Regeringens bidragslinje efter åtta år – en tragedi nära dig!

22.06.2014 00:03


Foto: Max Gustafsson

Varje gång man pratar arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring med borgerliga politiker får man en uppblåst och obehagligt grönfärgad reaktion tillbaka. Som om man orsakat någon slags oförklarlig sjukdom. Sedan kommer standardsvaret ”ni vill höja bidragen” och då, varje gång, får man förklara alternativt helt bortse från det helt, att det handlar om försäkringar och inte bidrag.

Det brukar låta i stil med att ”skattehöjningar ska betala bidrag åt folk som inte arbetar” och att oppositionen vill ersätta arbetslinjen med ”bidragslinjen”. Varför högern konsekvent hänvisar till försäkringar som bidrag vet vi inte, men förmodligen handlar det om att nedvärdera trygghetssystemen och de människor som är beroende av A-kassa eller sjukförsäkring för att överleva.

I och med regeringens arbetslinje raserades just arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. ”Det skulle löna sig att arbeta”. Sedan förstörde de A-kassan så grundligt att färre och färre omfattandes av försäkringen. Det ledde till den sista utvägen: Socialbidrag eller försörjningsstöd om man så vill. Det bidraget för just det är ett bidrag, som ska vara en sista utpost för människor som varken kvalificeras för A-kassan eller sjukförsäkringen – får nu ersätta en allmän arbetslöshetsförsäkring på grund av allt för hårda regler.

För ett år sedan kunde LO rapportera om att sju av tio arbetslösa måste hitta andra sätt att klara sig på än A-kassan:

På sex år har andelen arbetslösa som får a–kassa minskat dramatiskt. En LO–rapport visar att sju av tio arbetslösa måste försöka överleva på annat sätt.

[..]

Sex år senare, i oktober år 2012, var det bara 28 procent av de arbetslösa och de med aktivitetsstöd som fick ersättning baserad på a–kasseersättning. Det innebär att mer än en halv miljon arbetslösa har sämre skydd på grund av regeringens ändrade a–kasseregler.
LO föreslår bättre villkor så att fler får rätt till ersättning, bland annat att 75–dagarsregeln för deltidsarbetslösa slopas, att ett studerandevillkor åter införs samt att taket höjs och medlemsavgiften sänks.

Idag kan SVT rapportera att försörjningsstödet är på väg att ersätta A-kassan vilket gör att fler kommuner lider:

Per Österbergs situation är inte unik. Enligt Socialstyrelsens statistik har andelen arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ökat med nästan 50 procent de senaste åren. Eftersom det är staten som betalar a-kassan och kommunen som betalar socialbidraget har det fått negativa konsekvenser för Motala.

[..]

– Min analys är att det skett stora försämringar inom försäkringssystemet, säger Camilla Egberth. Många människor skulle må bättre av att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i stället för att gå på försörjningsstöd. Men de hårdare reglerna för a-kassan har tvingat dem dit.

Det är alltså en ihållande trend. Arbetslöshetsförsäkringen är nu så raserad att arbetslösa får ta till sista utvägen, försörjningsstöd, det som ska gå till de mest behövande – för att klara sig.

Det här är det verkliga bidraget. Den verkliga bidragslinjen, signerad alliansregeringen efter åtta år vid makten.

 


https://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/06/regeringens-bidragslinje-efter-atta-ar-en-tragedi-nara-dig