Pensionärernas köpkraft står tillbaka och utvecklas sämre än köpkraften i samhället i övrigt. Därför tycker vi det är viktigt att sänka skatten för pensionärer, säger föreningens vd Joacim Olsson.

Pensionärernas köpkraft står tillbaka och utvecklas sämre än köpkraften i samhället i övrigt. Därför tycker vi det är viktigt att sänka skatten för pensionärer.

Joacim Olsson

Men pensionärerna har inte gått lottlösa. I stället för jobbskatteavdraget har de fått skattelättnader i form av ett höjt grundavdrag.

- Regeringen har sänkt skatten i omgångar för både löntagare och pensionärer. Generellt sett har det blivit lägre skatt för båda grupperna, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Pensionärsföreningarna har länge lobbat för att skatteskillnaderna ska försvinna, och använder sig av uttrycket pensionärsskatt. Men enligt Monica Petersson är det missvisande.

- Pensionärerna har inte fått någon extraskatt, det är snarare så att de som arbetar har fått mindre skatt.

I höstas avsatte Anders Borg 2,5 miljarder till pensionärerna i form av ytterligare höjt grundavdrag från årsskiftet, den femte höjningen sedan 2009. Men höjningen fick begränsad effekt för de flesta eftersom bromsen slog till och sänkte pensionerna.

Men i regeringens vårproposition lös löftena till pensionärerna med sin frånvaro. Anders Borg har varit tydlig med att det inte finns något utrymme för skattesänkningar kommande år.

Samtidigt lovade Socialdemokraterna i höstas i sin tur 1,3 miljarder till pensionärerna, utöver regeringens 2,5 miljarder. Magdalena Andersson talade om pensionerna som en av de viktigaste valfrågorna.

Nu säger hon att S fortfarande vill ”sluta klyftan” men hon kan inte ge något besked på när det kommer att ske. Att ta bort skillnaderna helt skulle kosta runt 7,5 miljarder kronor.

- Vi ska göra det i den takt som ekonomin tillåter. Jag vågar inte säga exakt hur lång tid det kommer att ta.

- Vi kommer att meddela i god tid före valet exakt hur vi gör. Vi har en vårmotion som kommer nu och där finns det möjlighet att presentera något, säger hon.

Källa: SvD, 16 april 2014