Organisationskulturens fascism

07.10.2016 17:31
Torsten Nothin, var socialdemokrat och överståthållare. Men han uppmärksammade i en bok.
 
Problemet med det växande antalet ''organisationerna'' redan på 50-talet och implikationen 'avdemokratiseringen' (detta innan partistödsfinansieringen införts, genom Ahlmark (fp) jämte Hjalmar Mehr (SAP) vilket skedde först (1965) 1966, (1971) 1972 och framåt till dagens helt förstatliga partiorganisationer, väljarna betyder enbart luft för ledamöterna i riksdagenper definition, väljarnas makt (folkstyret över politiken) icke existerande över politiken som man röstar på, dvs. politiken efter valet är inte det som sägs före valet), orsaken?? Individen är inget värd utan kollektivismen har allt sägande men hjälper ju heller inte i Sverige (förvaltningsystemets inbyggda korruption, genomavsaknad av rättigheter till juridisk representationden tecknade privata rättsskydsförsäkringen gäller helt enkelt inte för svenska medborgare med rösträtt i riksdagsval vid klagomål mot myndighetsbeslut gällande ekonomiska beslut som går emot individerna, inte kollektivet i de 1979 inrättade
förvaltningsdomstolarna) lagstiftningsmässigt i praktiken de faktiskt proletära individerna att få ett rättssäkert liv jämteomöjligheten att kunna få upprättelse mot brott som begås av statstjänstemän jämte kommunala myndigheter med myndighetsutövning mot enskilda medborgare.
 
 
Klimatforskning jämte miljöpolitik? Felaktiga temperaturmätningar, ger icke jämförbara mätresultat över tid (antalet mätstationer i forna sovjetunionen som försvann, bortser man ifrån liksom mätstationer felaktigt placerade vid t. ex. flygplatser som ger missvisande resultat, etc. maxtemperaturerna i närheten av en grill på sommaren?…. )
 
 
Peter Jagers, f. 1941 utbildad i konst, Matematik, Matematisk statistik, Fysik och sannolikhetsteori, Moscow och Bullgarien på grundutbildningen. 
 
 
''Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.''
 
Sverige lider av avsaknad av verklig kunskap, men samtidigt en Politisk 'utbildningsfundamentalism' är rådande
Utbildning måste människor ha säger politiker, för framtiden. Men ofta är denna uppfattning baserad på Politisk utbildning (Statskunskap, företagsekonomi, Marknadsföring som gagnar politikern) men är i grunden icke intellektuell och har egentlig gymnasiekaraktär, fast den måste i allt högre grad (för allt fler) bedrivas på högskola? Mats Alvesson (idag en allt mer Frankfurt-Sociologisk Kulturmarxist, med feministisk ansats, med forsknings understöd från Alice- och Knut Wallenbergs stiftelser, men tidigare på ett väl avvägt sett) utvecklar dessa fenomen i boken Tomhetens triumf.  — Verkligt utbildade personer (som inte ärver anspråket på akademisk karriär i Sverige med början såsom antagen till doktorand) kan det gå riktigt illa för. Sådana som kan något annat än 'organisationskultur' kunskap och Politisk Zionism osv. 
 
Riksdagsledamot, blir man vanligtvis efter att varit valp i ungdomsförbundet sedan 14-års åldern, stundom den enda meriten (inte ens en slutförd 3-årig gymnasieutbildning) är ett krav i Sverige ens för att bli statsråd eller t. o. m. Statsminister, faktiskt i en tid då alla utom just galjonsfigurerna såsom ordförandeposter i Svenska myndigheter såsom Försvarets materialverk. 
 
Fackliga företrädare skall inte utföra riksdagsuppdrag. Fackliga organisationer är relaterade till arbetsplatser. Men i Sverige är de fackliga organisationerna, liksom kommunala ombudsmän och politiska sekreterare på 'arbetarkommun' (SAP-lokal), 'krets' (m, c) eller vad (lokalavdelningar med partistödsarvoderade tjänstemän) karriärvägarna för Svenska politiker, i synenhet på vänsterkanten.  
 
Palme fick av Birgitta Anderson, i rollen såsom Hedvig https://www.youtube.com/watch?v=bDn08YAtneo (med Post-cykel och barack i skogen med Helge på taket) i barnprogrammet från A till Ö frågan 'Vad betyder Demokrati?' Palme svarar demokrati betyder folkstyre. Men sedan länge har ju inte Sverige folkstyre. Politikerna är yrkespolitiker, mot partiorganisationen, som inte över huvud taget intesserar sig för väljarna. 
 

Björn Rosengren Mr. $ säger till Anna Hedenmo, i TV-programmet Min sanning: ''Svenska politiker vet inte hur vanliga människor har det ''så illa är det? Nej, Jörgen Andersson från Kalmar vet nog detta, såsom (enligt SVT inför valet 2010) endast uppgiven en inkomst på 100 000 kronor för 2009 (konkursad företagare, med skulder hos kronofogden och betalninganmärkningar), men 2010  kom han in i riksdagen för Kalmar län för moderaterna och inför valet 2014 har Jörgen Andersson, vunnit riksdagsuppdragets vinstlott med 500 %höjning av inkomsten, för 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 hela 600 000 (för att inte behöva leverera någonting inte ens omröstningen är obligatorisk egentligen, han kan avstå, men om han vill nå målet med riksdagsperioden nämligen riksdagspensionen hela 30 000 per månad ingen vanlig utbildad person, tjänsteman akademiker eller arbetare får det efter 3 x4 = 12 år...) om året för att vara en arvoderad knapptryckare för Nya Moderaterna. INGET KOLLEKTIVAVTAL I VÅRLDEN SLÅR EN SÅDAN inkomsthöjning på bara några års sikt !! KOLLEKTIVAVTAL ÄR SÅLEDES SKIT. MEN DET ÄR DETTA LO SOM (har en ordf. som bor i centrala Stockholm, Mariaplan i en LO lägenhet med 3 kvinnor och är ogift, med bara 2-årig social linje från 70-talets slut jämte 'kurser i folkbildningen') företräder 'Kroppsarbetarna, en väljargrupp som röstar på Sverigedemokraterna i allt större utsträckning)…. KOLLEKTIVET, VÄRNAR INTE INDIVIDENS SPECIELLA KOMPETENS PÅ ETT ENDA SÄTT. DETTA ÄR INGEN VINST FÖR ETT KUNSKAPSINTENSIVT SAMHÄLLE där det är den individuella kunskapen som märks då den inte är tillgänglig. 

 

Att utan judisk association är det i Sverige omöjligt för vem som helst att bli jude? NEJ!! Jude är man på ett eller annat sätt genom genetiskt arv (föräldrarna vanligtvis), men även i Israel genom grandparents. Den Politiska Zionismen däremot är tillkommen för en politisering av religion och etnicitet och politik relaterat till från början 'German jews' från Östeuropa, men har kommit att omfatta 'Beta Israel' och serfardiska judar från spanien, liksom Iranska judar, etc.  Ett faktum, som då pekar på motsägelsen på politiska uttalanden som görs i Sverige om allas ''lika värde och Palme (även i tillägg bland t. ex. SAPs Eva Lena Jansson, men även andra) lika rätt'' !! Det är tomma ord utan reellt värde för individen (utanför och icke tillhörig politikens zionistiska omfattande), som (97% procent i Sverige faktiskt) därav förfördelas i olika kontext.
 
 
Det började med Judiska Centralrådets legitimitet i tysthet ''secret escape''  ( https://www.judiskacentralradet.se/html/judeisverige.php ) 1953, genom självutnämnda Tysk 'Svenska' judar, i politik, kemi och sjukvård, juridik, journalistik, radio och TV, osv.  
 
Inga protester från majoritetsbefolkningen, för att dessa inte kände till organisationens existens? Sedan fortsatte det med Israelföreningarna och alla Zionistiska organisationer 60-talet och 1971. Lasse Willhelmsson (en per definition, definierad Svensk jude ty han är född av en judisk mor från Baltiska Östeuropa), men som man får förstå det en icke Zionistisk, tar avstånd från Zionismen (sådan som även inkluderas i Israels definition av jude, men det gör även andra som då inte formellt är judar i Sverige, men Zionister behöver ju inte vara judar, men man har inte fulla rättigheter i Israelom man inte i någon mening har två judiska föräldrar, det är dessa som är n°.1 och kvalificerar sig för medlemskap i ortodoxa synagogor, vilket je defakto ett krav för att gifta sig i Israel såsom jude dessutom, där judar enbart får gifta sig med judar de ortodoxa chefs-rabbinaten har delegation, inga andra är ackrediterade) skriver 
Zionismens mål ''upprätta en socialistisk modellstat'' i Israel (således högst en form av konstruerad hierarkisk 'judisk demokrati', innebär tydlig exkludering av icke judiskt definierade individer från att ha inflytande) detta är något som moderaten Hökmark och moderaten Björling och moderaten Svantesson (för att bara nämna några) stöder då eller är deras Zionistiska stöd (genom medlemskap och lobbyism för Israel, vilket ju är ett faktum) ett annat 
syfte?? Detta borde ju debatten som inte finnes i Sverige handla om !! De andra partierna (samtliga) har ju samma Israeliska hyllningar såsom bara bra för världen med denna Zionistiska kabbalistiska världsordning kontrollerad av världskapitalets centralorganisationer (Illuminati, Bilderberg, osv. )
 
Eriksson, aviserar sparar 10 miljarder genom total nedläggning av produktionen i Sverige, bl. a. Göteborg, Borås och Kumla. 3000 personer färre medarbetare
en vinstökning för företaget. Avskeda 800 ingenjörer och 800 konsulter sägs upp
återanställ 1000 andra (utvalda) istället för de 1600, för 'utveckling' i Sverige?
 
I ett kommunalt bostadsbolag är ju allmännyttan i definitionen?
Politisk demokrati garanteras med bara politiker i styrelsen (Sollentunahem, exempelvis Maria Stockhaus, riksdagsledamot) såsom exempel?
 
Varför skall då hyresgästföreningen behövas där egentligen ?
 
Självklar bostadsservice (kan variera mellan olika typer av bostadshus, sopnedkast i höghus, självklart att lämna grocsopor i närheten av bostad den typen av tjänster, kan dras in och de berörda hyresgästerna får inget annat än hyreshöjningar men blir inte tillfrågade innan förmånernas tas bort så en enkät visar att 50 % har godkänt detta, det behövs inte ty om det blir ett ärende i hyresnämnd för medling vid protester som registrerats blir det frivilligt för det kommunala bostadsbolaget att delta i något möte då de blir kallade av hyresnämnden, så går det till i Sverige) i Sollentuna för de kommunala hyresgästerna INTE i Sverige lagstadgad eller på ett rättssäkerhet sätt på något sätt garanterad bara att dra in och använda stängda soprum, så att Hyresgästföreningens självutnämnda styrelsemedlemmar (som är där för sin egennyttas skull) kan dra fördelar (korruption) gen att få möjlighet att hyra ett brandsäkert soprum såsom omdöpt till förhyrt förråd: Går det till så i Sverige utanför Sollentuna? Där inte det kommunala bostadsbolagets styrelseordförande är vare sig moderat eller riksdagsledamot? Personen kan till på köpet vara enmansbolagskonsult inom organisationskultur med tidigare fakturerade timmar för att ha genomfört centralisering och avveckling av bovärds-systemet i varje lokalt bostadsområde i det totala beståndet. Kommunal korruption, har ju uppmärksammats i Göteborg och på andra ställen relaterat till offentliga organisationer.  
 
I ett högt hus, i ett blandat bestånd, säg nr 1 (Lokal möblerat med passande östeuropeiskt brunbetsat matsalsbord i ekfanér, en gång inhandlat på Europamöbler Carpati-serien har hängt med länge, kanske köpt på Lions Loppmarknad för en spottstyver såsom begagnat jämte mörkt lila samhetsgardiner) där har Styrelsen, på 4-bara kvinnliga självutnämnda medlemmar i Hyresgästföreningen, HEMLIGT möte med det kommunala bostadsbolagets förvaltningschef på måndagar! Varför demokrat? Hemligt i den betydelsen att inte ens medlemmar i hyresgästföreningen får inbjudan). Tidigare har de satt upp lappar i trapphuset om möten (som inte vänder sig till alla där icke medlemmarna inte uppfattas som välkomna bara om de vill bli kollektiva.
 
 
Fackliga organisationer tillkom ju ursprungligen, för kroppsarbetarna
och att de då fick reglerad arbetstid, kollektivavtal (men inte överallt finnes dessa t. ex. 
inte bland små företag mindre än 10 anställda i allmänhet). 
 

 

Ämne: Organisationskulturens fascism

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar