Res dig Svensson, du är grundlurad och hunsad

01.08.2015 13:51

Politikerna och etablissemanget har inte bara tagit makten ifrån dig (helt i strid mot grundlagens anda och bokstav), de har också bestämt vad du får tänka och säga. "All offentlig makt utgår från folket", är portalparagrafen i vår grundlag. Trots detta tänker Reinfeldt skriva under EU-fördraget som innebär diktatur. Ja så är det. EU-fördraget som är det samma som en konstitution fastslår nämligen vilken politik som vi här i Sverige måste föra. Ifall du inte på demokratisk väg kan skapa det samhälle en majoritet vill så lever du självklart i en diktatur. Ingen annan demokratisk konstitution innehåller något om politik utan enbart styrelseform. Dessutom också - trots en förkrossande medborgarmajoritet mot Euron och för kronan - tänker de godkänna Euron som enda valutan inom unionen. Jo, detta är också sant eftersom det i Fördraget står att Euron skall vara unionens enda valuta.

Miljö- och klimat. När du reagerar mot skattehöjningen av drivmedel skälls du av politiker och domedagsprofeter för att vara miljöbov. Trots att du behöver din bil varje dag och kanske bor i glesbygd har dessa inte minsta förståelse för dina krav på billigare bensin. Men det är ju lätt för politiker och miljöetablissemanget att förseslå höjning av bensinskatten. De kan ju i samma stund som skatten höjs också höja sina egna förmåner och behöver inte det minsta känna av kostnaderna. Någon satsning på kollektivtrafik som skulle göra det möjligt för dig att ställa bilen bryr de sig inte heller om.

EU anser nu att Sverige måste öka sin satsning på förnyelsebar energi. Politikerna och miljöetablissemanget ljublar givetvis åt detta. Då hör det till saken att Sverige av alla stater har den högsta andelen förnyelsebar energi. Vår förnyelsebara energi utgör 40 procent av energiförbrukningen. England, Frankrike och Tyskland kommer upp till 8-15 procent. Snittet i unionen är 9 procent! Ändå skall vi öka. Men det är kanske så att de vill tvinga oss att bygga ut resten av våra älvar eller börja bryta uran?

Flykting- och invandrarpolitik. När du kommer med försiktiga och sunda antydningar om vi verkligen skall ta emot så många flyktingar som vi gör, skälls Du för rasist och invandrarfientlig. Detta gör man trots att vi inte på långa vägar tar hand om dem på ett anständigt sätt utan i stället föser samman dem i getto. Din diskreta fråga om varför vi i Sverige skall ta emot fler flyktingar än övriga EU-stater tillsammans svarar de inte på.

Försvaret (vårt eget invasions-försvar). På frågan varför vi skall dra ner vårt eget invasionsförsvar till förmån för en stridande insatsstyrka som EU bestämmer över, förklarar de att du inte förstått det här med internationalism. De vill inte lyssna på att du inte ser det meningsfullt att på order av EU sända ut våra flickor och pojkar var som helst i världen med en radie av 600 mil från Bryssel för att eventuellt offra sina unga liv i helt meningslösa krig, Du som varit stolt över att Sverige nu levt i en 200- årig fred kan inte inse varför vi skall föra krig i exempelvis Afgahnistan. Men Du skall veta att det finns en baktanke med att avveckla vårt eget försvar. En stor del av politikerna och etablissemanget vill att vi skall ansluta oss till NATO. Det åstadkommer de bäst om de ser till att vi inte längre kan försvara oss.

Svensson tro på dig själv och vad du anser vara rätt eller orätt. Hur kan du längre låta dig hunsas av en politikerkår som både är okunnig, fifflande och oärlig. Ingen, vare sig växthusklimatets domedagsprofeter eller politikerna vet bättre än du vad som är bra för dig och Sverige. "Slå" tillbaka mot dessa charlataner. Tro inte på dem som kallar sig auktoriteter. De har ofta en mycket snäv världsbild och har sällan kontakt med verkligheten.

Olle Ljungbeck
       Gävle

https://www.miljomagasinet.se/artiklar/080220_grundlurad.html

Ämne: Res dig Svensson, du är grundlurad och hunsad

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar