Rättsäkerhet och demokrati, vem bär ansvaret för vad som händer i Sverige?

17.05.2014 20:21

 

Bästa medmänniskor, media och politiker

 

https://www.gamereactor.se/media/forum/se/12915761_66.jpghttps://1.bp.blogspot.com/_p6zmo8qfLUE/THpMH849EMI/AAAAAAAAAJE/kLEvBkN_2d4/s1600/justice2.jpg

 

 

All makt utgår från folket i Sverige

Det är dags att folket tager sitt ansvar och påvisar att rättsstaten Sverige är en rättsstat, ty som synes har demokrati och rättssäkerhet i Sverige blivit en brist vara!

 

Du får del av skrivelse till Justitiedepartementet med flera och dessutom del av samtalt med myndighetsutövare om deras ansvar i myndighetsutövningens tecken.

 

Du får också del av  Här kan du läsa vad som pågår inom EU och hur du kan påverka genom att kontakta den eller de Eu-parlamentariker som du vill påverka och kanske rösta på.”

 

 

1.      Vad händer inom domstolsväsendet, har de fått ”fullständigt fnatt”? Minister Beatrice Ask har att visa på ansvarstagande och kalla till möte, om denne ytterst ansvarige justitieminister Ask värnar rättssäkerheten gentemot allmänheten.

Du får del av skrivelsen till Justitiedepartementet av dagens datum 2014-05-12 med dnr Ju 2014/1331/Brev

 

 

Justitiedepartementet

Minister Beatrice Ask

Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Biträdande enhetschef Anna Avenberg

EU-kommissionen

Viviane Reding

Pierre Schellekens

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dagboksblad.

 

 

2014

 

 

Till berörda tillskrivna och särskilt till minister Beatrice Ask och Anna Avenberg

 

·        Begär att tjänsteanteckning göres över hela samtalet mellan Anna Avenberg och Ulf Bittner, samtalet bifogas som länk här nedan.

 

·        Begär att denna tjänsteanteckning diarieföres och att tjänsteanteckningen inklusive diare nr skickas mycket skyndsamt till undertecknad. Som bevis för att handläggningen sker rättssäkert och att frågan mycket skyndsamt lyftes inom Justitiedepartementet. Begär därtill ett beslut i frågorna.(Se mera info i mailet här nedan)

 

 

PROBLEMET

 

Rättssäkerhet

Kårandan inom domarkåren i Sverige & oviljan hos domare att bevisa att dessa avlagt Domared.

Arrogans hos många domare och domstolschefer har mynnat ut i att denna skrivelse och dagens samtal är av nödvändighet.

Dags att göra något åt detta;

·        Första samtalet med Domarnämnden ang. domare/domstols skyldighet att kunna bevisa att dessa är behörig domstol, dvs. att dessa avlagt domar ed, vilket vi, och andra, stött på i väldigt många fall, dvs. generellt och systematiskt, att dessa handlingar icke finnes i domstolen!!! Att domare har avlagt domar ed, det är domares skyldighet att kunna bevisa på anmodan/begäran från allmänheten, tills motsatsen är bevisad och ställd bortom all rimlig tvivel.

 

·        Bevisbördan åligger respektive anställd att kunna bevisa att dessa avlagt domared. Precis som när vi kör bil och polis anmodar oss bevisa att vi har körkort, domarkårandan och deras ansvar, det skall nu upp till ”ytan”. Känns likainförlagen principen igen?

 

·         Domstolskorruptionen som synes frodas i Sverige och det finnes domare/rådmän/lagmän som fått för sig att dessa står över lag och rätt. Det finns tyvärr väldigt många exempel på det, bevisen tillställes minister Beatrice Ask på anmodan/begäran, vi ser fram emot att ministern skyndsamt avsätter tid för möte och bjuder in till detta möte mycket skyndsamt.

 

·        Dags att detta lyftes i debatten och att ansvar tages. Bevisbördan, tills motsatsen är ställd bortom all rimlig tvivel, åligger domare/domstolen att bevisa, på anmodan från allmänheten, att dessa avlagt domar ed. Vi har sett motsatsen över väldigt lång tid, det sker generellt och systematiskt; att dessa hänvisar till att handlingarna icke finns i domstolen och därmed skall allmänheten nöja sig med det.

 

·        Bevis finnes för detta som påstås och kommer tillställas Justitiedepartementet  och minister Beatrice Ask på anmodan/begäran.

 

·        Det ska vi ändra på nu, med att röra om i grytan, så får vi se vad som flyter upp.

 

·        Bevisbördan att bevisa att domared är avlagt kan aldrig ligga på allmänheten och då finnes endast ett alternativ kvar, när man begär att domare/domstol skall bevisa att de avlagt domared, och de icke gör det, och det döms i det målet, jag då har icke kriteriet för rättssäker domstol uppnåtts, tills motsatsen är bevisad och ställd bortom all rimlig tvivel gäller det.

 

 

 

Vem sitter med ”Svarte Petter”?

 

 

 

Du lyssnar på samtalen via länkarna här nedan;

 

Samtalet med domarnämndens kanslichef Helene Lövung, hör du via denna länk

 

https://ge.tt/9NMdttg1/v/0?c

 

Samtalet med Justitiedepartementet, biträdande enhetschef Anna Avenberg, hör du via denna länk

 

https://ge.tt/4JsP7ug1/v/0?c

 

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT DOMSTOLSVERKET VIA VÄXELN VÄGRAR LÄMNA UT DIREKT E-POST ADRESSER TILL LEDNINGSGRUPPEN

 

Samtal med Domstolsverket, gd sekreteraren Inger Backteman, ang. att lämna ut direkt e-post adresser till ledningsgruppen

https://ge.tt/8l3AHug1/v/0?c

 

 

Samtal med Domstolsverkets växel, i Malmö, som beordrats att icke lämna ut direkt e-post adresser till ledningsgruppen inom Domstolsverket

https://ge.tt/3dMaHug1/v/0?c

 

 

Vart tog offentlighetsprincipen vägen i rättsstaten SVERIGE?

 

 

 

Sekretess prövning; ingen sekretess

 

Begär att alla kommunicering sker via e-post till undertecknad

 

Rättssäkerhet ligger i allmänhetens intresse

 

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56