Öppet brev till Regeringen: Varför förstör ni det land som våra förfäder byggt upp?

09.07.2016 21:13

 


Stefan Löfvens regering, 2014 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia commons

[Mailet till Regeringen sändes den 6 juli 2016.
Bild: Regeringen Löfven 2015 – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons]

 

 

Hej regeringen, socialdemokrater och miljöpartister,

Under valet 2014 pratade ni båda partier om, att ni skulle värna demokratin, alliansfriheten, miljön, maten, skolan, omsorgen, de äldre, stoppa skatteflykt mm mm.

Ni Socialdemokrater kallade ert program för ”Ett program för förändring”och Miljöpartiet skrev ett valmanifest för 2014-2020. Hur har ni agerat utifrån era egna partiprogram?

Demokratin. Här ordar S om att demokratin står mycket högt i kurs. Mp nämner den inte. I verkligheten så förringar ni medborgarna dess rätt till demokrati. När Storbritannien röstade sig ut ur EU, så sade du Stefan, att det blir aldrig tal om att folkomrösta om EU i Sverige. Är det demokrati? I regeringsformen, står att vi har rätt till folkomröstningar och när det gäller grundlagsändringar, så skrevs den rätten in 1980, men tyvärr har den aldrig utnyttjas.

Alliansfriheten. Inte en enda gång nämner S och Mp Nato vid namn. Ni skriver om att alliansfriheten ger oss handlingsfrihet och självständighet. Mp ni skriver att Sverige ska verka för nedrustning och avveckling av kärnvapen. Hur rimmar detta med att ni nu har godkänt Värdlandsavtalet med Nato som har kärnvapen?

Ni skriver avtal med Nato/USA, som bevisligen skapar krig, förstörelse, lemlästning, våld och kaos runt hela världen. USA kuppar regimer, för att på så sätt, tvinga till sig inflytande.

På Krim valde folket att få tillhöra Ryssland. Inte en enda människa dödades. Allt var helt fredligt och OSSE, som var där och övervakade valet, gav valet och dess genomförande fullt godkänt. Likafullt kallar ni detta att Ryssland genomfört en annektering. Fullständigt vidrigt. Det är USAs ord ni pratar.

I östra Ukraina skapade neonazister som tillhör Ukraina och som var ditsända av och med USA för att skapa kaos, för att sedan skylla på Ryssland. Detta kallar ni, svenska regeringen, för att Ryssland skramlar med vapen och skapar oro i hela Europa.

Dessutom stödjer Sverige den illegala regeringen i Ukraina med flera hundra miljoner kr. Det är skrämmande och en gigantisk skam. Sverige har gått USAs väg i Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien, i strid med FN-stadgan och jag undrar varför? Sverige som är och har varit ett fredsälskande folk skämmer ni ut över världen. Det finns inte ord, för allt sattyg ni ställer upp på numer. Bara för att USA vill vara världshärskare. USA är och förblir världens terrorister, inget annat.

Miljön. Det här är verkligen en fråga som gör skillnad. Alltså skillnad i partiprogram och vad ni levererar. S, ni skriver bl a den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara, om också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom. Mp ni lovar än mer…. Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen kraftigt minska, flera gamla kärnkraftsreaktorer stängas, energianvändningen effektiviseras och förnybara energikällor byggas ut.

Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården. Vad har det blivit än så länge? Jo ni säljer kolkraftverket i Tyskland för att få in 30-40 miljarder, så att luften fortsätter att förstöras och att koldioxiden ohämmat skadar människor, djur och växtlighet, är det att satsa på frisk luft och rent vatten?

Genom detta har ni sänt en chockvåg världen över. Människor kan inte tro att Sverige, som varit ett gott exempel över hela världen, skapar mer förstörelse, bara för att få ta hem några miljarder. Vad är frisk luft och rent vatten värt? Betydligt mer, vill jag påstå.

Ni börjar beskatta solenergi. Hur i friden tänker ni? Ska ni snart ta betalt för luften vi andas också? Här gör människor allt vad de kan, för att precis som i ert partiprogram säger, skapa frisk luft och rent vatten och då klämmer ni till de som av egen kraft gör något, med en skatt på solen. Solen som är gratis för alla. Ja det är grunden får vår existens här på jorden.

Ni godkänner förlängda verksamhetstider för de kärnkraftverk som f.n. är i drift. Ni sänker kraven på kärnkraftverken, så helt plötsligt blir det lönsamt att leverera kärnkraftsel. Absurt. Vad ni måste titta på, är vattenkraftverken. Väl känt är att fisk och vattenlevande insekter skadas av vattenkraftsutbyggnad. Även fågellivet, skogslevande insekter och spindlar påverkas negativt. Man anser att dammar inom vattenkraften skapar vitaminbrist. Denna brist ger i sin tur tiaminbrist. Det ger missbildade kiselalger. Att få missbildade kiselalger, är ett stort problem, då kiselalger står för ca 45% av fotosyntesen i haven.

Maten. S säger att den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel. Mp säger bl a. Vi strävar efter minst 50 procent ekologisk mat i de offentliga köken senast år 2020. Dessutom säger Mp att man ska förbjuda kemikalier. Det som har skett, är att ni lägger ner ekologisk jordbruksutbildning till förmån för konventionellt jordbruk med giftkemikalier.

Alltså ni går Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont och övriga giftkemikalieföretag till mötes. Dessutom strider ni inom EU, för att få godkännande på avtalen TTIP, CETA och TISA. Dessa avtal är och förblir vansinnet personifierat om ni lyckas med detta.

Flera länder inom EU har sagt, att dessa vidriga och människofientliga avtal aldrig kommer att godkännas. För de innehåller bara fördelar för den amerikanska industrin, som vill dränka oss i otjänlig mat, klorerade och antibiotikastinna köttdjur är vad de erbjuder. Dessutom sätter ni inte stopp för GMO, som denna mat också innehåller. Det är ju bara gifter. Det som ni säger i partiprogrammen, vilja få bort. Åter igen springer ni USA väg.

Skolan. Ni båda sätter hög kvalitet som en prioritet. Ni vill att lärarna ska avlastas och att de ska erkännas, genom bl a högre löner. Hur har det blivit? Fortfarande är det ett ras för svenska skolan. Vi tappar i förhållande till andra nationer i fråga om utlärningsförmåga, elevernas stimulans och inlärningsförmåga. Vi tappar helt enkelt. Skolan går på knäna bl a med anledning av det stora antalet flyktingar som kom 2015.

Att ta emot 165.000, det är klart att det kan knäcka den starkaste, men ni verkar inte bry er. Bara ni kan gå USAs och Bilderberggruppens väg. Tycker ni inte att Soros, Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Clinton, Bush och övriga klanmedlemmar i Illuminati, gjort tillräcklig skada här på jorden? Måste ni följa dem i de allra minsta steg?

Media. Detta har bara S i valmanifestet. S säger, Maktkoncentrationen i mediabranschen och på Internet samt den växande sammankopplingen med underhållningsindustrin gör att informationsflödet blir alltmer likformigt och i alltför stora delar uppbyggt på passiv konsumtion i stället för socialt engagemang. Att motverka maktkoncentration och att upprätthålla mångfald ska vara centrala delar av samhällets medie- och IT-politik.

Den snabba tekniska utvecklingen på mediaområdet förändrar mediemarknaden. De elektroniska medierna utmanar de gamla och öppnar för nya aktörer, som kan bredda perspektiven och utmana monopolen. Utöver att motverka monopoltendenser i den papperstryckta mediemiljön, bör en växande del av samhällets engagemang inriktas på att stimulera mångfald i den elektroniska miljön och att säkerställa allas rätt till nyheter, saklig information och en bred samhällsdebatt.

Hur än ni vrider och vänder på det mesta, så hamnar vi till sist på en mycket prekär knöl för S. Fortfarande är medierna i koncentration och maktmonopol gäller. Dessutom arbetar Svt enbart för sittande regering. Det betyder att allmänheten får en mycket falsk bild av verkligheten. I Svts tablå numer, är det övervägande amerikanska filmer. De serier som visas är i många fall amerikanska. Dokumentärer är ofta amerikanska. Det är som om ni vill dränka oss alla i den amerikanska kulturen. Det finns så mycket annat från andra länder.

Svt har ju i sitt sändningstillstånd att vara oberoende, men de är den värsta propagandamaskinen för USA, Nato och det amerikanska samhället. Svt drar sig inte heller för att förvanska nyhetsfilmer. I en fransk nyhetsfilm om Ukraina, har Svt avsiktligt manipulerat texten, till USAs fördel. I originalet hör man den verkliga nyheten. Det är som om Svt tror att ingen kan språk.

Omsorgen. S säger, tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Mp säger, vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämnlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker.

Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård. E-hälsa är ett område som behöver stärkas och utvecklas.

Tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Ändå godtar ni att privata aktörer, som börsintroducerar företaget, får göra grova vinster och föra över vinst till skatteparadis.

Dessutom tillåter ni Dan Larhammar och hans VoF, få regeringens öra, så till den milda grad, att denne oseriöse persons personliga intressen ska få gälla som fakta och utan jäv, så att Sverige riskerar att bli av med antroposofiska mediciner. Hur i friden kan ni godta en persons åsikter, då han sitter på dubbla stolar?

Har man som Larhammar, intressen i läkemedelsindustrin, så är det klart att han föreslår att de konkurrerande och överlägsna mediciner alternativ behandlingar kan ge, är en gigantisk hämmande faktor, för att han ska få tjäna ohämmat med pengar, utan att göra människorna friska.

Marknaden och kapitalism/Ekonomi och arbetsmarknad, S säger, den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Mp säger, reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten och idéburna aktörer kan främjas.

Gynna långsiktiga investeringar på bekostnad av kortsiktig spekulation. Det är vackra ord båda partierna rör sig med, men verkligheten är en annan. Ni subventionerar välbeställda. De sjuka, arbetslösa och pensionärer får betala med allt högre skatter. Det är ett system som inte finns i någon av partiernas ideologier, men ändå godkänner regeringen ett vargflocksbeteende, som är häpnadsväckande förgörande för hela landet.

Dessutom vill ni införa TISA-avtalet, som jag nämnde ovan. TISA är ju ”en våt dröm” för amerikanska företag, som vill ta över vård, skola och omsorg. Precis som alla övriga riskkapitalister, som ex. Wallenbergägda Academedia, som de äger via sitt företag EQT. I februari 2015 skrev Rättvisepartiet Socialisterna följande;

”Lärare på friskolor tjänar ungefär 3 000-4 000 kronor mindre än lärare på kommunala skolor som inte precis är högavlönade. I början av året protesterade lärare vid Academedias skolor i Stockholm mot att de inte hade fått del av de pengar som Stockholms stad hade satsat för att höja lärarlönerna. Academedia hävdade att man hade använt pengarna till att höja lönerna för alla sina anställda oberoende av kommun.”

Det gör att fler och fler lärare säger upp sig, p g a högre arbetsbelastning och lägre löner. Det är den grymma kapitalismen, som ni S vill hålla isär, som har talat.

De statliga verken och bolag som är statligt ägt, gör inte oss innevånare lugnare, när vi ser och hör verkschefers horribla uttalanden och åtgärder. I mitt tycke vittnar det om inkompetens, nonchalans och fullständigt ignorerande av vad allmänheten tycker.

De verk som är förgörande för hela landet är:

Polisen; Nu är det ju så att vi inte tycker att gemene polis gör vad de kan för att hålla ordning och göra våra liv säkrare. Det är chefen själv Daniel Eliasson – Rikspolischefen, som är fullständigt oduglig att leda en så viktig organisation. Att dela ut armband till ungdomar och tro att de ska vara fredade från sexuella trakasserier är huvudlöst. Med de indelningar man nu gjort över landet i större distrikt än sim var tidigare, har skapat en ohållbar situation för de verksamma poliserna.

Östersundspolisen leds operativt från Umeå. Det gör att de lokala poliserna, som är ganska få till antalet, få fel adresser i fel städer, som gör att de kan sitta och åka mil efter mil, för att sedan få veta att händelsen som har inträffat, är i en annan ort än den som de fått i uppdrag till att åka på. Poliserna mår sämre och sämre. Vad jag förstår lämnar fler och fler polisyrket. De orkar inte med chefen och hans idiotiska styre längre. Daniel Eliasson bör avgå.

Livsmedelsverket; Eftersom verket går livsmedelsindustrins ärenden, så bör Livsmedelsverket endera läggas ned, eller det bör göras en total omstart, med personer i ledningen som är klanderfria, som är fria från jäv och som rimligtvis står allmänheten till tjänst i 100%.

De råd nuvarande Livsmedelsverk lämnar skolor, kommuner och allmänheten är fullständigt felaktiga. De ger råd som skapar ohälsa och onödigt dyra matkostnader. Rimligt är att de som arbetar inom skolmaten, mat för vårdinrättningar etcetera, får själv avgöra varifrån de ska göra inköpen ifrån.

Den lokala produktionen ska ju främjas, enligt era partiprogram, så därför bör också Livsmedelsverket få hälsosam mat från närproducerade odlare och brukare att ge direktiv om och därmed ta avstånd från processad mat.

Läkemedelsverket; Eftersom det råder stor jäv också inom detta verk, föreslår jag att det läggs ner, eller att det görs en total omstart av verksamheten. Då Läkemedelsverket sitter i knäna på läkemedelsindustrin, kan man inte annat räkna med, än råd från verket som gynnar läkemedelstillverkarna och därmed skapar gigantiska vinster för dessa gynnare. Dan Larhammar är ett typexempel på en person, som inte ska finnas som någon form av konsult till er Gabriel Wikström. Larhammar är jäv.

Om Sverige ska få en bättre hälsa, så måste också sjukvården öppnas upp för alternativ, som man gör t ex i Tyskland. Man måste alltså vara öppen för Vidarklinikens kunskaper och resultat. Eftersom Dan Larhammar inte tjänar på någon medicin som brukas på denna klinik, så försöker ha dra dem ner i smutsen.

Jordbruksverket; Ett verk som ska gynna vår inhemska matproduktion, ska också göra det. Verket ska därför inte gynna giftodlingar, som att arbeta med konstgödsel. Det skapar bara giftig mat, som sedan gör människor sjukare. Dessutom går konstgödningen så småningom ner i vårt vatten och hamnar bl a i Östersjön, med algblommning och döda bottnar som resultat.

Jordbruksverket ska gå i bräschen för en giftfri odling – ekologisk – och bestämt ta avstånd ifrån GMO, TTIP och CETA. Dessa två avtal och de genmodifierade produkterna, kommer precis som i jordbruksområderna i USA, att skapa en gigantisk ohälsa.

Kemikalieinspektionen; Detta verk ska se till att arbeta för en giftfri miljö. Kan man misstänka att det förekommer gifter i vissa produkter, så kan man inte vänta på att EFSA, den europeiska kemikaliska organisationen, ska fatta något beslut. När det gäller Glyfosater, så är de till 75% bekräftade som cancerframkallande. Kemikalieinspektionen, som inte vill ta ansvaret att förbjuda giftet – bl a RoundUp, ska därför fråntas sitt arbete. Precis som vissa andra verk, som jag skrivit om, bör det läggas ned eller göra en total omstart, men icke jävig personal.

Strålsäkerhetsmyndigheten [SSM] har till uppgift att skydda våra innevånare från ohälsosam strålning. Därför är det oerhört viktigt att de omedelbert varnar för mobiltelefonernas skadliga verkan, speciellt på barn och speciellt då man har telefonen direkt mot örat.

SSI ska lämna säker information, utan att ta ställning för någon tillverkare av något slag. Dessutom ska myndigheten varna allmänheten för Chemtrails. Eftersom NASA numer öppet erkänner att USA sprayar det amerikanska folket med farliga ämnen, så måste också SSM gå ut med denna varning. Dessutom bör ni i regeringen omedelbart stoppa detta vansinne.

Migrationsverket; Jag och väldigt många med mig, vägrar finna oss i att Migrationsverkets chef Anders Danielsson uttalar sig så osmakligt och ytterst olämpligt, då han säger i en undran om någon fått det sämre rent ekonomiskt, på grund av att vi tog emot 163.000 asylsökande förra året? Ett sensationellt idiotiskt uttalande. Ja vi kan säga med säkerhet att många fått det sämre. Sjukvården, skolorna, rättsväsendet har fått det oerhört mycket sämre. De pengar Sverige genom er, har lagt ner på asylmottagandet, är gigantiskt.

I en dansk undersökning av ensamkommande barn som söker asyl, ger ett test vid handen, att 75% av de barn som kontrollerats genom en rättsmedicinsk undersökning, var över 18 år. Det måste väl också gälla i motsvarande grad här i Sverige. I Sverige har personal vid Migrationsverket och på HVB-hem under många år rapporterat att det, bland de många asylsökande som kommer till Sverige och säger att de är minderåriga, finns mängder av betydligt äldre personer. Man säger – Det känns märkligt att spela med i en fars, att han som är 32 år, ska undervisa ”barn” som är lika gamla som han själv-.

I Migrationsverkets rapportering av statistik angående åldersbedömningar av ensamkommande barn 2013, anges att 342 åldersjusteringar har gjorts under 2013, vilket vid en försiktig jämförelse motsvarar ca 8,8% av antalet ensamkommande barn under året. I dessa 342 fall måste de sökande så uppenbart ha varit långt över 18 år, att en okulär besiktning räckte för att konstatera det. I Finland och Norge har c:a 66% bedömts vara vuxna och då har man varit generös i sina bedömningar. Migrationsverket bör med detta facit, i större utsträckning göra riktiga och fler kontroller, än vad man hittills gjort. Anders Danielsson bör avgå.

Vattenfall; Ett statligt bolag får inte, med er hjälp sälja kolverksamheten i Tyskland, bara för att göra svarta siffror i resultatrapporten. Hur kunde ni tillåta detta? Ni är en skam och har med ert handhavande, dragit Sverige rejält ner i koldioxidskiten.

Riksdagsarvoden och avgångsvederlag. När en vanlig ”svensson” gör sig omöjlig, eller slutar på egen begäran, har han eller hon normalt inget avgångsvederlag. När regeringsmedlemmar begår grova misstag, får de avgångsvederlag, som rimmar mycket illa med vad de gjort. Ni uppmuntrar istället för att avskräcka. Har man burit sig illa åt, så inte ska man ha ett skyhögt avgångsvederlag. Inte ska heller riksdagsledarmöter kunna lämna Riksdagen bar för att sedan starta något eget och i samma stund sitta med månadsarvoden, mandatperioden ut. Fullständigt barockt!

När det gäller Sveriges ursprungsbefolkning gör ni inte mycket för att hjälpa dem, för att jämställa deras krav med oss övriga svenskars.

I Jokkmokk har Iron Mines varit verksam sedan 2011. Där har detta företag försökt att få öppna en gruva i Kallak, vilket, helt naturligt skapat en massa protester. När Sametinget sagt nej till gruvbrytning, för att värna renbetesmarker och naturen, så visar ni, att en sames röst ingenting är värd. Ni återremitterar överklagandet till bergmästaren för ny behandling av bearbetningskoncessionen.

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Nu kan jag och övriga svenskar bara undra:

  • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
  • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
  • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
  • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
  • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Text: Lasse Wikman, debattör


Stefan Löfvens regering, 2014 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia commons

[Mailet till Regeringen sändes den 6 juli 2016. Bild: Regeringen Löfven 2015 – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons]

Hej regeringen, socialdemokrater och miljöpartister,

Under valet 2014 pratade ni båda partier om, att ni skulle värna demokratin, alliansfriheten, miljön, maten, skolan, omsorgen, de äldre, stoppa skatteflykt mm mm.

Ni Socialdemokrater kallade ert program för ”Ett program för förändring”och Miljöpartiet skrev ett valmanifest för 2014-2020. Hur har ni agerat utifrån era egna partiprogram?

Demokratin. Här ordar S om att demokratin står mycket högt i kurs. Mp nämner den inte. I verkligheten så förringar ni medborgarna dess rätt till demokrati. När Storbritannien röstade sig ut ur EU, så sade du Stefan, att det blir aldrig tal om att folkomrösta om EU i Sverige. Är det demokrati? I regeringsformen, står att vi har rätt till folkomröstningar och när det gäller grundlagsändringar, så skrevs den rätten in 1980, men tyvärr har den aldrig utnyttjas.

Alliansfriheten. Inte en enda gång nämner S och Mp Nato vid namn. Ni skriver om att alliansfriheten ger oss handlingsfrihet och självständighet. Mp ni skriver att Sverige ska verka för nedrustning och avveckling av kärnvapen. Hur rimmar detta med att ni nu har godkänt Värdlandsavtalet med Nato som har kärnvapen?

Ni skriver avtal med Nato/USA, som bevisligen skapar krig, förstörelse, lemlästning, våld och kaos runt hela världen. USA kuppar regimer, för att på så sätt, tvinga till sig inflytande.

På Krim valde folket att få tillhöra Ryssland. Inte en enda människa dödades. Allt var helt fredligt och OSSE, som var där och övervakade valet, gav valet och dess genomförande fullt godkänt. Likafullt kallar ni detta att Ryssland genomfört en annektering. Fullständigt vidrigt. Det är USAs ord ni pratar.

I östra Ukraina skapade neonazister som tillhör Ukraina och som var ditsända av och med USA för att skapa kaos, för att sedan skylla på Ryssland. Detta kallar ni, svenska regeringen, för att Ryssland skramlar med vapen och skapar oro i hela Europa.

Dessutom stödjer Sverige den illegala regeringen i Ukraina med flera hundra miljoner kr. Det är skrämmande och en gigantisk skam. Sverige har gått USAs väg i Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien, i strid med FN-stadgan och jag undrar varför? Sverige som är och har varit ett fredsälskande folk skämmer ni ut över världen. Det finns inte ord, för allt sattyg ni ställer upp på numer. Bara för att USA vill vara världshärskare. USA är och förblir världens terrorister, inget annat.

Miljön. Det här är verkligen en fråga som gör skillnad. Alltså skillnad i partiprogram och vad ni levererar. S, ni skriver bl a den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara, om också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom. Mp ni lovar än mer…. Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen kraftigt minska, flera gamla kärnkraftsreaktorer stängas, energianvändningen effektiviseras och förnybara energikällor byggas ut.

Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården. Vad har det blivit än så länge? Jo ni säljer kolkraftverket i Tyskland för att få in 30-40 miljarder, så att luften fortsätter att förstöras och att koldioxiden ohämmat skadar människor, djur och växtlighet, är det att satsa på frisk luft och rent vatten?

Genom detta har ni sänt en chockvåg världen över. Människor kan inte tro att Sverige, som varit ett gott exempel över hela världen, skapar mer förstörelse, bara för att få ta hem några miljarder. Vad är frisk luft och rent vatten värt? Betydligt mer, vill jag påstå.

Ni börjar beskatta solenergi. Hur i friden tänker ni? Ska ni snart ta betalt för luften vi andas också? Här gör människor allt vad de kan, för att precis som i ert partiprogram säger, skapa frisk luft och rent vatten och då klämmer ni till de som av egen kraft gör något, med en skatt på solen. Solen som är gratis för alla. Ja det är grunden får vår existens här på jorden.

Ni godkänner förlängda verksamhetstider för de kärnkraftverk som f.n. är i drift. Ni sänker kraven på kärnkraftverken, så helt plötsligt blir det lönsamt att leverera kärnkraftsel. Absurt. Vad ni måste titta på, är vattenkraftverken. Väl känt är att fisk och vattenlevande insekter skadas av vattenkraftsutbyggnad. Även fågellivet, skogslevande insekter och spindlar påverkas negativt. Man anser att dammar inom vattenkraften skapar vitaminbrist. Denna brist ger i sin tur tiaminbrist. Det ger missbildade kiselalger. Att få missbildade kiselalger, är ett stort problem, då kiselalger står för ca 45% av fotosyntesen i haven.

Maten. S säger att den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel. Mp säger bl a. Vi strävar efter minst 50 procent ekologisk mat i de offentliga köken senast år 2020. Dessutom säger Mp att man ska förbjuda kemikalier. Det som har skett, är att ni lägger ner ekologisk jordbruksutbildning till förmån för konventionellt jordbruk med giftkemikalier.

Alltså ni går Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont och övriga giftkemikalieföretag till mötes. Dessutom strider ni inom EU, för att få godkännande på avtalen TTIP, CETA och TISA. Dessa avtal är och förblir vansinnet personifierat om ni lyckas med detta.

Flera länder inom EU har sagt, att dessa vidriga och människofientliga avtal aldrig kommer att godkännas. För de innehåller bara fördelar för den amerikanska industrin, som vill dränka oss i otjänlig mat, klorerade och antibiotikastinna köttdjur är vad de erbjuder. Dessutom sätter ni inte stopp för GMO, som denna mat också innehåller. Det är ju bara gifter. Det som ni säger i partiprogrammen, vilja få bort. Åter igen springer ni USA väg.

Skolan. Ni båda sätter hög kvalitet som en prioritet. Ni vill att lärarna ska avlastas och att de ska erkännas, genom bl a högre löner. Hur har det blivit? Fortfarande är det ett ras för svenska skolan. Vi tappar i förhållande till andra nationer i fråga om utlärningsförmåga, elevernas stimulans och inlärningsförmåga. Vi tappar helt enkelt. Skolan går på knäna bl a med anledning av det stora antalet flyktingar som kom 2015.

Att ta emot 165.000, det är klart att det kan knäcka den starkaste, men ni verkar inte bry er. Bara ni kan gå USAs och Bilderberggruppens väg. Tycker ni inte att Soros, Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Clinton, Bush och övriga klanmedlemmar i Illuminati, gjort tillräcklig skada här på jorden? Måste ni följa dem i de allra minsta steg?

Media. Detta har bara S i valmanifestet. S säger, Maktkoncentrationen i mediabranschen och på Internet samt den växande sammankopplingen med underhållningsindustrin gör att informationsflödet blir alltmer likformigt och i alltför stora delar uppbyggt på passiv konsumtion i stället för socialt engagemang. Att motverka maktkoncentration och att upprätthålla mångfald ska vara centrala delar av samhällets medie- och IT-politik.

Den snabba tekniska utvecklingen på mediaområdet förändrar mediemarknaden. De elektroniska medierna utmanar de gamla och öppnar för nya aktörer, som kan bredda perspektiven och utmana monopolen. Utöver att motverka monopoltendenser i den papperstryckta mediemiljön, bör en växande del av samhällets engagemang inriktas på att stimulera mångfald i den elektroniska miljön och att säkerställa allas rätt till nyheter, saklig information och en bred samhällsdebatt.

Hur än ni vrider och vänder på det mesta, så hamnar vi till sist på en mycket prekär knöl för S. Fortfarande är medierna i koncentration och maktmonopol gäller. Dessutom arbetar Svt enbart för sittande regering. Det betyder att allmänheten får en mycket falsk bild av verkligheten. I Svts tablå numer, är det övervägande amerikanska filmer. De serier som visas är i många fall amerikanska. Dokumentärer är ofta amerikanska. Det är som om ni vill dränka oss alla i den amerikanska kulturen. Det finns så mycket annat från andra länder.

Svt har ju i sitt sändningstillstånd att vara oberoende, men de är den värsta propagandamaskinen för USA, Nato och det amerikanska samhället. Svt drar sig inte heller för att förvanska nyhetsfilmer. I en fransk nyhetsfilm om Ukraina, har Svt avsiktligt manipulerat texten, till USAs fördel. I originalet hör man den verkliga nyheten. Det är som om Svt tror att ingen kan språk.

Omsorgen. S säger, tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Mp säger, vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämnlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker.

Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård. E-hälsa är ett område som behöver stärkas och utvecklas.

Tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Ändå godtar ni att privata aktörer, som börsintroducerar företaget, får göra grova vinster och föra över vinst till skatteparadis.

Dessutom tillåter ni Dan Larhammar och hans VoF, få regeringens öra, så till den milda grad, att denne oseriöse persons personliga intressen ska få gälla som fakta och utan jäv, så att Sverige riskerar att bli av med antroposofiska mediciner. Hur i friden kan ni godta en persons åsikter, då han sitter på dubbla stolar?

Har man som Larhammar, intressen i läkemedelsindustrin, så är det klart att han föreslår att de konkurrerande och överlägsna mediciner alternativ behandlingar kan ge, är en gigantisk hämmande faktor, för att han ska få tjäna ohämmat med pengar, utan att göra människorna friska.

Marknaden och kapitalism/Ekonomi och arbetsmarknad, S säger, den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Mp säger, reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten och idéburna aktörer kan främjas.

Gynna långsiktiga investeringar på bekostnad av kortsiktig spekulation. Det är vackra ord båda partierna rör sig med, men verkligheten är en annan. Ni subventionerar välbeställda. De sjuka, arbetslösa och pensionärer får betala med allt högre skatter. Det är ett system som inte finns i någon av partiernas ideologier, men ändå godkänner regeringen ett vargflocksbeteende, som är häpnadsväckande förgörande för hela landet.

Dessutom vill ni införa TISA-avtalet, som jag nämnde ovan. TISA är ju ”en våt dröm” för amerikanska företag, som vill ta över vård, skola och omsorg. Precis som alla övriga riskkapitalister, som ex. Wallenbergägda Academedia, som de äger via sitt företag EQT. I februari 2015 skrev Rättvisepartiet Socialisterna följande;

”Lärare på friskolor tjänar ungefär 3 000-4 000 kronor mindre än lärare på kommunala skolor som inte precis är högavlönade. I början av året protesterade lärare vid Academedias skolor i Stockholm mot att de inte hade fått del av de pengar som Stockholms stad hade satsat för att höja lärarlönerna. Academedia hävdade att man hade använt pengarna till att höja lönerna för alla sina anställda oberoende av kommun.”

Det gör att fler och fler lärare säger upp sig, p g a högre arbetsbelastning och lägre löner. Det är den grymma kapitalismen, som ni S vill hålla isär, som har talat.

De statliga verken och bolag som är statligt ägt, gör inte oss innevånare lugnare, när vi ser och hör verkschefers horribla uttalanden och åtgärder. I mitt tycke vittnar det om inkompetens, nonchalans och fullständigt ignorerande av vad allmänheten tycker.

De verk som är förgörande för hela landet är:

Polisen; Nu är det ju så att vi inte tycker att gemene polis gör vad de kan för att hålla ordning och göra våra liv säkrare. Det är chefen själv Daniel Eliasson – Rikspolischefen, som är fullständigt oduglig att leda en så viktig organisation. Att dela ut armband till ungdomar och tro att de ska vara fredade från sexuella trakasserier är huvudlöst. Med de indelningar man nu gjort över landet i större distrikt än sim var tidigare, har skapat en ohållbar situation för de verksamma poliserna.

Östersundspolisen leds operativt från Umeå. Det gör att de lokala poliserna, som är ganska få till antalet, få fel adresser i fel städer, som gör att de kan sitta och åka mil efter mil, för att sedan få veta att händelsen som har inträffat, är i en annan ort än den som de fått i uppdrag till att åka på. Poliserna mår sämre och sämre. Vad jag förstår lämnar fler och fler polisyrket. De orkar inte med chefen och hans idiotiska styre längre. Daniel Eliasson bör avgå.

Livsmedelsverket; Eftersom verket går livsmedelsindustrins ärenden, så bör Livsmedelsverket endera läggas ned, eller det bör göras en total omstart, med personer i ledningen som är klanderfria, som är fria från jäv och som rimligtvis står allmänheten till tjänst i 100%.

De råd nuvarande Livsmedelsverk lämnar skolor, kommuner och allmänheten är fullständigt felaktiga. De ger råd som skapar ohälsa och onödigt dyra matkostnader. Rimligt är att de som arbetar inom skolmaten, mat för vårdinrättningar etcetera, får själv avgöra varifrån de ska göra inköpen ifrån.

Den lokala produktionen ska ju främjas, enligt era partiprogram, så därför bör också Livsmedelsverket få hälsosam mat från närproducerade odlare och brukare att ge direktiv om och därmed ta avstånd från processad mat.

Läkemedelsverket; Eftersom det råder stor jäv också inom detta verk, föreslår jag att det läggs ner, eller att det görs en total omstart av verksamheten. Då Läkemedelsverket sitter i knäna på läkemedelsindustrin, kan man inte annat räkna med, än råd från verket som gynnar läkemedelstillverkarna och därmed skapar gigantiska vinster för dessa gynnare. Dan Larhammar är ett typexempel på en person, som inte ska finnas som någon form av konsult till er Gabriel Wikström. Larhammar är jäv.

Om Sverige ska få en bättre hälsa, så måste också sjukvården öppnas upp för alternativ, som man gör t ex i Tyskland. Man måste alltså vara öppen för Vidarklinikens kunskaper och resultat. Eftersom Dan Larhammar inte tjänar på någon medicin som brukas på denna klinik, så försöker ha dra dem ner i smutsen.

Jordbruksverket; Ett verk som ska gynna vår inhemska matproduktion, ska också göra det. Verket ska därför inte gynna giftodlingar, som att arbeta med konstgödsel. Det skapar bara giftig mat, som sedan gör människor sjukare. Dessutom går konstgödningen så småningom ner i vårt vatten och hamnar bl a i Östersjön, med algblommning och döda bottnar som resultat.

Jordbruksverket ska gå i bräschen för en giftfri odling – ekologisk – och bestämt ta avstånd ifrån GMO, TTIP och CETA. Dessa två avtal och de genmodifierade produkterna, kommer precis som i jordbruksområderna i USA, att skapa en gigantisk ohälsa.

Kemikalieinspektionen; Detta verk ska se till att arbeta för en giftfri miljö. Kan man misstänka att det förekommer gifter i vissa produkter, så kan man inte vänta på att EFSA, den europeiska kemikaliska organisationen, ska fatta något beslut. När det gäller Glyfosater, så är de till 75% bekräftade som cancerframkallande. Kemikalieinspektionen, som inte vill ta ansvaret att förbjuda giftet – bl a RoundUp, ska därför fråntas sitt arbete. Precis som vissa andra verk, som jag skrivit om, bör det läggas ned eller göra en total omstart, men icke jävig personal.

Strålsäkerhetsmyndigheten [SSM] har till uppgift att skydda våra innevånare från ohälsosam strålning. Därför är det oerhört viktigt att de omedelbert varnar för mobiltelefonernas skadliga verkan, speciellt på barn och speciellt då man har telefonen direkt mot örat.

SSI ska lämna säker information, utan att ta ställning för någon tillverkare av något slag. Dessutom ska myndigheten varna allmänheten för Chemtrails. Eftersom NASA numer öppet erkänner att USA sprayar det amerikanska folket med farliga ämnen, så måste också SSM gå ut med denna varning. Dessutom bör ni i regeringen omedelbart stoppa detta vansinne.

Migrationsverket; Jag och väldigt många med mig, vägrar finna oss i att Migrationsverkets chef Anders Danielsson uttalar sig så osmakligt och ytterst olämpligt, då han säger i en undran om någon fått det sämre rent ekonomiskt, på grund av att vi tog emot 163.000 asylsökande förra året? Ett sensationellt idiotiskt uttalande. Ja vi kan säga med säkerhet att många fått det sämre. Sjukvården, skolorna, rättsväsendet har fått det oerhört mycket sämre. De pengar Sverige genom er, har lagt ner på asylmottagandet, är gigantiskt.

I en dansk undersökning av ensamkommande barn som söker asyl, ger ett test vid handen, att 75% av de barn som kontrollerats genom en rättsmedicinsk undersökning, var över 18 år. Det måste väl också gälla i motsvarande grad här i Sverige. I Sverige har personal vid Migrationsverket och på HVB-hem under många år rapporterat att det, bland de många asylsökande som kommer till Sverige och säger att de är minderåriga, finns mängder av betydligt äldre personer. Man säger – Det känns märkligt att spela med i en fars, att han som är 32 år, ska undervisa ”barn” som är lika gamla som han själv-.

I Migrationsverkets rapportering av statistik angående åldersbedömningar av ensamkommande barn 2013, anges att 342 åldersjusteringar har gjorts under 2013, vilket vid en försiktig jämförelse motsvarar ca 8,8% av antalet ensamkommande barn under året. I dessa 342 fall måste de sökande så uppenbart ha varit långt över 18 år, att en okulär besiktning räckte för att konstatera det. I Finland och Norge har c:a 66% bedömts vara vuxna och då har man varit generös i sina bedömningar. Migrationsverket bör med detta facit, i större utsträckning göra riktiga och fler kontroller, än vad man hittills gjort. Anders Danielsson bör avgå.

Vattenfall; Ett statligt bolag får inte, med er hjälp sälja kolverksamheten i Tyskland, bara för att göra svarta siffror i resultatrapporten. Hur kunde ni tillåta detta? Ni är en skam och har med ert handhavande, dragit Sverige rejält ner i koldioxidskiten.

Riksdagsarvoden och avgångsvederlag. När en vanlig ”svensson” gör sig omöjlig, eller slutar på egen begäran, har han eller hon normalt inget avgångsvederlag. När regeringsmedlemmar begår grova misstag, får de avgångsvederlag, som rimmar mycket illa med vad de gjort. Ni uppmuntrar istället för att avskräcka. Har man burit sig illa åt, så inte ska man ha ett skyhögt avgångsvederlag. Inte ska heller riksdagsledarmöter kunna lämna Riksdagen bar för att sedan starta något eget och i samma stund sitta med månadsarvoden, mandatperioden ut. Fullständigt barockt!

När det gäller Sveriges ursprungsbefolkning gör ni inte mycket för att hjälpa dem, för att jämställa deras krav med oss övriga svenskars.

I Jokkmokk har Iron Mines varit verksam sedan 2011. Där har detta företag försökt att få öppna en gruva i Kallak, vilket, helt naturligt skapat en massa protester. När Sametinget sagt nej till gruvbrytning, för att värna renbetesmarker och naturen, så visar ni, att en sames röst ingenting är värd. Ni återremitterar överklagandet till bergmästaren för ny behandling av bearbetningskoncessionen.

Ni hänvisat till att rättsläget förändrats och därmed ska ärendet handläggas på nytt från första instans. Kan ni förstå folkets ilska?

Nu kan jag och övriga svenskar bara undra:

  • Varför bränner ni alla skepp, varför förstör ni medvetet det land som våra fäder och förfäder byggt upp med slit och svett?
  • Varför ska de som försöker göra rätt, straffas?
  • Varför de som bevisligen har åsamkat stor skada, ha rätt till generösa arvoden och avgångsvederlag?
  • Varför ska pensionärerna, som ställt upp och jobbat hela sina liv, knappt få pension som räcker? Denna fråga kan ni ta upp med Göran Persson. Mannen som rånade pensionssystemet.
  • Ni kan på samma gång fråga Fredrik Reinfeldt varför arbetslösa ska betala de rikas skattesänkningar och varför tordes denna fege man, inte berätta för svenska folket om att han tänkte få med Sverige i Nato?

Vi svenska har milt sagt fått nog av regering och riksdag. Ni gör försämringar hela tiden. Se till att vi får en folkomröstning om det ingångna Värdlandsavtalet och Om vi vill vara kvar i EU eller ej. Det är hög tid att ni lyssnar till folket. Det är vi som betalar era löner, men det är USA och Bilderberggruppens gräsliga girigbukar, ni tar order ifrån och arbetar för.

Text: Lasse Wikman, debattör

 

Ämne: Öppet brev till Regeringen: Varför förstör ni det land som våra förfäder byggt upp?

Eloge!

Sigge J-son | 11.07.2016

Hatten av för Lasse Wikman och stående timslång ovationer!

Vi är MILJONER etniska Svenskar som tycker precis likadant -- bara det att dessa aldrig får komma till tals och via nadra som använder internet för att uttrycka oss på bloggar och via insändare, får vårt budskap stämplat som "rasism" och "hat" av den av Eliten ägda/kontrollerade Ful-median. Många har dessutom förlorat sina jobb för att ha använt sig av våra påstådda demokratiska rättigheter.
För Sverige idag är många ggr VÄRRE än det forna DDR (Östtyskland) någonsin var!

Ny kommentar