Ring KLOCKA ring för 2014

07.12.2014 00:29
 

Ring KLOCKA ring för 2014

Låt oss nu gemensamt, i ett kollektivt ledarskap
nu verkligen kampen ta - för solidaritet, rättvisa och broderskap. 
Bort med enfaldig girighet, kyla, egoism och rå kapitalism
som kommit att bli individens och samhällets mörka symbolism.

De äldre och sjuka behöver bättre vård och icke privata direktörer som gör sig rika 
politiker ta ert ansvar så vi med skattemedel åter igen fler händer vården omtänksamt berika. 
Skattemedel är solidaritet som var tänkt att vi giva åt de som inget ha, 
inget som de rika i massor till skatteparadis allena ska ta.

Nytt år, nytt hopp och mod vi hoppas detta år nu ska bringa, 
nu när klockorna det nya året in ska ringa.
En politik som ger förutsättning till fler jobb åt alla, så ropen slutar skalla 
för rätt till en egen försörjning har faktiskt vi alla. 
Bästa medicin det också är mot rasism, 
för då vi delvis orsaken tar död på denna schism.
Alla elever å lärare oavsett bakgrund behöver mer resurser också till vår skola,
som vi nu ser så blev Björklunds skola en riktig flummig ”OLA”
Med skattemedel rättvist vi kampen måste ta för en skola för ALLA, 
för vi ser ju att vi med tiden vi i världens skola FALLA. 
Alliansens skola är nu snart är sämst i klassen, 
något som blivit övermäktigt den borgerliga fria överklassen.

Klockorna får ringa in speciellt för de utsatta i vårt klassmärkta industriland,
allt fler hemlösa och fattiga har under året som gått också ökat i vårt hemland. 
Empati vi måste ge mot de närmaste medmänniskorna som är i fattighetens rand, 
Vi måste komma ihåg att ge dom vår hjälp och en stark utsträckt hand
en dag vi själva kanske sitter där i ödets sjuka å olycksaliga band.

År 2014 vi tillsammans ska mota ut den isande osolidariska kyla 
Nu VI hoppas att värme och röda vindar likt en varg ska yla,
blåsa blå hjärtan å isande kylan bort i ett skott
nu vi ska se framåt å hoppas att detta blir ett minne blott
PÅ samhället - girighet och egoism de senaste åren elakt förtär. 
RING IN ETT ÅR med omtanke, kärlek och ”inne” bli att vara humanitär.

Nu vi arbetet med Välfärdsmanifestationen 2014 med nya vindar, ny kraft och fart tar. 
Tillsammans vi hoppas det en ny politik och regeringsskifte bringar, så inte borgarna blir kvar. 
Klocka ring, ring för ljus, hopp för ett samhälle där verkligen ALLA är med,
INGA klyschor för nu ska de som är utanför verkligen också vara därmed.
ja, tillsammans vi kollektivt riktigt starka som maktfaktor är, 
något som verkligen kapitalet räds, bör beaktas å är till besvär!
Med pengar dom kan muta dig till sin egen lilla sfär för att tysta så beakta.
Pengar är inte alltid är att eftertrakta,
tänk efter så ser du att äkta vänner inte är något att förakta.

Solidarisk kollektiv styrka utan skiljelinjer det är verkligen makt!! 
Osynligt band mellan vänner som i lust och nöd är ett långt kontrakt.

Gott Nytt År till Er ALLA och må NU alla klockor ringa in EN ny era och ny tidsanda, 
för RÄTTVISA, EMPATI, JÄMLIKHET OCH SANN SOLIDARITET, sådan attityd må komma oss tillhanda!

RING KLOCKA ring, för ny tid om hopp och då allt är möjligt.

Ett år fylld av kärlek, omtanke, god hälsa, goda vänner och kampen för ett bättre solidariskt samhälle för oss ALLA! 

Gott Nytt År!

Therese Rajaniemi
2013-12-30

PS. Sprid den gärna, men skriv ej om min dikt! V v respektera det. 

 

Ämne: Ring KLOCKA ring för 2014

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar