PM Nilsson: Löfven har ingen plan för en Trump-regering

19.11.2016 16:36

 

För omvärlden är det alltid ovisst när USA skiftar administration. De amerikanska departementen byter ut långt fler tjänstemän än till exempel de svenska och Washington går in i en period av tystnad.

 

 

Den effekten är särskilt stor när presidenten kommer utifrån den omedelbara politiska klassen. När den dittills ganska okände guvernören Bill Clinton i den avlägsna delstaten Arkansas installerades som president 1992 tog det ett halvår innan Europa hörde av honom.

Därför är skiftet till Trump så ovisst. Han är inte bara en oförutsägbar person, han är också en person som är vald för att han helt står utanför det politiska etablissemanget. Det finns ingen att ringa för att ta reda på hur han tänker och det finns ingen thinktank närstående Trump som kan briefa intressenter om de kommande fyra åren.

Därtill är medierna över lag dåliga på att ge en kvalificerad rapportering om högerpopulistiska fenomen, utöver fördömanden. Man är utlämnad åt att följa ett knippe Twitterkonton med dottern Ivanka Trump i spetsen.

Särskilt svår är ovissheten för USA-orienterade, exportberoende länder i närheten av Ryssland. Och ännu värre är det för USA-orienterade, exportberoende länder i närheten av Ryssland som inte har ordning på sina internationella relationer, på sin ekonomiska politik eller på sitt försvar.

Vi får se hur det går och vilka ord som omsätts i handling, men vad man vet om Trumps utrikespolitiska inriktning är att han är måttligt förtjust i frihandelsavtal och att han ifrågasätter förutsägbarheten i amerikanska försvarsgarantier.

För detta bör alla ansvariga regeringar ha en plan. Stefan Löfven säger att han har en. Stämmer det?

Om vi skulle gå mot en värld med högre hinder för handel kommer den egna konkurrenskraften att bli ännu viktigare. För att kompensera för amerikanska tullar måste svenska företag effektivisera, sänka kostnader och öka innovationskraften.

Man kan tycka att företagen bäst sköter sådant på egen hand, men det är åtminstone bra om regeringen inte motarbetar dem. Den svenska regeringens faktiska plan för näringslivet, vid sidan av ett antal nyord som industrikansler och innovationskatapult, är planer på att öka skattetrycket på entreprenörer och banker, att helt slå ihjäl en stor och viktig tjänstesektor, välfärdsbolagen, samt att förhandla den ekonomiska politiken med ett parti som vill krossa kapitalismen.

Och för att tydligt visa sin motvilja omnämner statsministern kapitalförsörjningen för kunskapsföretag som försäljning av barn.

Ännu sämre ställt är det inom försvars- och säkerhetspolitiken. Om vi skulle gå mot en värld med osäkra amerikanska försvarsgarantier, ett mer tillbakadraget USA och en president Trump som stormaktsförhandlar à la Jalta med president Putin, kommer den egna försvarsförmågan och den egna internationella förankringen att bli viktigare.

Peter Hultqvist är på rätt väg, men den vinterbistra sanningen är att försvaret fortfarande lever i en besparingsekonomi. Försvaret är underfinansierat redan i förhållande till den gamla försvarspolitiska inriktningen. För att klara den nya med högre ambitioner som gäller från i år till 2020 fick Försvarsmakten en tredjedel av vad man behövde. För att injaga trovärdighet gentemot Putins krigsregim utan ett självklart stöd från USA bör Sverige fördubbla försvarsanslaget.

De diffusa försäkringar som Obama-administrationen gett Sverige och som regeringen anser är bättre än Nato-medlemskap är borta i och med Trump. De amerikanska tjänstemän som jobbat med de svenska försvinner. Och det finns inga avtal om hjälp, än mindre planering. Natoländerna har en mycket bättre sits eftersom det vore en internationell praktskandal om USA skulle försvaga sitt engagemang i Nato. Att släppa Sverige skulle ingen märka.

Om det vill sig illa återgår nu Sverige och Finland till att vara de "fria ytor" Stefan Löfven berömde sig av att bo på när han tillträdde.

En hel värld har lärt sig att inte ta Trumps ord på allvar. Det gäller även Stefan Löfvens.

https://www.di.se/opinion/pm-nilsson-lofven-har-ingen-plan-for-en-trump-regering/

Ämne: PM Nilsson: Löfven har ingen plan för en Trump-regering

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar