Regeringen försöker lura oss och sig själva

21.02.2015 22:35

Stefan Löfven har länge varit tyst om invandringen. Faktisk ända sedan han tillträdde som Socialdemokraternas partiledare för tre år sedan. Det har funnits uppenbara skäl till tystnaden; Löfven har inte haft något att säga. Det hade han inte igår heller när han på DN Debatt tillsammans med tre regeringskollegor bröt tystnaden och lade fram fyra förslag för bättre integration.

 

Det enda konkreta som föreslås är att föreningslivet får mer stöd för att involvera invandrare, därutöver flaggar man för vad som verkar bli ett mottagningstvång för kommuner. I övrigt presenteras enbart välkända luftpastejer om bättre utbildning i svenska och validering av utländska betyg. Varför den här regeringen ska lyckas med det som misslyckats under 40 år av storskalig invandring framgår aldrig.

Problemet för Löfven är samma som för den förra regeringen. Man tror sig kunna åstadkomma något utan att genomföra det enda som skulle förbättra situationen. Nämligen att kraftigt minska invandringen.

Utgångspunkten för Löfven är istället att Sverige, i ljuset av i vår tids stora globala flyktingströmmar, måste ”ta sitt ansvar”. Ansvar för vem kan man fråga sig? Inte för de fattiga barn som kommer dö på grund av att Sverige skär ned sitt internationella vaccinationsprogram för att finansiera ännu mera invandring. Inte heller för svenskarna som får se sin välfärd, trygghet och sociala tillit krackelera i det allt mer splittrade och polariserade samhället.

Sveriges eventuella ansvar för flyktingsituationen hundratals mil från våra gränser måste starkt ifrågasättas. När människor i Västmanland tvingades lämna sina hem undan sommarens stora skogsbrand skickades de inte till andra sidan jordklotet. De fick hjälp i närmaste säkra stad eller by. Det är så all flyktinghjälp måste se ut. Menar Sverige allvar med att hjälpa är det på plats bland det mest drabbade flyktingarna som insatserna måste ske.

Det säger sig självt att Sveriges mottagande av en till två promille av världens flyktingar varken gör till eller från för det globala flyktingkollektivet eller för de länder i konflikternas närområden som per automatik blir stora mottagarländer. Däremot får det en stor negativ inverkan på Sverige. Om planerna på att ta emot minst 400 000 människor de kommande fem åren realiseras kommer de samhällsproblem som redan idag är akuta förvärras ytterligare.

Inget av detta får regeringen att omvärdera Sveriges migrationspolitik. Politiken från Fredrik Reinfeldts tid ligger fast. Det är talande att Löfven fortsätter sprida osanningar om att en stor del av invandrarna är högutbildade eller att vår export kräver storskalig invandring från länderna vi vill handla med. Han vet att han kommer undan med det eftersom det saknas en kritisk granskning av politiker som vill öka mottagandet.

Att den nya regeringen skulle lägga om kursen i invandringspolitiken, ens marginellt, var kanske mer än man kunde hoppas på. Speciellt eftersom Miljöpartiet också är regeringsmedlem. Men att Löfven och hans meddebattörer skulle låta som karbonkopior av alliansregeringen överraskar. Nu är det Löfven som 2018 kommer tvingas stå till svars för de löften som aldrig gick att finansiera, för den försämrade välfärden och för ett mer splittrat och otryggt samhälle.

Källa: Publicerad 20 februari av Markus Jonsson i Ledare
https://www.samtiden.nu/10830/regeringen-forsoker-lura-oss-och-sig-sjalva/

Ämne: Regeringen försöker lura oss och sig själva

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar