Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 ”mediciner” förbjuds

07.02.2015 22:33

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslöjat ett omfattande fusk och bedrägeri med förfalskade och manipulerade laboratorierapporter i processen för att få läkemedel godkända. Totalt har 876 tidigare godkända mediciner belagts med säljförbud och återkallats.

Det gäller i samtliga fall generika, alltså billigare kopior av originalläkemedel. Många patienter som fått de originalmediciner som läkarna skrivit ut utbytta på apoteken mot billigare kopior (generika) har framfört klagomål till apoteken och till sina läkare att utbytesmedicinerna inte har effekt.

Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa ”kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.

 

Nu dras 876 st generika omedelbart bort från den europeiska marknaden eftersom de godkänts genom fuskprövningar och tagits fram genom fusktillverkning. Nyheten är av enormt allmänt intresse, men det enda som hittills dykt upp är notiser i Dagens Medicin, Svensk Farmaci, Life Science Sweden och Läkemedels Världen som bara nämner att 16-17 läkemedel dras bort från den svenska marknaden. Informationen baseras i sin tur på det mycket nedtonade pressmeddelande som Läkemedelsverket publicerat på sin hemsida. Ingen av journalisterna har gjort någon research utan endast agerat policyskribenter.

 

Det europeiska läkemedelverkets pressmeddelande är betydligt mer sanningsenligt.

 

Mainstream media tyst

Det kommer att stanna där. De svenska dags- och kvällsmedierna kommer förmodligen inte alls att rapportera om skandalen. Det finns inga skäl att tro det.

 

I och med juristen Thomas Arvidssons artikel idag ”Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat…” blir det tydligt att läkemedelsindustrins kvacksalveri inte bara är ett exempel på organiserad ekonomisk brottslighet utan även på att Big Pharma inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker.

 

Läs mer>>>

 

Läs kommentar publicerad på NewsVoice

” Varför får inte svindlande och onödiga samhällskostnader på 19 miljarder samma uppmärksamhet? Vad är det för nyhetsvärdering som får massmedia att sålla mygg och svälja elefanter? Vi bör kanske även räkna in massmedia ”som inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker” när de underlåter att rapportera forskningsresultat?

https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2403396-varannan-blir-sjuk-av-vanliga-lakemedel

Ämne: Omfattande fusk vid godkännandet av läkemedel avslöjat – 876 ”mediciner” förbjuds

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar