”Regeringen mörkar svensk skattesmäll”

26.08.2016 22:30

    

Finansminister Magdalena Andersson hävdar att Sverige gynnas av nya internationella skatteregler som är på väg att införas. Men beräkningarna som ska visa detta hemlighålls av regeringen, skriver Krister Andersson på Svenskt Näringsliv. 

 

Det pågår en internationell skatterevolution. Reglerna för hur bolagens skatter ska fördelas mellan länderna ändras. Förändringen är den största och mest omfattande på åtminstone 50 år. Regeringen väljer att hemlighålla vilka effekterna blir för svenska skatteinkomster. Trots att finansministern i en offentlig utfrågning i skatte- och näringsutskotten den 16 juni förvånande hänvisade till att Sverige blir en vinnare på de nya skattereglerna vägrar regeringen att lämna ut några handlingar som stöd för påståendet. Det förefaller som att regeringen inte vill visa för riksdagen eller allmänheten att skatteinkomster schabblas bort och att Sverige är en stor förlorare.

 

Maktförhållandena i världen har ändrats och nu anpassas de internationella skattereglerna efter det. Stora utvecklingsländer såsom Kina, Indien, Brasilien et cetera tycker inte att de får en tillräckligt stor del av bolagens skatter. Samtidigt tycker många industriländer att vissa bolag betalar för lite i skatt och att de använder kryphål. De 20 största länderna har därför bestämt att reglerna för var bolagen ska betala­ skatt ska ändras. Inom EU pågår ett arbete som syftar till att införa de nya reglerna. De stora länderna har bestämt agendan.

 

För svenska bolag innebär det att andra länder kommer att öka sina krav på att få beskatta bolagens ­vinster. Om inte Sverige då minskar sina krav på skatt i motsvarande mån blir bolagen beskattade för ­samma vinst i mer än ett land. Det största hotet mot svenska skatteinkomster från bolagen är dock att bolagen flyttar verksamhet till andra länder för att kunna få avdrag för sina kostnader där. Med de nya reglerna kommer bolagen ju ändå att bli beskattade för en större vinst där än tidigare. Då är det lika bra att ha verksamhet och kostnader där också. Sverige förlorar då inte bara skatteinkomster från bolagen utan också från att färre kommer att jobba i bolagets svenska del och betala skatt här.

Den svenska regeringen har inte stått på sig i de inter­nationella förhandlingarna. Det är visserligen svårt för ett litet land som Sverige att hävda sig mot stora betydelsefulla länder men regeringen borde i vart fall ha försökt. I stället har regeringen valt att naivt följa de krav som ställts i OECD och i EU. Finans­ministern sa dock i en offentlig utfrågning i riksdagen att finansdepartementets beräkningar visade att Sverige skulle­ bli en vinnare på de nya skattereglerna. När Svenskt Näringsliv begärde att få se beräkningarna, svarade regeringen med ett skriftligt beslut att inga handlingar kunde lämnas ut. Även riksdagsmän har begärt att få se beräkningarna men de har också nekats.

Regeringens mörkande kan inte ens överklagas och man måste undra vart den svenska offentlighetsprincipen tog vägen. Var det inte meningen att ­beräkningar och påståenden – i synnerhet om en minister åberopar dem i riksdagen – skulle kunna granskas av allmänheten och av media?

Det är djupt beklagligt att regeringen mörkar i en så viktig fråga. Det är svenska jobb och skatteinkomster som står på spel.

Krister Andersson

chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv

https://www.svd.se/regeringen-morkar-svensk-skattesmall

Ämne: ”Regeringen mörkar svensk skattesmäll”

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar