Orsaken att det blivit så här illa är att "varför" suddats ut ur svensk begreppsvärld. (Människan har därmed suddats ut.)

11.06.2015 22:29

Den som utför tvångshandling mot en medmänniska för att chefen säger att det är rätt, utan att först undersöka hur det egentligen ligger till, har dock utfört en ond handling.  Att vägra undersöka om man är på väg att skada en oskyldig är ondska.  Är den som utför onda handlingar ond?  Den skapar iallafall ondska. Poliser som utför ondska utan att själva ha tagit reda på hur det ligger till, är de onda?  O.s.v..

I Nürnberg tribunalen var det ju ingen höjdare att som försvar påpeka man utfört reglementet till punkt och pricka.  Inte ens i European Court of Human Rights (ECtHR) i Strasbourg är den någon höjdare för länder ens att försvara sig med att man utfört tvingande lag från the European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg.  ("the ECHR has been prepared to hold EU member states liable for human rights' violations committed within their jurisdictions, even when they were just complying with a mandatory provision of EU law",  https://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_the_European_Court_of_Justice_and_European_Court_of_Human_Rights .)
(Men ECtHR kan inte utdöma skadestånd eller annat straff än att offentligt tala om vilka som begår männisorättsbrott.)
Alla begreppsvärldar i vars och ens ursprungliga naturliga sinne måste betraktas som fullkomligt likvärdiga.  När, Var, Hur och Varför måste i alla begreppsvärldar beaktas.  Motiv minst lika viktiga som gärning.  Lika för alla.
Om jag vägrar följa en regel måste motivet bedömas.  Är det i protest mot att mina och andras rättigheter ej respekteras?  Om en tjänsteman vägrar följa en regel, är det för att regeln skulle inneburit ett övergrepp mot en enskilds rättigheter?  O.s.v..

I dag måste du låta hela 'rättssystemet' regelstyrt spåra ur, och kan först efter det kan du gå tillrätta med systemfelet och de människorättsövergrepp detta skapat genom mänskliga rättighetetstribunaler och liknande, som dock ej har någon verkställighetsmakt.  Dvs verkligt incitament till förändring saknas.

Tipsar dessutom om "GRI-rapport 2012:1  Älska din navel!  Om illiojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers" av Dennis Töllborg,  https://gri.gu.se/digitalAssets/1454/1454551_2012-1_for-web.pdf .  Han visar där på mekanismerna som skapar den oerhört 'smickarande' låga korruptionsstatistiken i de nordiska länderna.  Det visar sig att det beror på att vi vägrar se den!

"Vi förstår väl inte  hur väl makten vill", som Dennis Töllborg skrev i Metro den 14 december 1999.  Bifogar som textfil.

Med tillstånd sprider jag under fullt namn, och med bibehållen referens till dotter, det följande som kommer från Ove Mollvik, skrivet i lördags den 6/6.  THS är Teologiska Högskolan.  Jag har haft kontakt av och till med Ove Mollvik sedan juni 2002, då i samband med en debatt på SvDs debattsidor.  Vi har träffats några gånger och vi har ganska rejält överlappande kontaktnät, trots att det ibland gått flera år mellan kontakter.  Har på senare tid ingått i en privat dialog med Ove:
"Det gäller således att inte direkt utesluta det ena för det andra utan att försöka se våra fyra olika begreppsvärldar för civiliserat leverne såsom absolut likvärdiga och kunna nå samförstånd på högre plan. Grälet mellan naturpositivism och rättspositivism som vi en gång började med på THS har i dagens läge och ytterligare 20 år kommit fram till i praktiken ren socialfascism från båda håll istället för att inse gemensamma möjligheter i den ekonomipositivism respektive socialpositivism eller kulturpositivism som vardera lägret närmast hade i åtanke utan att kunna övertyga varandra om.

 Min dotter kom nu med det förlösande påpekandet om att den för oss båda värsta Kant i sin filosofi faktiskt utgått från människan som mål såsom kategoriskt imperativ och inte såsom medel som folkhemska utilitarister kan mena då de samtidigt undviker att redogöra för sin skolpolicy eller innersta tankar om närande och tärande exv.

 Under 10 år utredde jag begreppen i öppen debatt, stod med sista ordet i tusentals trådar och kom upp i 50 000 träffar på mitt namn men så plötsligt filtrerades allt bort och Google visade bara mot några enstaka träffar där jag helt omotiverat blivit kallad kryptonazist. (Yahoo visade fortfarande allt tills något år senare då också denna sökmotor köpts upp av Google!)

  Av sätten man sedan försökt tysta ner mig på har jag dragit vidare slutsatser. Nyligen har jag upptäckt en sufisk filosof Tage Lindbom som tydligen tystats ner av samma anledning som jag, Tunander eller Rudolf Kjellén då vi försökt sammanjämka positivism av olika slag från både vänster och höger i öst eller väst nord eller syd.  / Ove"  (Det stämmer det han skriver om att det förr kom upp många tiotusentals träffar på hans namn med söktjänsterna.)

Skickar även några ytterligare rader, utifrån diskussion kring nätverk inom rättsinstanserna:
"Kom just på en sak angående Hilda, Ruben och Ida. Dessa olika nätverk odlar ju var sin begreppsvärld utan minsta gemensamma ansvar någonstans. Var för sig specialiserar de sig på social moralisk rätt, rättspositivism eller ekonomiska maktens rätt. (En främmande makt som NATO vet då genom SPF folkregister precis hur respektive individer kan bedras, hotas eller mutas). Syftet för dem alla är uppenbarligen att hävda sitt eget människovärde och kunna hålla sig personligen förmer än andra.
Det är som upplagt för konspiration mot våra nationellt grundade naturrättsprinciper som ju i dagens läge inte får ha någon officiell representation i någon form. Frågan om ändå inte just frimurarna i det fördolda är deras naturrättsliga balanspol kom jag på nu. Dessas intrigmakeri i familjeförhållanden med svartsjukedramer och misstankar i flera generationer verkar avgörande för mycket av världens ekonomi och säkerhet.
En hållbar begreppsvärld måste bestå av 4D som var för sig kan ge svar på När, Var, Hur och Varför. Alla dimensioner eller begreppsvärldar i vars och ens ursprungliga naturliga sinne måste då betraktas som fullkomligt likvärdiga.( Om ett brott skall beivras måste så på samma gångmotivet kunna bedömas med största sannolikhet. Endast tjänstemän borde kunna dömas och då endast formellt för vållande till annans död vid olycka exv.) Annars krävs det rent logiskt en högre begreppsvärld också i 4D för att avgöra saken. Enklast definieras en 5:e dimension hos en suverän som med sitt liv vågar garantera rättvisa åt sitt folk. Något sådant får bara enligt dagens kollektivistiska majoritetsdiktatur kring socialfascistisk ideologi inte lov att finnas."

Ang. din bilaga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jag gick igenom 71 rättsfall med "Sverige" som en av parterna på EU-domstolens webbplats, varav Sverige förlorat 38, och inget av dessa var annat än att Sverige inte uppfyllt olika direktiv relaterat till handel.  Inget om brott mot skyldigheter gentemot den enskilda, trots att gemensamrätten nu har rättighetslagar.
Det finns även en europeisk människorättstribunal, där fanns det 4 fall mot Sverige, där Sverige inte förlorade ett enda.
Slutsatsen jag tror mig kunna dra - men bör kanske undersöka lite mer först - tycks vara att svenskarna inte driver fall i EU-domstolen.  Men att EU driver fall mot Sverige i EU-domstolen, och då förlorar oftast Sverige.
Vad beror detta på?  Är det EU-parlamentet som filtrerar?  Hur får man effektivast in rättsfall i EU-domstolen, the European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg?  Måste man går via 'filter'?

Söklänk på 71 fall med Sverige som en av parterna, criteria selected:

  • Case status = "Cases closed" 
  • Name of the parties = Sweden

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&etat=clot&parties=Sweden&jge=&for=&cid=170801
Den senaste är, håll i dig, att Sverige INTE har rätt att ta moms på frimärken.  Så det är olagligt.

Genom att söka på land efter land kan man så skapa statistik.  För Turkiet ("Turkey") blev det t.ex. ett resultat.  För Tyskland ("Germany") 482.  Men så är tyskarna också många fler än svenskarna.

När jag la till sökbegreppet "Failure of a Member State to fulfil obligations" till Case status = "Cases closed", Name of the parties = Sweden, då fick jag upp en utskrivbar tabell med 84 resultat - fler än antalet fall med Sverige som en av parterna.
Klickade då istället på "List of results by case" fliken, och då blev det 38 case.
Således förlorade Sverige i 38 av 71 fall.  Note of criteria selected:

  • Text = Failure of a Member State to fulfil obligations 
  • Case status = "Cases closed" 
  • Name of the parties = Sweden

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&text=Failure%2Bof%2Ba%2BMember%2BState%2Bto%2Bfulfil%2Bobligations&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&etat=clot&parties=Sweden&jge=&for=&cid=170801

OBS dock att inget av fallen handlade om övergrepp mot mänskliga rättigheter.


Vänliga hälsningar,
Leif Erlingsson
Eksjövägen 21
57034  Bruzaholm
0381-20350
0709-140631

Ämne: Orsaken att det blivit så här illa är att "varför" suddats ut ur svensk begreppsvärld. (Människan har därmed suddats ut.)

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar