Öppet Brev Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering

18.06.2016 15:24

Sveriges Regering

Minister Gabriel Wikström

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com

 

 

Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering

 

Det finns inte längre möjligheter att Vård Sverige skall kunna fortsätta på den ingivna vägen, att landsting/regioner/Vård Sverige skall vara i beroendeställning till ”den kriminella läkemedelsindustrin” och dess ”Dödliga Mediciner”.

 

Alltså skolmedicinen inom Vård Sverige går uppenbart in för att förstöra svenska folkets folkhälsa med sk mediciner, som dödar fler än vad sjukdomar gör. Se den bifogade pdf filen

Material om Peter Gøtzsche.

 

Att samma författare, ovan omnämnd, också kommer delge offentligt ytterligare bok om ” DÖDLIG PSYKIATRI OCH

ORGANISERAD FÖRNEKELSE”, denna bok kommer ut 5 september 2016(på svenska), är uppenbart.

 

Alltså det ger ministern möjligheten att tillfråga och utfråga den sakkunnige författaren Gøtzsche i Sveriges Riksdag, då i öppen debatt och utfrågning, vilket är synnerligen rimligt, för att säkerställa svenska folkets folkhälsa och därmed värna om svenska folkets och nationens säkerhet.

 

Att i Sveriges Riksdag andra påtalat inför riksdagen deras uppfattning, det är uppenbart allmänt känt, citat;

 

Dan Larhammar och Karin Meyer höll ett föredrag i Riksdagen där de påstod att homeopati inte fungerar. Ingemar Ljungqvist från tidningen 2000-talets Vetenskap lyckades fånga Larhammar för några frågor. Även Karin Meyer som är VD på Apotekarsocieteten fick en fråga som hon duckade för.

 

Källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2016/06/11/dan-larhammar-forkastar-evidens-karin-meyer-rusar-ut-homeopati-i-riksdagen-juni-2016/

 

 

Utifrån detta nu kända så bör ”likabehandlingsprincipen” gälla och därmed;

 

-       att Sveriges Regering och Sveriges riksdag tar initiativet

-      att bjuda in Peter Gøtzsche och även bjuda in

-      Uffe Ravnskov, Björn Hammarskjöld, Tore Schersten och Ralf Sundberg, som är en del av 17 vetenskapsmän i världen, dessa sammantaget har fått artikel publicerad https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401.full.pdf+html om kolesterolbluffen

 

Det är inte längre försvarbart att minister Gabriel Wikström sitter passiv, Sveriges Regering och minister Wikström är skyldiga att ingripa, det handlar inte om ett enskilt fall/ärende bästa minister, det handlar om svenska folkets liv och hälsa och framtida livskvalité!

 

Dessutom enorma ekonomiska faktorer, som kan bli till fördel för svenska folket.

 

Alltså ett generellt problem, som drabbar hela svenska folket, kan inte på något sätt vara ett enskilt ärende och då ministerstyre, således är det ministerns ansvar och skyldighet att agera och det mycket skyndsamt, för Vård Sverige kommer uppenbart inte ta det ansvaret, dessa läkare inom Vård Sverige kommer bara fortsätta som vanligt.

 

Här kommer krävas en ledare med ledare egenskaper

 

Att tillåta Vård Sverige och läkarna att skriva ut dessa ”Dödliga Mediciner” och kolesterolsänkande mediciner(mer om den delen kommer i denna skrivelse) ter sig som rena vansinnet utifrån vad som numera är allmänt känt.

 

När dessutom Gøtzsche, se pdf filen som bifogas, och hans nästa bok dessutom ger vid handenPSYKIATRISKA MEDICINER GÖR MYCKET MERA SKADA ÄN NYTTA OCH ATT BRUKET AV DEM BÖR MINSKA MED 98 PROCENT, ja då är endast att konstatera att Vård Sverige är en fara för nationen och svenska folkets folkhälsa, det går inte att ställa bortom all rimlig tvivel.

 

Gøtzsche har vetenskap och fakta på ”fötterna” bästa minister Wikström, en sakkunnig som Sveriges Regering och Sveriges riksdag bör anlita mycket skyndsamt, dvs. om ministern och Sveriges Regering värnar om svenska folkets liv och hälsa och framtida livskvalité.

 

 

Du fick del av ett massutskick häromdagen, som handlade om avslöjandet av kolesterolbluffen, som du kan läsa mera om genom denna länk

https://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

 

Där det bl.a. framgår, citat;

 

Ingen av alla dessa 901 561personer i alla åldrar behöver äta statiner. Alla dessa patienter har fått biverkningar av statinerna. 

Biverkningarna är många och allvarliga. Alla får en försämring av hjärnans funktion då nervsignalmolekylerna inte kan skickas mellan nervtrådar på grund av kolesterolbrist. En del får en klar demensutveckling på grund av statinerna. Enstaka (i realiteten hundratals) patienter får total minnesförlust. 
Muskelvärk är vanligt, man orkar inte gå ens på grund av energibrist i cellerna. Sexlivet blir lidande, risken för sockersjuka ökar och de som redan har sockersjuka får ökat P-glukos eftersom insulintransporten minskar på grund av kolesterolbrist.

Om jag stode på statiner skulle jag låta bli att ta mer statiner och ta med mig artikeln i BMJ Open till min läkare och få denne att slut skriva ut statiner. Kallas patientmakt och har stöd i Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.

Björn Hammarskjöld
En av författarna i BMJ-artikeln
Assisterande professor 
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

 

Slut citat.

 

Bästa minister Wikström, det är fakta, verifierat och publicerat, och omskrivet i hela världen, men i Sveriges mainstream media är det ”tyst”, Sveriges Radio och Sveriges Television bör såklart ta upp detta sammantaget till debatten, det återstår att se om så sker.

 

Att det sprids och omskrivs i hela världen kan ministern själva läsa om bl.a. genom denna källa

https://www.naturalnews.com/054388_statin_drugs_medical_myths_Big_Pharma.html

 

 

Det säger en hel del om Sverige som demokratisk och rättssäker stat, eller hur minister Wikström?

 

Nu återstår att se om ministern har för avsikt att ta till sig och göra rätt, svenska folket och dess folkhälsa är uppenbart i stor fara, det går inte att ställa bortom all rimlig tvivel, det som kallas för ”biverkningar” är som synes förgiftningar genom så kallade mediciner. Svenska folket är som synes förgiftade av Vård Sverige och dessa sk mediciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör.

 

Dessutom konstateras att svenska folket också är förgiftade generellt av det multipotenta nervgiftet kvicksilver, läs mer om det genom denna länk

https://newsvoice.se/2016/05/12/det-svenska-folket-ar-fortfarande-forgiftat-av-kvicksilver-i-amalgam/

 

 

Åt detta sammantaget gör Vård Sverige inget, ministern bör fråga sig varför?

 

Därtill bör ministern ställa sig frågan vem gynnas av detta, svenska folket eller ”den kriminella läkemedelsindustrin”?

 

Att det gamla tjänstemanna/ämbetsmanna ansvaret, som togs bort 1975 av en då socialdemokratisk ledd regering, skall mycket skyndsamt återiföras, det ter sig självklart för mycket stora delar av svenska folket.

Om fakta utifrån redovisat i rapport kan minister läsa mer om genom denna länk

Maktutövning under lagarna? Av professor i förvaltningsrätt Olle Lundin

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf

 

 

Även en författningsdomstol bör mycket skyndsamt inrättas.

 

Uppenbart är av makt- och myndighetskorruptionen i Sverige har en början(1975) och ett slut(förhoppningsvis 2016), ju förr slutet på makt- och myndighetskorruptionen kommer desto bättre för svenska folket och svenska folkets folkhälsa generellt.

 

Kanske enda vettiga är att införa direktdemokrati och låta svenska folket avgöra, för det kan förmodligen vara så

-      att Sveriges riksdag och politikerna där är ”jäviga” utifrån

-      att det är/var kollegor inom politiken som fattade beslutet om

-      att tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret togs bort 1975!

 

 

Med vänliga sommarhälsningar ser jag fram emot att ministern mycket skyndsamt återkopplar

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

 

Ulf Bittner

 

 

Ulf Bittner

e-post voulf56@gmail.com

SKYPE nr voulf56

Ämne: Öppet Brev Till minister Gabriel Wikström Sveriges Regering

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar