Regeringen medger väderförändringar

21.03.2016 13:07
 
 
 
 
 
 
6 MARS 2016   INLAGD AV RYAN CRISTIAN
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom det här landet befinner sig miltals ifrån den demokrati som det en gång låtsades vara, har nivån på propaganda och indoktrinering  som den genomsnittliga amerikanen måste gå igenom för att få den minsta mängden information i sökandet efter sanningen är häpnadsväckande. Vi har nått en punkt där amerkaner är så överväldigade över den aktuella striden som äger rum mellan alternativa medier och mainstream media, och dess flod av motsägande "fakta", att de enklast har valt att helt avlägsna sig från allt kritiskt tänkande. Även när regeringen själv avslöjar en gammal lögn för att vara sanning, är de flesta redan så indoktrinerade med idén om "konspiration" att de är övertygade om att en uppenbarelse är bara ett annat knep för dessa bedrägliga "konspirationsteoretiker".  Detta har setts så många gånger under de senaste åren. Ett perfekt exempel för detta är vädermodifikation.
 
VädermodifieringgeoengineeringchemtrailsDessa är alla frågor som  läggs upp i de flesta kretsar idag, Det är en look som har rotat sig in hos alla som har valt att kasta bort sitt kritiska tänkande för deras tröstande dagliga lögner. Det finns en mentalitet som har etablerats och som orsakar även för dem på barriärerna eller för dem som är intresserade av idéer,utanför boxen "  att falla in i linje med den omgivande fogliga massan. Så när Pasadena Star  nyligen släppt ett regeringstillkännagivande  under  Notice of Intent" kunde man på sidan 11 läsa under  Classifieds, hur de tillkännager sin plan med att börja vädermodifiera Los Angels County. Det blev klart att dessa tomma ord skulle vändas inåt, för några mycket - välbehövda självreflektioner och omvärderingar.
Uppenbarligen var det ett  lämpligt område för tidningen att frigöra ett sådant kontroversiellt ämne som är klassificerat, och där det utan tvekan kommer att uppmärksammas av alla. Sarkasm lades åt sidan, för det är ju klart att de inte vill att någon ska ta notis om detta uttalande om vädermanipulation som man har ivrigt förnekat fram tills i ifjol. Många var också medvetna om att marinen bekräftade offentligt  år 2014  alla tidigare gissningar när det gällde vädermodifiering och HAARP-anläggningen.
 

"... Vi går vidare till andra sätt att hantera jonosfären, som HAARP verkligen är utformad för att göra, där man injicerar energi i jonosfären, för att faktiskt kunna styra den."

 

Även efter detta uttalande, som  utan tvekan rationaliseras bort av de ovilliga att inte acceptera verkligheten som slängts dem i ansiktet. Internet fortsatte att vara fullt av "konspirationsteoretiker" förtal och förlöjliganden när man diskuterade vädermodifiering. Några som har talat ut hävdar att uttalandena i tidningen Pasadena  Star, är bara ett meddelande så att man ska kunna börja med "molnsådd".  Molnsådd är något som regeringen har varit "öppen" med under en lång tid. Först av allt, är de inte öppna inför ordet om att någon skulle använda det för att beskriva den amerikanska regeringen, och de andra, de flesta av dem kommer att benhårt förneka att molnsådd existerar. De skrattar bort det som ännu en galen konspiration. För tjugo år sedan, skulle  samma människor har hävdat att molnsådd  var en galen konspiration. Tillkännagivandet om uppsåt i Star står att läsas i följande:

 

Markbaserad utrustning kommer att användas för att sprida silverjodidpartiklar i lämpliga orosmoln. Kriterier har utvecklats för att både initiera och suspendera vädermodifieringsaktiviteter. "

 

Den sorgliga sanningen är, att även efter denna uppenbara “Notice of Intent” för att förändra vädret,  att många välutbildade ignorerar något som går emot den traditionella berättelsen. De kommer att motivera och rationalisera det på ett sätt som de behöver för att detta ska falla i linje med uttalandet som kommer från en liten vanlig källa. Detta är utan tvekan därför som den släpptes på sidan 11 i  "Classifieds", så att den som söker en anledning att diskontera dess legitimitet kommer att anta att,"om regeringen ville erkänna något sådant skulle de ha gjort det på framsidan."

 

I slutändan bör sprutning av silverjodid i atmosfären inte vara okej. Enligt  Santa Barbara Material Safety Data Sheet (MSDS), har silverjodid följande identification :

Potentiellt akuta hälsoeffekter: Farligt vid fall av hudkontakt (irriterande), ögonkontakt (irriterande), förtäring och  inandning. 
Svälj det inte. Undvik inandning av damm. Använd lämpliga skyddskläder. I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat. Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Undvik kontakt med hud och ögon.

 

När en idé har kastats ut som motsäger en omsorgsfullt konstruerad verklighet  med livslånga inskärpande specifika idéer och föreställningar som stöder den vanliga berättelsen, har lärt dem att stänga av helt. Inte ens en stunds tanke ges möjligheten att idén kan ha några förtjänster eller en faktisk presentation, för om idén fick sin vederbörliga hänsyn och befunnits vara korrekt, är hela deras värld misstänkt. Detta skrämmer livet ur den genomsnittliga vanliga troende människan.
 

Den sorgliga men olyckliga sanningen är att USAs regering har blivit just det, landet grundades för att förhindra. Trots att landet inte kunde göra det under tiden av fem presidenter innan vi började se denna svågerpolitik och dessa ensidiga beslut som frodas i dag, är det lätt att se dygd och RÄTTMÄTIGHET inom grundtankarna för USA . Historien har visat oss gång på gång att den mänskliga naturen alltid kommer att spela sin roll i någon maktposition. Man består av en inneboende förmåga av både extremt gott och ont. Det amerikanska folket har rätt att försvara sina omistliga och självklara rättigheter mot vad grundarna såg som en oundviklig händelse: en tyrannisk regering. De visste att män i mycket hade denna potential att styra nationen i den riktningen vi nu står inför idag.
 

Vad denna nation är i trängande behov av är inte en våldsam revolution , men en revolution i sinnetAmerikanerna måste börja se faran med rådande omständigheter och det oundvikliga i historien kommer in med full kraft. Historien om att världen är utbredd av korrupta ledare gör att folket reser sig för att upprätta ordning. Detta beror på de inneboende egenskaperna hos människan; vi är alla föremål för girighet, lust och ambition. Alla har skelett i sin garderob. Ändå tenderar människorna att kasta dessa offentliga tjänstemän in i en ljus moral som standard, när vår egen nations historia starkt visar något annat.

 

Det amerikanska folket kan inte längre vägra att inse farorna som snabbt håller på att bli alltför farliga vid deras fötter. Att ignorera de verkliga farorna med att manipulera jonosfären, och injicera den med potentiellt skadligt material, eller om man bortser från att denna typ av regeringsexperiment inte alls förekommer, är  i bästa fall mycket naivt och oansvarigt. Men för att bortse från det faktum och fram tills helt nyligen, förnekades hela motivet och nu har man  nonchalant godtagit det som om det varit vanligt hela tiden, vilket bara är vårdslöst. Vad som är viktigt för framtiden för detta land är att varje individ själv bestämmer sig för att ge alla lika stora  möjligheter, trots eventuella förutfattade missuppfattningar som har subtilt kastats ut i den amerikanska kulturen i årtionden .

 

Sources:  

https://www.pasadenastarnews.com/ , 

https://cosb.countyofsb.org/uploadedFiles/pwd/Water/msds.pdf , 

https//www.youtube.com/watch?v=Dxmx-9RIk8c , 

https://npinopunintended.wordpress.com/2012/11/13/the-worst-thing-every-president-has-done/

Ämne: Regeringen medger väderförändringar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar