Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen 2017-06-08 Vanliga mobiltelefoner kan stråla långt över gränsvärdet

08.06.2017 23:31

9 av 10 mobiler kan överskrida gränsvärdet och 4 av 10 det dubbla gränsvärdet då de hålls direkt mot kroppen. Det visar mätningar från den franska myndigheten ANFR. Apple 5 kan utsätta användare för 5,3 W/kg, långt över gränsvärdet 2 W/kg. Redan 0,04 W/kg har visats främja tumörer enligt forskning.

Mätningar visar att vanliga mobiltelefoner stråla långt över gränsvärdet vid användning direkt mot kroppen. Den franska myndigheten ANFR (Agence Nationale des Fréquences), motsvarande svenska Post- och Telestyrelsen, har kontrollmätt strålningen från 379 olika mobiltelefonmodeller. Den 1 juni 2017 offentliggjordes resultaten. 9 av 10 mobiler överskrider gränsvärdet medan 4 av 10 överskrider dubbla gränsvärdet.

Anledningen till att mobilerna i själva verket strålar långt mer än gränsvärdet och mer än vad som anges av tillverkarna själva är att mobilerna inte kontrollmätts direkt mot kroppen.  I stället har användning en bit från kroppen simulerats, vanligen mellan 5 och 15 mm avstånd,  vilket leder till betydligt lägre uppmätt strålning.

Här är hela listan och mätresultaten. Här är ANFR:s databas.

ANFR_matning_mobiler.png

Skandal jämförbar med Volkswagens dieselutsläpp

  • Som läkare är jag djup oroad över vad detta betyder för vår hälsa och särskilt barnens hälsa, säger Marc Arazi. Han är den läkare som genom överklagande sett till att mätresultaten till slut offentliggjorts efter att ANFR först motsatt sig det. Arazi drar paralleller till skandalen kring Volkswagens dieselutsläpp.

Den amerikanska professorn Devra Davis, grundare av Environmental Health Trust håller med och pekar på att de långt överskridna gränsvärdena inte ens är tillräckliga. Hon nämner som exempel en stor djurstudie från ansedda National Toxicology  Program som visade att mobilstrålning under gällande gränsvärden orsakade hjärntumörer. Hennes organisation redovisar också att en lång rad tillverkare själva uppmanar användare att hålla ut mobilen från kroppen, i ”det finstilta”.

  • På samma sätt som för Volkswagens dieselutsläpp har dessa mobiler klarat laboratorietesterna men då de testats enligt det sätt som människor i verkligheten använder dem överskrids gränsvärdet kraftigt. Detta är en enorm skandal. Men ännu mer oroväckande är att gällande gränsvärden inte ens skyddar människor mot hälsorisker med långtidsexponering. 

Frank Clegg som under 16 år var Vd för Microsoft Kanada men nu leder Strålskyddsstiftelsens motsvarighet i Kanada, C4ST. Liksom Strålskyddsstiftelsen pekar han på omfattande forskning som visar att det finns avsevärda hälsorisker med tekniken:

  • Det är uppenbart att de testmetoder som mobiltelefontillverkarna använder sig av är felaktiga. De behöver uppdateras så att de motsvarar det sätt på vilket människor använder tekniken.

Mobilindustrin bestämmer testen

Mobiltelefoner regleras av NF EN 62209-2 som låter tillverkaren själv bestämma på vilket avstånd mobilen ska testas, dock som mest 25 mm. De flesta har testats på 15 mm avstånd.

Flera experter har under ett antal år varnat för att mobiler förvarade i fickan eller tryckta mot huvudet kan utsätta användaren för strålning som överskrider gränsvärdet.

Den franska myndigheten för säkerhet i miljö och arbetsliv, ANSES, lämnade år 2016 en rapport i vilken mätresultaten från ANFR översiktiligt omnämns. ANSES pekade på att barn dessutom kan absorbera ännu mer strålning och att gränsvärdet inte är anpassat för barn.

Berkeley i Kalifornien beslutade för ett par år sedan att tillverkare måste upplysa köpare om att mobiler som bärs direkt inpå kroppen, exempelvis i fickan, kan överskrida gränsvärdet. Mobilindustrins samarbetsorganisation CTIA motsatte sig beslutet och vände sig till domstol som emellertid i april 2017 beslutade till fördel för Berkeley och gav dem grönt ljus.

Gällande gränsvärde 2 W/kg är för högt

Det gränsvärde som nu de flesta mobiltelefonmodeller är hårt kritiserat för att vara för högt för att skydda mot visade hälsoeffekter. Exempelvis har studier visat att strålning 40-50 gånger under gränsvärdet (0,04-0,05 W/kg) främjar tumörtillväxt i djurförsök och skadar cellers DNA. Svenska professorer vid Lunds Universitetssjukhus har visat att strålning 100 gånger under gränsvärdet (0,02 W/kg) skadar nervceller hjärnan i djurförsök.

År 2015/2016 har 225 vetenskapsmän verksamma på området krävt att gränsvärdet omprövas mot bakgrund av att mer och mer forskning visar hälsofaror under gällande gränsvärde exempelvis förhöjd risk för hjärntumör.

Gränsvärdet skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter och saknar skydd mot hälsofaror med längre tids exponering, exempelvis cancer.

Källor/Mer info:

Le Figaro

Environmental Health Trust

ANFR Databas

CBC News: The secret inside your phone

Kontakt:

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 51213
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

 

3S_logo_green

 

Arbetar med utgångspunkt från

Europarådet resolution 1815 maj 2011.

 

 

 

Ämne: Pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen 2017-06-08 Vanliga mobiltelefoner kan stråla långt över gränsvärdet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar