorden (David Icke: truth vibrations, vilket är inget annat än förstärkt neutrino strålning från vintergatans centrum/svarta hål) är de mörka krafterna tvungna att skapa en världsdiktatur, NWO, för att kunna behålla makten.

Då står plötsligt den så mödosamt odlade nationalismen i vägen och skall förstöras genom påtvingad och odemokratisk massinvandring. Syrien är även där extremt utsatt. Det finns inget inbördeskrig i Syrien utan påtvingad massinvandring av välbeställda yrkeskriminella för att förinta en av de sista bastionerna mot Rothschilddiktaturen. 

I den mån är Syrien friare än Sverige som får sina ledare mot NWO avsatta (Göran Persson) eller förintade (Palme) med jämna mellanrum, sist Anna Lindh för 10 år sedan. Istället pådyvlas vi mycket skadliga USA nickedockor och förrädare som Carl Bildt.

Läs mer:

https://whitetv.se/sv/911/673.html

De som styr och äger världen, har som målsättning att infoga alla länder och folk i den nya världsordningen. De vet att de kan styra människor och få dem att göra nästan vad som helst om de har kontrollen över ekonomin. Världsekonomin. 

Lyckas de inte med att dupera och manipulera ledarna i de olika länderna (vilket de lyckats med i bland annat Sverige) till att lämna ifrån sig makten över ekonomin, makten över de olika verksamheterna i ett samhälle vilket påverkar människor negativt när det gäller frihet och välfärd (arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, sjukvård, offentlig sektor, privat sektor, med mera), så återstår inget annat än krig. 

Detta är vad som pågår just nu i världen och i mellanöstern. Starka krafter (illuminati, medlemmar ur det hebreiska mysterie och prästförbundet, falska judar, sionister, frimurare, jesuiter, ockultister) är i färd med att bryta ner det sista som återstår av hinder för den nya världsordningen (läs Sion vises protokoll för bättre förståelse) och den diktatur (åsiktsfascism) som blivit resultatet av allt för många människors tystnad under allt för lång tid. 

En tystnad som förts vidare från generation till generation och ur vilken en ofattbar dumhet och brist på överlevnadsinstinkt idag växer fram. Där de som reagerar och agerar genom att försöka väcka allmänheten tystas ner, ignoreras eller klassas som upprorsmakare alternativt som  terrorister då de ger en annan bild av verkligheten än den bild som ägarna av världen ger och kan ge via pressen som de ju också äger och kontrollerar sedan lång tid tillbaka. 

Vi befinner oss i ett enda stort fängelse med osynliga murar. Dessa murar måste synliggöras för att sedan kunna rivas ner.    

 

https://experimentlandet.blogg.se/2013/september/rothschildmaffian-vill-forinta-syrien.html
Publicerad 2013-09-16