Peter Gøtzsches bok – En medicinsk bomb för sjukvård och forskning

06.02.2016 17:44

Christer Nilsson som är medicinhistoriker och författare har läst och recenserat boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av forskaren Peter Gøtzsches från danska Cochrane-institutet. Boken har omskrivits tidigare i NewsVoice, men det finns anledning att påminna om den igen eftersom den är ignorerad av Vårdsverige. Peter Gøtzsche borde bjudas in till alla TV-soffor, men inget händer i vårt smalspåriga långa land. Gøtzsche har däremot fått mycket uppmärksamhet i utlandet.

Text: Christer Nilsson

Det här är en bok som angår alla. Alla har någon gång uppsökt sjukvården och alla har fått medicin förskriven. Dansken Peter Gøtzsche har skrivit en viktig bok som avslöjande utmanar hela den mäktiga läkemedelsindustrins arrogans, maktmissbruk och girighet.

En gång arbetade han som försäljare och konsult åt läkemedelsföretag. Senare utbildade han sig till läkare och är nu professor i internmedicin vid Köpenhamns universitet och medgrundare av Conchrane-samarbetet – ett oberoende globalt nätverk för att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation.

Peter-Gøtzsche-2013

Författaren har en unik forskningskapacitet och integritet och har skrivit fler än 50 papers i de mest välrenommerade vetenskapliga tidningarna.

Hans avslöjanden, sanningslidelse och alltmer kritiska inställning till läkemedelsindustrins maffialiknande försäljningsmetoder ledde inte oväntat till intensiva attacker från denna tillsammans med svartlistning och utfrysning – vilket visade att hans kritik var välgrundad och det nödvändiga i att skriva denna bok om alla grava missförhållanden.

Författaren använder tungt artilleri när han i väl underbyggda studier med ett otal exempel skjuter in sig på att ”Big Pharma” har köpt läkare, forskare, tidskrifter, fackorganisationer, patientföreningar, universitetsinstitutioner, journalister, myndigheter och politiker.

Hundratusentals människor dör varje år av receptbelagda mediciner ofta på grund av allvarliga förvrängningar av evidensen bakom läkemedlet, brott som man gång på gång gjort sig skyldig till. Samtidigt som man tvingats betala stora skadestånd till drabbade i förlikningar och sedan lögnaktigt påstått att man inte begått något brott, eftersom man inte blivit dömd.

Gøtzsche noterar att i USA och Europa är läkemedel den tredje vanligaste dödsorsaken, näst hjärt- kärlsjukdomar och cancer. Men betonar att: boken inte handlar om välkända, positiva effekter av läkemedel som framgångsrikt kurerar infektioner, hjärtsjukdomar, viss cancer eller diabetes 1. I stället handlar det om korruption, dödligt värdelösa mediciner, brister i systemet för att upptäcka falska, snedvridna, ovetenskapliga studier, olagliga metoder och kriminell marknadsföring.

Många i läkarkåren står i beroendeförhållande till läkemedelsindustrin och kan få sexsiffriga belopp, särskilt i USA, för att vara rådgivare, föreläsare och ”marknadsförare” på deras villkor. Patienter har vilseletts att delta i påstådda kliniska försök väntande sig att deras uppoffringar skulle vara till nytta för mänskligheten men där det enda cyniska syftet har varit att tjäna pengar.

Behandlande läkare som uppmanats pröva den nya medicinen har fått stora belopp för varje patient som introducerats. Många har blivit skadade, obehagliga resultat har smusslats undan, manipulerats eller blivit företagshemligheter.

Samtidigt råder den groteska situationen att FDA, det amerikanska läkemedelsverket, får betalt av industrin för att utvärdera dessa studier. En myndighet snärjd av samma bransch som den har till uppgift att utöva tillsyn över.

Det här är en djupt oroande text som bör stämma till eftertanke hos alla storförskrivare av läkemedel – internmedicinare, allmänläkare, infektionsläkare, psykiatriker med flera. De som håller i receptblocket (innan dessa försvann in i datorerna). Särskilt oroande också för medlemmar i landets läkemedelskommittéer. Oroande inte minst för oss vanliga konsumenter. Ska vi, eller vågar vi, hädanefter lita på bipacksedeln till vår medicin?

Text: Christer Nilsson medicinhistoriker, författare

”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk-och hälsovården”
Författare: Peter Gøtzsche
Översättning Ulrika Junker Miranda
Karneval förlag 2015

 

Ämne: Peter Gøtzsches bok – En medicinsk bomb för sjukvård och forskning

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar