Personalen till äldre man: Du får sova ute

22.09.2017 19:37

 

Den här artikeln har åter fått spridning i september 2017. Notera att den är från 2014.

Uppdatering september 2017: 

Lågtröskelboendet kom kort efter att händelsen som beskrivs ägde rum att ta emot mannen. Senare under februari 2015 kom en permanent lösning på boendefrågan att hittas, visar den följande utredningen. Individ- och familjeomsorgen fattade en serie beslut som ett resultat av händelsen, däribland nya rutiner för fall av denna sort.  Efter att det bekräftats att åtgärderna var vidtagna i september samma år ansåg kvalitetsbedömaren att lex Sarahutredningen var avslutad.

 

Du får sova ute. Det beskedet fick en gammal man av Nacka kommun när boendet tyckte hans vårdbehov var för stort. 

 

Mannen har bott på ett så kallat lågtröskelboende i kommunen, men personalen där har sagt att han har ett för stort vårdbehov för att bo kvar. Mannen ska ha uppträtt förvirrat och slarvat med sina mediciner.

 

Mannen har flera gånger skickats till akuten, där sjukhuspersonalen gjort bedömningen att han behöver ett boende med stöd och omvårdnad.

 

”Socialjouren försöker placera klienten på annat boende men alla nekar då klienten anses vara för vårdkrävande. En polis kontaktar socialtjänsten då klienten hämtats från sjukhus där han ej blir inlagd. Vid samråd med äldreenheten hänvisar de till att klienten får sova ute.”, skriver den socialsekreterare som anmält fallet till Socialstyrelsen.

 

Ett par dagar senare hittas mannen gråtandes, förvirrad, utan skor och delvis utan kläder. Några dagar senare påträffas han sovandes ute.

 

Socialsekreteraren har gjort en anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah. Lagen ålägger anställda inom vård- och omsorg att anmäla missförhållanden de ser på sin arbetsplats.

 

Ämne: Personalen till äldre man: Du får sova ute

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar