Patientens pris - ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden

19.02.2016 21:57
Av Maciej Zaremba
 
(2013)
 
Pia Hellertz – februari 2014 
 
 
Det var inte mycket jag visste om detta område innan jag började läsa Maciej Zarembas bok. 1
 
Jag visste exempelvis inte att olika patienter hade olika pris på sig och att det var lönsammare 
 
att behandla många småkrämpor snabbt än att verkligen hjälpa patienter med svåra skador och 
 
sjukdomstillstånd som tar tid. Jag visste inte att en psykolog kan tvingas träffa sin patient flera 
 
gånger än nödvändigt eftersom en behandling som är kortare tid än sex möten bara ger betalt 
 
för ett möte. Jag visste inte att det sitter byråkrater och gör upp prislistor på vad sjukvården 
 
ska prioritera. Jag visste inte att de flesta landstingen i Sverige anslutit sig till detta 
 
ekonomistiska system som vilar på en ideologi som kallas New Public Management, NPM.
 

Ämne: Patientens pris - ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar