Planlägger insättning till Sverige via Norge

27.01.2017 19:15

27/10/2016  By Kjetil Stormark

https://www.aldrimer.no/planlegger-innsetting-til-sverige-via-norge/

 

USA önskar träna på att flytta en brigad av US Marine Corps från Trondheim till Sverige. Brigaden
ska kunna sändas till Sverige, genom Norge, efterom det sker en militär eskalering inom Östersjöområdet.

 

Det är en del av bakgrunden för att en kampavdelning på 330 amerikanska soldater från US Marine Corps
(USMC) kommer till Värnes i januari, upplyser försvarskällor till aldrimer.no. Avdelningen är en förrupp
som ska förbereda övningsaktiviteten och få på plats andra detaljer, i samarbete med Sverige.
USA önskar av allt att döma få detta inbakat som ett övningsmoment på en av Sveriges planlagda militär-
övningar för 2017. Kommunikationschef Philip Simon i Försvarsmakten säger till aldrimer.no att han inte
känt till saken men att han inte utesluter att USA vill delta i övningen Aurora 2017 och att USA kan ha
specifika önskningar om vad de vill öva på.

 

Största övningen på 20 år

Philip Simon. Photo: FORSVARSMAKTEN
Pressetalsman Philip Simon. 
Foto: FÖRSVARSMAKTEN
Aurora 2017 finns på Försvarsmaktens egna nätsidor, för september i nästa år och är den
största militärövningen i Sverige på mer än 20 år. Philip Simon antyder emellertid att
övningen kan bli framflyttad till oktober.


- Vi har dialog med olka länder om deltagandet i Aurora 2017, säger Simon.

- Skall USA delta i denna övning?

- Det är inte omöjligt. Vi har dialog med flere länder.
Ingenting är klart ännu, men vi för en dialog med bland annat amerikanarna. Det är inte helt
omöjligt att de får lov att dela i denna övning, säger talesmannen. Men skyndar sig att tillägga:
Det scenariot du beskriver är egentligen en politisk fråga. Det är regeringen som ska ta ett
eventuellt beslut. Jag har inte hört något om detta, säger Simon.

 

Vanligt att USA är med

Pressekreteraren för svenska försvarsministern, Marinette Nyh Radebo, är också knapp med
sina kommentarer.

- Jag vet inte vilken slags övning detta är. Det är inte något jag känner till, säger Radebo.
Enligt henne finns det tre-fyra planlagda militärövningar i Sverige under 2017 där amerikanskt
deltagande kan vara aktuellt.

- Vi har fler övningar nästa år med deltagare från andra länder. Men detaljerna för själva
övningen är inte något vi brukar gå ut med. Men vi är öppna om vilket land som deltar,
säger Radebo.

 

Använder bakvägen

Den planlagda insättningen av en amerikansk brigad från USMC vill använda sig av materiel från de 

amerikanska förskottslagren i Tröndelag och eventuellt också matieriel som kan finnas på förskottslagret

på den svenska sidan av gränsen, för att därefter kunna förflytta sig vidare söderut som en förstärkt

och mekaniserad brigad.

 

Därefter är planen att brigaden ska sättas in på den svenska sydkusten för att kunna försvara Sverige

eller delta i en möjlig kamp om Gotland. Den svenska ögruppen fruktar man snabbt kan spela in 

eftersom det sker en eskalering i Östersjön. Militäranalytiker frukar att Ryssland kommer att 

försöka att inta Gotland för att kunna genomföra såkallade avslagsoperationer både i luft- och

sjöområdet i Östersjön

 

 

Ämne: Planlägger

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar