Pensionärerna kommer att bli fler och fattigare

09.02.2017 20:06


https://www.st.nu/opinion/ledare/pensionarerna-kommer-att-bli-fler-och-fattigare

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) sätter likhetstecken mellan Sveriges befolkningsökning och säkrade pensioner. Det är en förbluffande slapphet från statsrådets sida.

På morgonen den 20 januari nådde Sverige tio miljoner invånare. Förra gången vi passerade en miljongräns var 2004. Gången därförinnan 1969. 

Utvecklingen från åtta till nio miljoner tog ett kvarts sekel. Miljonen från nio till tio klarades av på halva tiden. Och enligt SCB:s prognos kommer Sverige ha elva miljoner invånare om sju år. Redan 2024 passeras nästa miljongräns. 

 

Fram till dess ökar antalet födslar för varje år, enligt den liberala tankesmedjan Fores. Den största anledningen till stigande födelsetal är invandringen från länder utanför Europa. Mellan 1999 och 2015 ökade antalet födda barn per kvinna från 1,5 till 1,85. Troligen når fertiliteten i Sverige 2,1 – snittet EU behöver för att upprätthålla ett stabilt befolkningsunderlag – som en konsekvens av asylinvandringen och det höga barnafödandet i den gruppen.

 

Läs mer: Varför är förmånligt pensionssparande förbehållet höginkomsttagare?

 

Nyheten om att den magiska siffran 10 000 000 var passerad fick också socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att jubla i sociala medier.

"Tio miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna", twittrade hon. Och för stämningens skull lade statsrådet till ett flåshurtigt "Heja Sverige!". Ju fler, desto roligare – liksom.

Men fler svenskar garanterar inte per automatik en bättre välfärd, eller högre pensioner. Avgörande är etableringen på arbetsmarknaden. Och så länge sysselsättningsgraden för utrikes födda i åldern 15 till 74 år ligger under 60 procent är en fortsatt befolkningsökning ingen självklar vinstaffär.

 

En av studierna kring hur de senaste årens befolkningsökning påverkar välfärden presenterades av Pensionsmyndigheten i våras. Rapporten visar potentialen i ett växande invånarantal. Men ökningen tryggar knappast ålderdomen för morgondagens pensionärer, vilket Strandhäll tycks tro. 

 

Pensionsmyndighetens rapport bygger på ett scenario där 100 000 av de 160 000 som sökte asyl i Sverige 2015 får stanna. Beräkningen stäcker sig till nästa sekelskifte, då alla i gruppen antas vara döda. 

Utifrån dessa antaganden dras tre generella slutsatser. 

 

För det första stärks pensionssystemet av att den totala lönesumman växer. För det andra påverkas genomsnittsinkomsten negativt, eftersom invandrare har lägre löner när de väl etablerar sig. För det tredje ökar behovet av bidrag som äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, till följd av de låga livsinkomsterna. 

 

Summa summarum: Pensionssystemet blir stabilare, pensionsökningarna lägre, vikten av ett privat sparande större. Vi kommer att få fler fattigpensionärer, i förhållande till den arbetande befolkningen.

 

Annika Strandhäll hävdar att Sveriges befolkningsökning säkrar välfärd och ålderdom. Socialförsäkringsministern ropar hej långt innan nödvändiga sysselsättningsrefomer är över bäcken. Dessutom har hon fel i sak.

 

 

Ämne: Pensionärerna kommer att bli fler och fattigare

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar