PRO vill utrota fattigpensionen

25.12.2015 19:30

Sveriges största pensionärsorganisation PRO kräver ett stopp för fattigdomen bland pensionärer. Ingen ska behöva ha en disponibel inkomst under EU:s fattigdomsgräns på 11 100 kronor, säger ordförande Christina Tallberg.

 
Man med rullator på Änglamarkens äldreboende i Västerås.

Man med rullator på Änglamarkens äldreboende i Västerås. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sveriges största pensionärsorganisation, PRO, presenterar på fredagen en färsk rapport om fattigdomen bland svenska pensionärer samt förslag på vad som kan göras för att komma åt problemet.

Förra året fanns enligt PRO 225 000 pensionärer med en disponibel inkomst under den fattigdomsgräns som EU har satt för Sverige: 11 100 kronor. PRO kräver nu att ingen pensionär ska behöva ha en inkomst under den nivån.

– Vi ser att pensionerna i många fall är för låga och att det är många som ligger under fattigdomsgränsen. Vi vill ha ett högre grundskydd, säger Tallberg.

 
 

PRO:s krav betyder i praktiken att grundskyddet i pensionssystemet, garantipensionen, måste höjas kraftigt för att lyfta de fattigaste pensionärerna över gränsen. PRO vill också att nivån på grundskyddet ska stiga i takt med inkomsterna istället för inflationen, som är fallet idag.

Ett annat stort problem som PRO pekar på är att många personer inom låglöneyrken, framför allt kvinnor, får mycket låga pensioner trots ett långt yrkesliv. Över hälften av kvinnorna som nu går i pension kommer helt eller delvis vara beroende av garantipension.

Enligt statistik från Pensionsmyndigheten som PRO presenterar i rapporten krävs det 48 års arbete för att en kvinna med medelinkomst (knappt 22 000 kronor i deklarerad månadsinkomst) ska få en inkomstpension som inte behöver kompletteras med garantipension.

”När den genomsnittliga tiden i arbetslivet är 41 år oavsett kön är det tydligt att den ekvationen inte går ihop för kvinnor”, skriver PRO. En central princip i pensionssystemet, att livsinkomsten bestämmer pensionens storlek, är därmed satt ur spel för stora grupper i samhället, menar organisationen.

Dessutom gör marginaleffekter i systemet, exempelvis lägre bostadstillägg och garantipension, att ett eller två års extra arbete inte gör någon större skillnad för låginkomsttagare när det gäller pensionsnivån.

De förändringar som krävs för att återinföra principen om att livsinkomsten ska bestämma pensionens storlek, ryms inte inom nuvarande pensionssystem, menar PRO: Det krävs en omfattande reform och PRO föreslår delvis ett helt nytt pensionssystem.

 Förmodligen måste man göra omfördelningar inom pensionssystemet, exempelvis från inkomstpensionen.

Istället för dagens system med garantipension som täcker upp för dem som inte tjänat in en tillräckligt hög inkomstpension vill PRO ha en grundpension för alla med en inkomstpension som läggs ovanpå detta. I ett sådant system skulle även en kortare yrkesperiod få effekt på pensionen, menar PRO.

Vad en sådan reform skulle kosta, har PRO inte räknat på.

– Förmodligen måste man göra omfördelningar inom pensionssystemet, exempelvis från inkomstpensionen, säger Anders Thoré, författare till rapporten och sakkunnig på PRO.

Det är ju en omfattande förändring ni föreslår. Hur troligt är det att ni får gehör för det?

– Det är det vi vill testa med det här förslaget. Så som pensionssystemet fungerar nu leder det till att misstroendet mot det politiska systemet ökar.

 

Vid sidan av dessa två omfattande förändringar av pensionssystemet, har PRO flera förslag som rör hur arbetsmarknaden, arbetslivet och trygghetssystemen bör förändras.

Källa: https://www.svd.se/pro-vill-utrota-fattigpensionen/om/naringsliv

Ämne: PRO vill utrota fattigpensionen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar