Religiös sekterism – Det muslimska brödraskapets hemliga program översatt till svenska

11.06.2016 23:27

Via den f.d. muslimen och somaliern Mona Walters blogg finner jag det muslimska brödraskapets hemliga politiska program på Engelska. Det sekteristiska dokumentet hittades vid ett tillslag av polisen i Schweiz 2001 hos en av sektens finansiärer.

Efter att ha lyssnat på bl.a. Mona Walter och den mer internationellt kända Ayaan Hirsi Ali och läst in mig lite på olika verser inom Islam, samt genom att observera vad som sker i världen, är det inget som direkt förvånar mig. Detta sekteristiska ledarskap och detta program är fullkomligt logiskt för den sektmedlem som tillbedjer Allah genom bokstavstolkning av Islam.

Här följer det översatta manifestet:

1. Nätverkande och koordinerande aktiviteter mellan likt tänkande Islamisters organisationer;

2. Undvik öppna allianser med kända terroristorganisationer och individer för att upprätthålla bilden av ”återhållsamhet”;

3. Infiltrera och ta över existerande Muslim-organisationer i syfte att styra dem mot Muslimska Brödraskapets kollektiva mål;

4. Använda bedrägeri för att maskera avsedda mål med Islamisters handlingar, så länge det inte står i konflikt med Sharialag;

5. Undvika sociala konflikter med västerlänningar lokalt, nationellt eller globalt, som kan skada den långsiktiga förmågan att expanderar den Islamistiska kraftfundamentet i Väst, inklusive stödet för heltids-administratörer och arbetare;

6. Utföra övervakning, inhämta data, och etablera en insamlings- och datalagringskapacitet.

7. Installera ett vakthunds-system för att övervaka västerländsk media för att varna Muslimer för internationella komplotter som underblåses mot dem;

8. Kultivera en intellektuell Islamistgemenskap, som inkluderar tankesmedjors etablissemang och intresseorganisationer, och publicera ”akademiska” studier, för att legitimera Islamistiska åsikter och för att följa historieskrivningen av Islamistiska rörelser;

9. Utveckla en övergripande 100-års-plan för att påskynda Islamistisk ideologi över hela världen;

10. Balansera internationella mål med lokal flexibilitet;

11. Bygga omfångsrika sociala nätverk av skolor, sjukhus och välgörenhetsorganisationer dedikerade till Islamistiska ideal så att kontakten med rörelser för Muslimer i väst är konstant;

12. Involvera ideologiskt engagerade Muslimer i demokratiskt valda institutioner på alla nivåer i väst, inklusive regering, ideella föreningar, privata organisationer och arbetarfack;

13. Instrumentellt använda existerande västerländska instutitioner tills de kan konverteras och börja tjäna Islam;

14. Göra utkast på Islamistiska konstitutioner, lagar och politik för eventuell implementation;

15. Undvika konflikt inom Islamiströrelserna på alla nivåer, inklusive utvecklandet av processer för konfliktlösning;

16. Upprätta allianser med västerländska ”progressiva” organisationer som delar liknande mål;

17. Skapa autonoma ”säkerhetsförband” för att skydda Muslimer i väst;

18. Uppvigla till våld och hålla Muslimer som lever i väst ”i ett Jihadistiskt sinnestillstånd”;

19. Understödja Jihadrörelser över den Muslimska världen genom predikning, propaganda, personal, finansiering, och teknisk och operativ support;

20. Göra den Palestinska saken till en global kil för Muslimer;

21. Anta den totala befrielsen av Palestina från Israel och skapandet av en Islamisk stat som en hörnsten i planen för global islamistisk dominans;

22. Provocera fram en konstant kampanj för att uppvigla hat hos Muslimer mot Judar och avvisa alla diskussioner om förlikning eller samexistens med dem;

23. Aktivt skapa Jihad-terrorceller inom Palestina;

24. Förbinda terrorist-aktivitieter i Palestina med den gobala terror-rörelsen;

25. Samla tillräcklig finansiering för att på obestämd tid vidmakthålla och stödja Jihad runt om i världen.

Jag väljer att inte direkt kritisera ovanstående för delvis är det sannolikt ett resultat av judarnas sekterism och rasism. Varje normalt funtad människa och t.o.m. en s.k. ”sekulär muslim” förstår ändå vad som kan ske när några få snöar in sig på en lastgammal skrift och ställer upp ett måldokument. Samtidigt är det inte svårt att föreställa sig liknande dokument från sekter inom de andra religionerna som leder till andra tokigheter, ex. judarnas konstanta utrotning av palestinierna och ockupationen av det ”heliga landet” eller en ny norgehistoria via någon typ av kristet sekteristiskt frimureri.

Vi lever år 2016. Vetenskap och upplysning har existerat länge. Den senaste i raden av hitte-på-gudar, den avundsamme guden Demiurgen, som uppfanns för ca 4000 år sedan, förmodligen av en jude i Egypten, lever konstigt nog ändå kvar i fantasin hos de sekteristiska människorna. Jag ser inte ner på dysfunktionalitet. Jag tycker synd om de som drabbats, men något är fundamentalt fel när sekteristiska människor år 2016 lyckas infiltrera denna mentala dysfuntionalitet in i politiken där det borde finnas människor som borde kunna mota Olle i grind.

Trots att Juden Jesus, som blev kättare mot sin egen religion, inte kände till hypotetiskt-deduktiv metod, verkar han ha varit en betydligt coolare kille som mediterade precis som Tomas tvivlaren. Kanske var han rentutav munk. Trots att Jesus själv inte skrev någon ny religion, så lever dyrkan av Demiurgen hårdnackat kvar i olika sekteristiska former även år 2016, även hos de som gillar historien om Jesus. Varför? Vad tjänar det till?

Det tycks inte finnas någon chans till att de religiösa ska bli motiverade till en meditationsreträtt eller att de skulle känna motivationen att vilja öppna ögonen inför mer sannolika förnuftiga och känslomässigt korrekta förklaringar med vetenskaplig grund. Jag har uppriktigt sagt svårt att förstå varför. Skulle inte Moses, Jesus eller Mohammed själv idag förkastat det gamla och tagit till sig det nya? Har någon ett svar? Är verkligen meditationen det enda som kan befria människan från villfarelser? Kommentarsfältet är öppet för svar.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Norsk dokumentär om det Muslimska brödraskapet

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/06/08/religios-sekterism-det-muslimska-brodraskapets-hemliga-program-oversatt-till-svenska/

 

Ämne: Religiös sekterism – Det muslimska brödraskapets hemliga program översatt till svenska

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar