Risk att EU underkänner public service-avgift

27.05.2016 16:04
Regeringen har lovat att utreda nya sätt att finansiera Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. I dag omfattas inte datorer, surfplattor och mobiler med internetuppkoppling av kravet att betala radio- och tv-avgift, vilket på sikt kan urholka avgiftsbasen. Men att ändra systemet får följdverkningar, konstaterar vi i en ny rapport, skriver Lars Marén och Johan Bobert.
Lars Marén & Johan Bobert , analysföretaget LoveOne / vd Deliberately

 

Våra företag har skrivit en rapport där vi definierar ett antal mediepolitiska utmaningar; landsortspressens nedgång och behovet av ett nytt presstöd, regleringen av public service samt villkoren för analog kommersiell radio.

Vi kan se tre grundläggande sätt att ändra avgiftslagen:

  • Den ändras så att det tydligt framgår att även datorer, surfplattor och mobiler med internetuppkoppling är avgiftspliktiga. Sådana regler gäller i Danmark. Konsekvensen blir att så gott som alla måste betala avgift men att en särskild anmälan måste ske och att det krävs en särskild organisation för att kräva in avgiften.
  • Det införs en hushållsavgift utan koppling till apparatinnehav. I Tyskland betalar varje hushåll en fast avgift som gäller för alla som bor i bostaden. Det krävs att någon i hushållet ansvarar för att avgiften betalas.
  • Det blir en individuell avgift utan koppling till apparatinnehav. I Finland betalar alla över 18 år en viss procent av inkomsten upp till vissa belopp. Ett liknande förslag avvisades av den svenska regeringen år 2012. En individuell avgift kan administreras av Skatteverket och kräver ingen särskild organisation.

Men en följdverkning av att förändrar sättet att finansiera public service-företagen, är att EU-kommissionen måste granska om den nya modellen är förenlig med EU:s regler om statsstöd. I grunden är statligt stöd till företag förbjudet, men Kommissionen kan tillåta stöd bland annat till företag som utför allmännyttiga tjänster om ett antal grundregler uppfylls: 

 

Ämne: Risk att EU underkänner public service-avgift

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar