Regeringen mörkar att 80 procent förlorar på budgete

10.10.2015 19:30
 
 
 
 
 
 

Finansdepartementets beräkningar visar att 80 procent av hushållen förlorar i disponibel inkomst på regeringens politik under 2016. Det erfar SvD.

Men i budgetpropositionen finns siffrorna, som normalt redovisas i finansplanen, inte med.

Den som har tagit beslutet att lyfta ur siffrorna är finansminister Magdalena Andersson.

På måndagsmorgonen släpptes regeringens budget.

På måndagsmorgonen släpptes regeringens budget. Foto: TT

– Finansministern har sagt att materialet inte ska vara med i budgeten och därför är det borta. Regeringen vill mörka att det är så här effekterna av politiken ser ut, att så många förlorar, säger en källa till SvD.

Fördelningseffekterna av den förda politiken redovisas normalt alltid i finansplanen och fanns till exempel med i Alliansregeringens sista budgetproposition när den lades fram hösten 2013.

Även i S-MP-regeringens första budget, hösten, 2014 redovisades fördelningseffekterna utförligt.

Under rubriken ”Effekter på inkomstfördelningen” publicerades på sidan 57 i finansplanen diagram 1.3 ”Effekter av förslagen i denna proposition på disponibel hushållsinkomst i olika inkomstgrupper”.

Beräkningarna visade att fem inkomstgrupper med de lägsta inkomsterna skulle tjänat på regeringens förslag 2015, fem grupper med de högsta inkomsterna skulle ha förlorat. Varje grupp omfattar tio procent av hushållen.

50 procent av hushållen med låga inkomster skulle alltså ha fått det bättre, och enligt regeringen gav det budgeten en "god fördelningspolitisk träffsäkerhet”.

Regeringen sammanfattade: ”Förslagen väntas företrädesvis gynna personer i den nedre delen av fördelningen och stärker de ekonomiska marginalerna för utsatta hushåll med svag ekonomi. Förslagen bidrar därmed till att minska inkomstskillnaderna i det svenska samhället, inte minst mellan könen”.

Även under arbetet med årets budgetproposition har finansdepartementet tagit fram samma typ av underlag över hur regeringens politik slår mot olika inkomstgrupper och hur den disponibla inkomsten påverkas. Beräkningarna grundas på underlag från Statistiska centralbyrån och finansdepartementets interna bedömningar av politikens effekter.

Men i budgeten för 2016 publiceras inte resultatet. Det vanliga diagrammet i finansplanen saknas. Istället redovisas den så kallade "Gini-koefficienten" som enligt finansplanen visar att "regeringens politik bedöms bidra till en minskning av de samlade inkomstskillnaderna".

Regeringen skriver:

"Sett över hela mandatperioden har regeringens poltik inneburit en tydlig förstärkning av den disponibla inkomsten för hushåll med svag ekonomi". Regeringen gör också bedömningen att budgeten även för 2016 har "en god fördelningspolitisk träffsäkerhet".

Men den sammanfattande redovisningen av hushållens disponibla inkomster finns alltså inte i budgeten. Förklaringen är finansdepartementets slutsats att 80 procent av hushållen förlorar på regeringens politik under 2016, enligt uppgifter till SvD. Den disponibla inkomsten sjunker i åtta av tio inkomstgrupper. När den analysen var genomförd tog Magdalena Andersson beslutet att inte publicera materialet i budgeten.

– Det här är inte lika rolig läsning som i förra årets budget och ingenting som regeringen vill skylta med i onödan, säger en källa till SvD.

Fördelningseffekterna uppstår i sin tur framför allt på grund av en lång rad skattehöjningar, sammanlagt handlar det om cirka 30 miljarder kronor.

Inkomstskatten höjs när Alliansregeringens jobbskatteavdrag trappas ned. Fler får betala statlig inkomstskatt när den så kallade nedre skiktgränsen inte räknas upp. Bensinskatten höjs samtidigt som villkoren för både ROT- och RUT-avdragen försämras.

Årets budgetproposition är S-MP-regeringens andra. Fjolårets röstades ned av Allianspartierna och Sverigedemokraterna och genomfördes aldrig. Till skillnad mot då kommer budgeten för 2016 av allt att döma att gå igenom i riksdagen som en följd av decemberöverenskommelsen.

Källa: https://www.svd.se/regeringen-morkar-att-80-procent-forlorar-pa-budgeten/om/hostbudgeten-2015

 

Ämne: Regeringen mörkar att 80 procent förlorar på budgete

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar

Ämne: Regeringen mörkar att 80 procent förlorar på budgete

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar